Otepää valla arengukavad

« Tagasi

Otepää valla arengukava küsitlus

Selle aasta mais algatas Otepää vallavolikogu Otepää valla arengukava ja eelarvestrateegia 2040 koostamise, 30.mail 2018 toimusid ka esimesed seminarid. Lisaks aruteludele on väga oodatud otepäälaste arvamused ja ettepanekud.

Kuna Otepää valla rahvastik on aasta-aastalt pidevalt vähenenud, mõeldi seminaritööde käigus, mida peaks tegema vallas, et noored siia jääksid ja ka tagasi tuleksid. Teemaks olid ka erinevate valdkondade põhiprobleemid.

Lisaks aruteludele on väga oodatud otepäälaste arvamusi ning ettepanekuid, mida  peaks vallas tegema, et meie elu- ja töökeskkond muutuks paremaks. Küsitlusankeedile saab vastata nii Otepää valla kodulehe www.otepaa.ee vahendusel, kui ka vallalehe  „Otepää Teataja" 7.juuni 2018 numbris oleva ankeedi abil. Täidetud ankeedi saab viia Otepää Konsumisse,  Puka, Sangaste, Nõuni teeninduspunktidesse, raamatukogudesse ja Otepää Vallavalitsusse.

Kõikide küsitlusele vastajate vahel loositakse välja auhindu, sh 30 euro suuruse Coop kinkekaardi. Vastata saab kuni 22. juunini 2018.

Arengukava arutelud jätkuvad 18. juunil, mil kell 15.00 toimub Otepää kultuurimajas Otepää valla visioonipäev, kus arutatakse, milline võiks olla Otepää aastal 2040.

„Kutsun kõiki huvilisi osalema valla arengukava koostamise protsessis," ütles Otepää vallavanem Kaido Tamberg. „Oma tulevikusihid tuleb just meil endil paika seada ja kes seda ikka teeb, kui mitte meie ise!"

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise protsessi koordineerib vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni liige Herko Sunts, koostamisse on kaasatud Rivo Noorkõiv Geomeediast.

 

Lisainfo: Herko Sunts tel 513 2146, herko.sunts@eesti.ee

 

Vasta küsitlusele SIIT

 

Fotol: arengukava seminar 30.mail, foto: Monika Otrokova

 


Arengukavad ja uuringud

8.02.19
 
 

 

 

Pühajärve rannapargi projekt
 Otepää valla imago uuring erinevates sihtgruppides (zip)SOTSIAALHOOLEKANDE ARENGUKAVA (PDF)
(Vastu võetud Otepää Vallavolikogu 20.12.2012 määrusega nr 15)Otepää valla arengukava aastateks 2015-2023

RakenduskavaHARIDUSVÕRGUSTIKU ARENGUKAVA

Haridusvõrgustiku arengukava 2011-2016 (pdf)
Haridusvõrgustiku arengukava rakenduskava (pdf)

Avaliku arutelu protokoll 17.01.2011

Vastused avalikul arutelul tõstatatud küsimustele
OTEPÄÄ VALLA TERVISEPROFIIL
Otepää valla terviseprofiil ja terviseedenduse kava 2011-2020 (pdf)

Otepää vallavolikogu 16.06.2011 määrus nr 13


 


VANEMAD ARENGUKAVAD

Otepää valla arengukava tegevuskava kinnitamine aastateks 2009-2013

Otepää valla arengukava 2004-2007 (DOC, 734 KB)

 


OTEPÄÄ REGIOONI MOOTORSAANIRADADE ARENGUKAVA

Otepää regiooni mootrosaaniradade arengukava (pdf)KÜLADE ARENGUKAVAD

Tõutsi, Kaurutootsi, Kassiratta ja Ilmjärve külade arengukava 2009 – 2014

Ilmjärve küla arengukava 2007-2017 (PDF, 560 KB)

Arula küla arengukava 2005-2010 (PDF, 961 KB)

Arula küla arengukava 2011-2015 (PDF)

Pilkuse küla arengukava 2003-2008 (PDF)

Otepää valla arengukava 2001-2005 (PDF)

Otepää linna arengukava 1997-2002 (PDF, 541 KB)

 


 

Otepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027

 

 

Valga maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 2019 - 2023 ja seiremõõdikute heakskiitmine

 

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA