Avaleht Vallavalitsus Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungid

E-posti aadress Prindi PDF

Vallavalitsuse istungid toimuvad reeglina kord nädalas.

Dokumendiregister


Vallavalitsuse istungite protokollid

Vallavalitsuse korraldused

Vallavalitsuse määrusedVallavalitsuse istungitel 

25.05.2015
1. Määrati Sihva külas asuva Otepää-Kääriku-Kurevere katastriüksuse (63601:002:2259) uueks lähiaadressiks 23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee.

2. Väljastati Heino Kikkatalole projekteerimistingimused Sihva külas Härjamäe maaüksusel elamu ehitusprojekti koostamiseks.

3. Väljastati Riina Vilbiksile ehitusluba Nüpli külas Üleoja maaüksusel ehitise (üksikelamu) püstitamiseks.

4. Väljastati Madis Kinksile kirjalik nõusolek Pühajärve külas Tuule maaüksusel ehitise (reoveepuhasti) rajamiseks.

5. Väljastati Madis Kinksile ehitusluba Pühajärve külas Tuule maaüksusel ehitise (juurdepääsutee) rajamiseks.

6. Väljastati Madis Kinksile ehitusluba Pühajärve külas Päikese maaüksusel ehitise (tiik) rajamiseks.

7. Määrati sünnitoetus kaheksale inimesele kogusummas 1536 eurot.

8. Määrata ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.

9. Määrati ühekordne toetus kolmele isikule kogusummas 105 eurot.

10. Lõpetati ühele isikule hooldajatoetuse maksmine.

11. Eraldati Otepää valla 2015. aasta eelarve realt “Üldmajanduslikud arendusprojektid” Valgamaa Lasterikaste Perede Ühingule 200 eurot Vudila mängumaal lastekaitsepäeva ürituse korraldamise toetamiseks.
 

18.05.2015

1. Väljastati OÜ-le Lemmik Mees projekteerimistingimused Sihva külas Aida maaüksusel laoplatsi ehitusprojekti koostamiseks.

2. Väljastati Leonhard Weiss Energy AS-ile projekteerimistingimused Märdi külas Kaasiku kinnistu liitumise ehitusprojekti koostamiseks.

3. Väljastati Elektrilevi OÜ-le kasutusluba Vana-Otepää külas Pooskasuu alajaama 0,4kV maakaabelliini ja kaabli- ja liitumiskilbi kasutuselevõtuks.

4. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isikut.

5. Määrati matusetoetus kolmele isikule kogusummas 384 eurot.

6. Määrati ühele isikule sünnitoetus summas 384 eurot.

7. Määrata ühekordne toetus kolmele isikule kogusummas 251 eurot.

8. Otsustati arvata Siim Kalda Otepää esmamainimise 900. aastapäeva tähistamise ettevalmistamiseks moodustatud ajutise vallavalitsuse komisjoni koosseisust välja.

9. Eraldati Otepää valla 2015. aasta eelarve realt “Üldmajanduslikud arendusprojektid” Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule 2000 eurot Ilmjärve Jumalailmumise kiriku restaureerimistööde kaasrahastamiseks.

10. Eraldati kultuurieelarve reservist kultuuriürituse toetus alljärgnevatele kultuuriühingutele: 1.1 Mittetulundusühing Kell Kümme (registrikood 80189224, taotleja esindaja Roman Baskin) ajavahemikul 16. juuli - 7. august 2015. a etendatava suvelavastuse “Miljonite lemmik” korraldamiseks 800 eurot; 1.2 Mittetulundusühing Leigo Kontserdid (registrikood 80229550, taotleja esindaja Tiiu Tamm) 31. juulil - 1. augustil 2015. a toimuva ürituse „Leigo Järvemuusika 2015“ korraldamiseks 192 eurot.

11. Eraldati Otepää valla 2015. aasta eelarve realt “Üldmajanduslikud arendusprojektid” mittetulundusühingule Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla 100 eurot Valgamaa Noorte Suvekooli läbiviimise toetamiseks.

12. Määrati Rally Estonia Mittetulundusühingule 17. - 19. juulil 2015. a toimuva spordiürituse auto24 Rally Estonia 2015 korraldamiseks toetus summas 1000 eurot.


11.05.2015

1. Väljastati Tartu Spordiseltsile “Kalev” ehitusluba Arula külas Madsa Puhkeküla maaüksusel ehitise (söökla) laiendamiseks.

2. Väljastati Kristel Danielile ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 7 maaüksusel ehitise tehnosüsteemi (küttesüsteem) muutmiseks.

3. Väljastati Madis Niilole ehitusluba Tõutsi külas Metsa maaüksusel ehitise (üksikelamu) rekonstrueerimiseks.

4. Väljastati Toivo Raigile ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Kolga tee 20a maaüksusel  ehitise (üksikelamu) rekonstrueerimiseks.

5. Väljastati mittetulundusühingule Eesti Andmesidevõrk ehitusluba Kastolatsi külas, Otepää külas ja Vana-Otepää külas fiiberoptilise sidevõrgu rajamiseks.

6. Väljastati Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusele kasutusluba Otepää vallas ELA078 Otepää-Sihva-Kooraste mikrotoru süsteemi ja fiiberoptilise sidekaabli kasutuselevõtuks.

7. Anda ühele kodanikule tasu eest üürile Otepää vallasiseses linnas Koolitare 3 asuva korterelamu korter nr 1, suurusega 14,2 m2

8. Täiendati Otepää Vallavalitsuse 2015. aasta hankeplaani.

9. Kinnitati lihthanke Otepää valla tänavate remont 2015 tulemused. Tunnistati pakkujad AS Teede REV-2 (registrikood 11402434), Aktsiaselts Eesti Teed (registrikood 12249762) ja RoadWest OÜ (registrikood 11137400) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkujate AS Teede REV-2, Aktsiaselts Eesti Teed ja RoadWest OÜ poolt esitatud pakkumused vastavateks, kuna need vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest (madalaim maksumus) tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja RoadWest OÜ poolt esitatud pakkumus summas 21 509,60 eurot ilma käibemaksuta, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.04.05.2015

1. Eraldati kultuuriürituse toetus alljärgnevatele kultuuriühingutele: 1.1 mittetulundusühing Otepää Muusikaühing (registrikood 80144138, taotleja esindaja Arno Anton) novembris - detsembris 2015. a toimuva ürituse „Advendikontserdid“  korraldamiseks 300 eurot; 1.2 OTEPÄÄ NAISSELTS (registrikood 80037572, taotleja esindaja Ene Raudsepp) 22. detsembril 2015. a toimuva ürituse „Talvepealinna Talveturg“ korraldamiseks 280 eurot; 1.3 Mittetulundusühing Otepää Pensionäride Ühendus (registrikood 80244615, taotleja esindaja Helle Kuldmaa) 1. oktoobril 2015. a toimuva ürituse „Rahvusvahelise eakate päeva tähistamine“ korraldamiseks 180 eurot; 1.4 OTEPÄÄ NAISSELTS (registrikood 80037572, taotleja esindaja Ene Raudsepp) 8. novembril 2015. a toimuva ürituse „Isadepäev“ korraldamiseks 165 eurot; 1.5 MITTETULUNDUSÜHING PILKUSE KÜLASELTS (registrikood 80144925, taotleja esindaja Reet Tinno) 1. - 2. augustil 2015. a toimuva ürituse „Pilkuse külapäev“ korraldamiseks 160 eurot; 1.6 mittetulundusühing Pillipuu (registrikood 80139172, taotleja esindaja Lille Tali) 21. novembril 2015. a toimuva ürituse „IV Valgamaa Rahvamuusikapäev“ korraldamiseks 50 eurot; 1.7 MITTETULUNDUSÜHING PILKUSE KÜLASELTS (registrikood 80144925, taotleja esindaja Reet Tinno) 1. juunil 2015. a toimuva ürituse „Lastekaitsepäev“ korraldamiseks 50 eurot.

2. Eraldati kultuurieelarve reservist 200 eurot andeka noore kultuuripärli toetuseks. Määrati andeka noore kultuuripärli toetus summas 200 eurot Karl Gustav Krüünvaldile Eesti Meestelaulu Seltsi üle-eestilise poistekoori KALEV koosseisus 21. - 26. septembril 2015. a Kreeka Vabariigis Paralias toimuval rahvusvahelisel koorifestivalil “Music & Sea” osalemiseks.

3. Väljastati Leonhard Weiss Energy AS-ile projekteerimistingimused Vana-Otepää külas Alapika alajaama 0,4 kV kaablivõrgu kaabli liitumiskilbi ning maakaabelliini ehitusprojekti koostamiseks.

4. Väljastati Elektrilevi OÜ-le kasutusluba Otepää vallasiseses linnas Kelmi alajaama 0,4kV maakaabelliini ja liitumiskilbi kasutuselevõtuks.

5. Väljastati Toomas Laanistele kasutusluba Pedajamäe külas Pedajakalda maaüksusel asuva üksikelamu (ehitisregistri kood 120552587) kasutuselevõtuks.

6. Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.

7. Määrati ühele isikule sünnitoetus summas 384 eurot.

8. Määrati ühekordne toetus kahele isikule kogusummas 96 eurot.

9. Anti Prisma NET OÜ-le reklaamikandja paigaldamiseks tasu eest rendile Otepää vallasiseses linnas Munamäe tn 4a kinnistul asuv ca 3,5 m2 suurune maa-ala.

10. Määrati haridustoetus alljärgnevalt: 1.1 13. märtsil 2015. a toimunud vabariikliku konkursi klarneti III vanuserühma I koht - õpilane Mirjam Leopard 100 eurot, juhendaja Külli Teearu 100 eurot, kontsertmeister Ülle Rebane 50 eurot; 1.2 13. märtsil 2015. a toimunud vabariikliku konkursi tromboonide I vanuserühma II koht - õpilane Roland Leopard 70 eurot, juhendaja Arno Anton 70 eurot, kontsertmeister Ülle Rebane 35 eurot; 1.3 13. märtsil 2015. a toimunud vabariikliku konkursi tromboonide I vanuserühma III koht - õpilane Rasmus Leopard 40 eurot, juhendaja Arno Anton 40 eurot, kontsertmeister Ülle Rebane 20 eurot.


Viimati uuendatud Kolmapäev, 27 Mai 2015 14:54  EESTI LIPP 131

OTEPÄÄ 900

SÜNDMUSTE KALENDER


KONTAKTANDMED
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ
Tel. +372 766 4800
Mob.+372 515 7139
E-post:
vald@otepaa.ee
Avatud E. 8.00-18.00
T. K. ja N. 8.00-17.00
R. 8.00-15.30
LÕUNA 12.00-13.00
Reedel lõuna kell 12.00-12.30

Kuu vallavolikogus

Otepää Vallavolikogu istung toimub 18.juunil 2015 kell 15.00

Loe lisa...

Kultuurikalender

Nädal vallavalitsuses

22. nädala eelinfo (25.05. -31.05.2015)
Vallavalitsuse istungite kohta vaata infot SIIT
Loe lisa...

Jurist vastab

Tööinspektsioon koostöös Otepää vallavalitsusega on avanud rubriigi "Jurist vastab". Soovime olla abiks nii tööandjale kui ka töötajale uue töölepinguseadusega harjumisel.

Loe edasi

Otepää Teataja