Avaleht Vallavolikogu Kuu vallavolikogus

Kuu vallavolikogus

E-posti aadress Prindi PDF
Järgmine Otepää vallavolikogu istung toimub 18.septembril 2014 2014 kell 15.00.

Otepää vallavolikogu istungi päevakord:

1. Otepää valla 2014. aasta lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja: eelarve-, majandus- ja turismikomisjoni esimees Jaanus Raidal
Kaasettekandja: raamatupidamise- ja finantsteenistuse juhataja Ülle Veeroja
http://avalik.amphora.ee/otepaa/index.aspx?type=12&id=100331


2. Otepää valla arengukava 2011- 2020 läbivaatamine
Ettekandja: vallavanem Kalev Laul
Kaasettekandja: : eelarve-, majandus- ja turismikomisjoni esimees Jaanus Raidal
http://avalik.amphora.ee/otepaa/index.aspx?type=12&id=100327
Otepää valla arengukava 2011- 2020 http://www.otepaa.ee/failid/areng-plan/ak2011_2020.pdf
Otepää valla arengukava aastateks 2011-2020 tegevuskava 21.03.2013. a muudatustega http://www.otepaa.ee/failid/areng-plan/ak2011_2020.pdf3. Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2015 – 2018 esimene lugemine
Ettekandja: raamatupidamise- ja finantsteenistuse juhataja Ülle Veeroja
Kaasettekandja: eelarve-, majandus- ja turismikomisjoni esimees Jaanus Raidal
http://avalik.amphora.ee/otepaa/index.aspx?type=12&id=100297


4. Otepää vallasiseses linnas asuvale Kastolatsi tee 25 kinnistule reaalservituudi seadmine
Ettekandja: planeerimis- ja ehitusteenistuse juhataja Mairo Kangro
Kaasettekandja: eelarve-, majandus- ja turismikomisjoni esimees Jaanus Raidal
http://avalik.amphora.ee/otepaa/index.aspx?type=12&id=100299

5. Otepää külas asuva Uue-Jaanimäe kinnistu detailplaneeringu algatamine
Ettekandja: planeerimisspetsialist Merle Anton
Kaasettekandja: keskkonna- ja planeeringukomisjoni esimees Teet Reedi
http://avalik.amphora.ee/otepaa/index.aspx?type=12&id=100305


6. Mäha külas asuva Seasoo kinnistu detailplaneeringu algatamine
Ettekandja: planeerimisspetsialist Merle Anton
Kaasettekandja: keskkonna- ja planeeringukomisjoni esimees Teet Reedi
http://avalik.amphora.ee/otepaa/index.aspx?type=12&id=1003067. Otepää külas asuva Väike-Veske kinnistu detailplaneeringu algatamine
Ettekandja: planeerimisspetsialist Merle Anton
Kaasettekandja: keskkonna- ja planeeringukomisjoni esimees Teet Reedi
http://avalik.amphora.ee/otepaa/index.aspx?type=12&id=100310


8. Vallavanemale isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmine
Ettekandja: eelarve-, majandus- ja turismikomisjoni esimees Jaanus Raidal
http://avalik.amphora.ee/otepaa/index.aspx?type=12&id=100312


9. Revisjonikomisjoni esimehe informatsioon komisjoni tegevusest
Ettekandja:  revisjonikomisjoni esimees Karl Mõts

10. Vallavalitsuse informatsioon
Ettekandja: vallavanem Kalev Laul

 

 

 

 

Vallavolikogu istungitel:

02.09.2014
1. Kinnitati Otepää Vallavalitsus viieliikmelisena alljärgneva struktuuriga: vallavanem; neli vallavalitsuse liiget.
2. Kinnitati Otepää Vallavalitsuse liikmeteks: 1. Mare Raid; 2. Kalev Merisalu; 3. Marko Koosa.

28.08.2014
1. Valiti Otepää vallavanemaks Kalev Laul.
2. Otsustati muuta Otepää Vallavolikogu 26. novembri 2013. a otsuse nr 1-4-64 „Valgamaa Omavalitsuste Liitu esindajate nimetamine“ punkti 1.2 ja sõnastada see järgmiselt: „1.2 vallavanem Kalev Laul, tema asendajaks Mairo Kangro.“
3. Lõpetati Otepää valla 2014. aasta lisaeelarve esimene lugemine ja suunati see teisele lugemisele.
4. Otsustati määrata Otepää valla 2014. – 2016. aasta majandusaasta aruannete auditeerijaks Audiitorbüroo Fides OÜ.
5. Otsustati anda Otepää Vallavalitsusele luba riigihanke "Heakorratööde teostamine Otepää valla haldusterritooriumil" korraldamiseks.
6. Otsustati anda Otepää Vallavalitsusele luba riigihanke "Pühajärve Põhikooli katlamaja kütteõli ostmine" korraldamiseks.
7. Otsustati anda Otepää Vallavalitsusele luba riigihanke "Talihooldustööde teostamine Otepää valla teedel ja tänavatel" korraldamiseks.
8. Otsustati koormata Otepää vallasiseses linnas asuva Lipuväljak 26 kinnistut isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.
9. Otsustati koormata Otepää vallasiseses linnas asuva Linnamäe org kinnistut isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.


 

Dokumendiregister

Vallavolikogu istungite protokollid


Vallavolikogu otsused

Vallavolikogu määrused

Otepää valla põhimäärus

 

Viimati uuendatud Reede, 12 September 2014 13:56  SÜNDMUSTE KALENDERKONTAKTANDMED
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ
Tel. +372 766 4800
Mob.+372 515 7139
E-post:
vald@otepaa.ee
Avatud E. 8.00-18.00
T. K. ja N. 8.00-17.00
R. 8.00-15.30
LÕUNA 12.00-13.00
Reedel lõuna kell 12.00-12.30

Kuu vallavolikogus

Järgmine Otepää vallavolikogu istung toimub 18.septembril 2014 2014 kell 15.00.
Loe lisa...

Kultuurikalender

Nädal vallavalitsuses

38. nädala eelinfo (15.09 -21.09.2014)
Vallavalitsuse istungite kohta vaata infot SIIT
Loe lisa...

Jurist vastab

Tööinspektsioon koostöös Otepää vallavalitsusega on avanud rubriigi "Jurist vastab". Soovime olla abiks nii tööandjale kui ka töötajale uue töölepinguseadusega harjumisel.

Loe edasi

Otepää Teataja