Avaleht Vallavolikogu Kuu vallavolikogus

Kuu vallavolikogus

E-posti aadress Prindi PDF
Järgmine Otepää vallavolikogu istung toimub 30.oktoobril 2014 2014 kell 15.00.
Otepää Vallavolikogu 23. 10.2014  toimunud istungil otsustati katkestada määruse eelnõu „ Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018“  (vallavalitsuse esitatud alternatiiveelnõu) lugemine ja kokku kutsuda Otepää Vallavolikogu istung 30.10.2014 kell 15.00  määruse eelnõu „Otepää valla eelarvestrateegia 2015- 2018“ vastuvõtmiseks. 

Päevakord
1.    Otepää valla eelarvestrateegia 2015 -2018


Ettekandja: raamatupidamise- ja finantsteenistuse juhataja Ülle Veeroja
Kaasettekandja: eelarve-, majandus- ja turismikomisjoni esimees Jaanus Raidal
Otepää Vallavolikogu 23.10.2014 istungi päevakord


1.    Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni aseesimehe valimine

Ettekandja: volikogu esimees Jaanus Raidal

2.    Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2015 – 2018 vastuvõtmine

Ettekandja: raamatupidamise- ja finantsteenistuse juhataja Ülle Veeroja
Kaasettekandja: eelarve-, majandus- ja turismikomisjoni esimees Jaanus Raidal

3.    Otepää Vallavolikogu 24. jaanuari 2013. a määruse nr 1 „Otepää valla eelarvest eraõiguslikele spordiklubidele toetuse andmise kord“ muutmine

Ettekandja: volikogu liige Martin Teder
Kaasettekandja: haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Miia Pallase

4.   Sihva külas asuva Uue-Kooli kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks

Ettekandja: planeerimis- ja ehitusteenistuse juhataja Mairo Kangro
Kaasettekandja: eelarve-, majandus- ja turismikomisjoni esimees Jaanus Raidal

5.    Pühajärve külas asuva Pühajärve-Pukamõisa kergliiklustee L1 kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks

Ettekandja: planeerimis- ja ehitusteenistuse juhataja Mairo Kangro
Kaasettekandja: eelarve-, majandus- ja turismikomisjoni esimees Jaanus Raidal

6.    OÜ EKSIIV maavara kaevandamise loa muutmise kohta arvamuse andmine

Ettekandja: planeerimis- ja ehitusteenistuse juhataja Mairo Kangro
Kaasettekandja: keskkonna- ja planeeringukomisjoni esimees Teet Reedi

7.    Loa andmine riigihanke „Otepää-Tõikamäe jalg- ja jalgrattatee ehitustööd“ korraldamiseks

Ettekandja: vallavanem Kalev Laul
Kaasettekandja: eelarve-, majandus- ja turismikomisjoni esimees Jaanus Raidal

8.    Loa andmine riigihanke „Elektrienergia ostmine 2015. aastaks“ korraldamiseks

Ettekandja: planeerimis- ja ehitusteenistuse juhataja Mairo Kangro
Kaasettekandja: eelarve-, majandus- ja turismikomisjoni esimees Jaanus Raidal

9.    Loa andmine riigihanke „Avalik liinivedu Otepää valla bussiliinidel“ korraldamiseks

Ettekandja: planeerimis- ja ehitusteenistuse juhataja Mairo Kangro
Kaasettekandja: eelarve-, majandus- ja turismikomisjoni esimees Jaanus Raidal

10.    Volikogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise korra esimene lugemine

Ettekandja: volikogu esimees Jaanus Raidal

11. SA Otepää Tervisekeskus arengusuunad
Ettekandja: SA Otepää Tervisekeskus juhataja Andres Arike

12.   Reformierakonna fraktsiooni ettepaneku arutelu (Ettepanek Otepää Vallavolikogu juhtorgani demokraatlikuks valimiseks)

Ettekandja: volikogu esimees Jaanus Raidal

13. Vallavalitsuse informatsioon
Ettekandja: vallavanem Kalev Laul

 


 

Dokumendiregister

Vallavolikogu istungite protokollid


Vallavolikogu otsused

Vallavolikogu määrused

Otepää valla põhimäärus

 

Viimati uuendatud Reede, 24 Oktoober 2014 13:35  SÜNDMUSTE KALENDERKONTAKTANDMED
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ
Tel. +372 766 4800
Mob.+372 515 7139
E-post:
vald@otepaa.ee
Avatud E. 8.00-18.00
T. K. ja N. 8.00-17.00
R. 8.00-15.30
LÕUNA 12.00-13.00
Reedel lõuna kell 12.00-12.30

Kuu vallavolikogus

Järgmine Otepää vallavolikogu istung toimub 30.oktoobril 2014 2014 kell 15.00.
Loe lisa...

Kultuurikalender

Nädal vallavalitsuses

43. nädala eelinfo (20.10 -26.10.2014)
Vallavalitsuse istungite kohta vaata infot SIIT
Loe lisa...

Jurist vastab

Tööinspektsioon koostöös Otepää vallavalitsusega on avanud rubriigi "Jurist vastab". Soovime olla abiks nii tööandjale kui ka töötajale uue töölepinguseadusega harjumisel.

Loe edasi

Otepää Teataja