Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungid toimuvad reeglina kord nädalas. 

Dokumendiregister


Vallavalitsuse istungite protokollid

Vallavalitsuse korraldused

Vallavalitsuse määrused
 Vallavalitsuse istungitel

 23.05.2017

1. Väljastati AS-ile OTEPÄÄ METALL ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Saviotsa kinnistul ehitise (tootmishoone, ehitisregistri kood 111032520) laiendamiseks.
 
2. Väljastati Kalev Laulile projekteerimistingimused Nüpli külas Kolga-Oja kinnistul elamu ja abihoonete (kuni kaks) püstitamise ja maaküttekontuuri rajamise ning Kolga-Oja kinnistul ja Sulaoja kinnistul tiigi rajamise ehitusprojekti koostamiseks.
 
22.05.2017
1. Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (garaaž) püstitamiseks.
 
2. Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (garaaž, ehitisregistri kood 120797882) rekonstrueerimiseks.
 
3. Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (heitealade väljak) püstitamiseks.
 
4. Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (kaabelliin) püstitamiseks.
 
5. Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (kanalisatsioonitorustik) püstitamiseks.
 
6. Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (kunstmuru jalgpalliväljak) püstitamiseks.
 
7. Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (küttetorustik) püstitamiseks.
 
8. Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (side kaabelliin) püstitamiseks.
 
9. Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (tuletõrje veevarustus torustik) püstitamiseks.
 
10. Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (veetorustik) püstitamiseks.
 
11. Väljastati Juhan Rootsmale ehitusluba Vidrike külas Tammemäe kinnistul ehitise (puurkaev) rajamiseks.
 
12. Väljastati Mart Allale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Savikoja tn 4 kinnistul ehitise (üksikelamu) püstitamiseks.
 
13. Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.
 
14. Määrati puudega inimese täiendav toetus kahele isikule kogusummas 17,9 eurot.
 
15. Määrati kahele isikule hooldus ja hooldajad.
 
16. Sõlmiti ühe isikuga sotsiaaleluruumi üürileping.
 
17. Anti Domus Kinnisvara Lõuna-Eesti OÜ-le (registrikood 11608420, asukoht Riia 4 Tartu linn) luba paigaldada ajavahemikuks 1. aprill – 31. august 2017. a reklaamplakat suurusega 3 m x 2 m Otepää vallasiseses linnas asuvale Tartu mnt 4 kinnistule ja määrata reklaamimaksu suuruseks 57,51 eurot/kuus.
 
18. Kinnitati Otepää kesklinna piirkonna ideekonkursi tulemused. Kuulutati Otepää kesklinna piirkonna ideekonkursi võitjaks parima ideekavandi esitanud Kadarik Tüür Arhitektid OÜ ja kutsuda ta osalema väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluses projekteerimistööde hankelepingu sõlmimiseks.
 
19. Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule kogusummas 81,9 eurot.

 

 

 

18.05.2017
1. Otsustati vastu võtta Nüpli külas asuva Poslovitsa-Soo kinnistu ja Poslovitsa-Ranna kinnistu detailplaneeringu ja suunata avalikule arutelule keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.
 
2. Tunnistati kehtetuks Otepää vallasiseses linnas asuva Tennisevälja 1 kinnistu detailplaneering.
 
3. Otsustati muuta Otepää Vallavolikogu 18. augusti 2011. a otsuse nr 1-4-59 „Teeservituudi seadmine" punkti 2.3 ja sõnastada see järgmiselt: „2.3 teeservituut seatakse tähtajatult ja valitsevate kinnisasjade igakordsed omanikud teeniva kinnisasja igakordsele omanikule teeservituudi eest tasu ei maksa;".

 

 
 
 
15.05.2017
1. Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 6. märtsi 2017. a korralduse nr 2-4-99 „Otepää Kultuurikeskuse teenuste hindade kehtestamine" punkti 1.5, jättes sellest välja lauseosa „, kuid mitte vähem kui 100 eurot".
 
2. Väljastati Villa Cartelloni OÜ-le projekteerimistingimused Kääriku külas Parvetare kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
 
3. Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule kogusummas 128 eurot.
 
4. Eraldati Otepää valla 2017. aasta eelarve realt "Muud hariduskulud" mittetulundusühingule PILLIPUU 400 eurot suguvõsaorkestri Pillipuu tunnustamiseks 60. aastapäeva puhul.
 
5. Anti Suusaklubile "Jõulu" (registrikood 80065611, aadress Laine 8-9, Pärnu linn) projektlaagri tegevusluba laagri "Noorte tervistav ja arendav puhkus" pidamiseks Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaali ruumides (aadress Lipuväljak 14, Otepää vallasisene linn) ajavahemikul 24. – 30. juuli 2017. a.
 
6. Anti Monster Music OÜ-le (registrikood 12146246, aadress Pärnu mnt 28-16, Tallinna linn) luba paigaldada ajavahemikuks 15. mai - 1. juuli 2017. a riigimaantee 46 Tatra-Otepää-Sangaste 25. kilomeetrile (Otepää sissesõidu kohale) avaliku ürituse „Retrobest 2017" reklaambänner.

 

 
04.05.2017
1. Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (saun) rekonstrueerimiseks.
 
2. Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (hotell) laiendamiseks.
 
3. Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (peahoone) rekonstrueerimiseks.
 
4. Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (spordihoone) rekonstrueerimiseks.
 
5. Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (võistkonnamaja 1) püstitamiseks.
 
6. Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (võistkonnamaja 2) püstitamiseks.
 
7. Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (võistkonnamaja 3) püstitamiseks.
 
8. Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (võistkonnamaja 4) püstitamiseks.
 
9. Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (võistkonnamaja 5) püstitamiseks.
 
10. Väljastati Riigimetsa Majandamise Keskusele ehitusluba Nüpli külas Aakre metskond 162 kinnistul, Poslovitsa soo kinnistul, Metsajärve kinnistul, Kaldaääre kinnistul, Sihva külas Saare III kinnistul, Kalda kinnistul ja Pühajärve külas Sõjatamme kinnistul ehitise (Pühajärve matkarada) rekonstrueerimiseks.
 
11. Väljastati Riigimetsa Majandamise Keskusele ehitusluba Pühajärve külas Sõjatamme kinnistul ja Aakre metskond 57 kinnistul ehitise (Murrumetsa matkarada) rajamiseks.
 
12. Väljastati Riigimetsa Majandamise Keskusele ehitusluba Sihva külas Kooliranna kinnistul ja Jõe kinnistul ehitise (Pühajärve tunnetusrada) rajamiseks.
 
13. Väljastati UPM-Kymmene Otepää AS-ile ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Tehase kinnistul ehitise (kilehall) püstitamiseks.
 
14. Väljastati Eili Reale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas J. Hurda tn 22 kinnistul ehitise (abihoone) püstitamiseks.
 
15. Kooskõlastati Pühajärve külas Kukemäe maaüksusele (katastritunnus 63601:001:0713) kavandatava puurkaevu asukoht.
 
16. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kolm isikut.
 
17. Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule summas 384 eurot.
 
18. Nõustuti kahele isikule lapsehoiuteenuse osutamisega Otepää Perekeskus MTÜ Pipo mängutoas (asukoht Otepää vallasisene linn Valga mnt 1b) ajavahemikul 1. aprill - 31. august 2017. a.
 
19. Eraldati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 1.1 Tartu Spordiselts „Kalev" 400 eurot 30. aprillil 2017. a toimuva spordiürituse „Otepää Volbriöö teatejooks 2017" korraldamiseks; 1.2 mittetulundusühing Otepää üritused 300 eurot 3. juunil 2017. a toimuva spordiürituse „4. Kekkoneni jooks" korraldamiseks; 1.3 mittetulundusühing Otepää üritused 200 eurot 24. - 25. juunil 2017. a toimuva spordiürituse „14h Otepää treeningrogain" korraldamiseks; 1.4 Loodusturism OÜ 500 eurot 22. juulil 2017. a toimuva spordiürituse „II Pühajärve matkamaraton tõukeratastel" korraldamiseks; 1.5 Tartu Spordiselts „Kalev" 500 eurot 2017. a augustis toimuva spordiürituse „Otepää lahtised meistrivõistlused kergejõustikus" korraldamiseks.
 
20. Määrati mittetulundusühingule Otepää Kinnaspunkt 200 euro suurune kultuuriürituse toetus 20. mail 2017. a toimuva ürituse "Perepäev" korraldamiseks.
 
21. Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist eelarvereale „Päästeteenistus" 1450 eurot, sh: 1.1 1090 eurot Pühajärve rannavalve teenuse kulude katmiseks; 1.2 360 eurot 17. mail 2017. a toimuva kriisiõppuse Tehvandi 2017 kulude katmiseks.
 
22. Kinnitati lihthanke „Otepää valla kruusateede remondi- ja hooldustööd 2017" tulemused. Tunnistati pakkujad AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362), Aktsiaselts Eesti Teed (registrikood 12249762), Kopa Grupp OÜ (registrikood 11286169), OÜ HANSO MK (registrikood 11043389) ja OÜ MAVETER (registrikood 10698604) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele.  Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest (madalaim maksumus) tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja AS TREV-2 Grupp poolt esitatud pakkumus summas 16 029 eurot koos käibemaksuga, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.