Otepää valla arengukavad

« Tagasi

Otepää valla arengukava võeti vastu

Otepää vallavolikogu 24. jaanuari 2019  istungil võeti vastu Otepää valla arenguvisioon kuni 2040 ja Otepää valla arengukava 2019 – 2028.

Arengukava võeti volikogus vastu 14 poolthäälega, kohal oli 15 volinikku. Valla arengukava on dokument, milles analüüsitakse olemasolevat olukorda ja püstitatakse valla pikaajalised arengueesmärgid ning nende elluviimiseks vajalikud tegevused.

Arengukava koostamise protsess viidi läbi kasutades Konsultatsiooni- ja koolituskeskuse Geomedia metoodikat. Avalikud seminarid viisid läbi ja arengukava teksti koostasid OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv ja Otepää Vallavalitsuse konsultant Herko Sunts. Otepää valla poolt juhtis tööde läbiviimist juhtrühm, kuhu kuulusid Jaanus Barkala, Jaanus Raidal, Kaido Tamberg, Kuldar Veere, Rein Pullerits, Mare Raid, Heikki Kadajaeikki Kadaja.

Otepää valla arengukavaga saab tutvuda Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee rubriigis „Arengukavad ja uuringud". Otseviide: https://atp.amphora.ee/otepaa/index.aspx?itm=233580

Arengukava Riigi Teatajas


Arengukavad ja uuringud

8.02.19
 
 

 

 

Pühajärve rannapargi projekt
 Otepää valla imago uuring erinevates sihtgruppides (zip)SOTSIAALHOOLEKANDE ARENGUKAVA (PDF)
(Vastu võetud Otepää Vallavolikogu 20.12.2012 määrusega nr 15)Otepää valla arengukava aastateks 2015-2023

RakenduskavaHARIDUSVÕRGUSTIKU ARENGUKAVA

Haridusvõrgustiku arengukava 2011-2016 (pdf)
Haridusvõrgustiku arengukava rakenduskava (pdf)

Avaliku arutelu protokoll 17.01.2011

Vastused avalikul arutelul tõstatatud küsimustele
OTEPÄÄ VALLA TERVISEPROFIIL
Otepää valla terviseprofiil ja terviseedenduse kava 2011-2020 (pdf)

Otepää vallavolikogu 16.06.2011 määrus nr 13


 


VANEMAD ARENGUKAVAD

Otepää valla arengukava tegevuskava kinnitamine aastateks 2009-2013

Otepää valla arengukava 2004-2007 (DOC, 734 KB)

 


OTEPÄÄ REGIOONI MOOTORSAANIRADADE ARENGUKAVA

Otepää regiooni mootrosaaniradade arengukava (pdf)KÜLADE ARENGUKAVAD

Tõutsi, Kaurutootsi, Kassiratta ja Ilmjärve külade arengukava 2009 – 2014

Ilmjärve küla arengukava 2007-2017 (PDF, 560 KB)

Arula küla arengukava 2005-2010 (PDF, 961 KB)

Arula küla arengukava 2011-2015 (PDF)

Pilkuse küla arengukava 2003-2008 (PDF)

Otepää valla arengukava 2001-2005 (PDF)

Otepää linna arengukava 1997-2002 (PDF, 541 KB)

 


 

Otepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027

 

 

Valga maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 2019 - 2023 ja seiremõõdikute heakskiitmine

 

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA