Eelarve 2017

Otepää valla eelarve 2017
(Otepää Vallavolikogu 22.12.2016 määrus nr 18)

Valla eelarve 2017 seletuskiri

Otepää valla lisaeelarve 2017 esimene lugemine

Otepää valla lisaeelarve 2017
(Otepää Vallavolikogu 20.04.2017 määrus nr 4)

Otepää valla teine lisaeelarve 2017
(Otepää Vallavolikogu 19.10.2017 määrus nr 7)