Avaleht Vallavalitsus Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungid

E-posti aadress Prindi PDF

Vallavalitsuse istungid toimuvad reeglina kord nädalas.

Dokumendiregister 

Vallavalitsuse istungite protokollid

Vallavalitsuse korraldused

Vallavalitsuse määrusedVallavalitsuse istungitel 

11.06.2014
1. Väljastati Mihkel Kappi taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Kolga tee 9 kinnistule (katastritunnus 55601:007:1670) üksikelamu laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.
2. Väljastati Ülo Reedi taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Kalda tn 26 kinnistule (katastritunnus 55601:003:0080) abihoone laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.
3. Kinnitati Gea Kõksi ja Sulev Kõksi taotlusel projekteerimistingimused Arula külas Suureniidu kinnistul (katastritunnus63601:001:0810) elamu, aida, sauna, laut-küüni, juurdepääsu tee ja tiigi ehitusprojekti koostamiseks.
4. Väljastati Pille Saanile ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Munamäe tn 9 maaüksusel (katastritunnus 55601:004:0110) ehitise (elamu ehitisregistri kood 111003649) laiendamiseks. Väljastati Pille Saanile ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Munamäe tn 9 maaüksusel (katastritunnus 55601:004:0110) ehitise (kuur ehitisregistri kood 111033900) laiendamiseks.
5. Väljastati Torsten Mathiesile, Philipp Mathiesile ja Christiane Mathiesile kasutusluba Vidrike külas Vahtramäe kinnistul(katastritunnus 63601:003:0820) asuvale üksikelamule. Väljastati Torsten Mathiesile, Philipp Mathiesile ja Christiane Mathiesile kasutusluba Vidrike külas Vahtramäe kinnistul (katastritunnus 63601:003:0820) asuvale abihoonele.
6. Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜ-le Mateks alajaama fiider F5 0,4kV maakaabelliinidele ja kaablikilpidele asukohaga Otepää vald Sihva küla.
7. Peeti võimalikuks järgneva maaüksuse riigi omandisse jätmine ja määrata sellele kohanimi, koha-aadress ja kasutamise sihtotstarve vastavalt moodustatud asendiplaanile. 1.1. maaüksus piiriettepaneku numbriga AT0803140252 kohanimeks Otepää looduspark 8, koha-aadressiks Otepää looduspark 8, Otepää küla, sihtotstarve – kaitsealunemaa (010;H).
8. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks isik.
9. Määrati ühele isikule sünnitoetus summas 384  eurot.
10. Määrati ühele isikule  matusetoetus summas 128 eurot.
11. Väljastati Kaarnaoru OÜ-le (registrikood 12235122, asukoht Kaarnaoru, Vana-Otepää küla, 67418 Otepää vald) sõidukikaart taksoveoks sõidukiga Volkswagen Passat Variant (riiklik registreerimismärk 035 TKK).
12. Anti RUF Eesti aktsiaseltsile (registrikood 10324175, aadress Kadaka tee 52 Tallinn) ilutulestiku korraldamise luba 14. juunil 2014. a ajavahemikul kell 23:50 - 24:00 Otepää külas Rukkimäe kinnistul Villa Müllerbecki territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
13. Anti Otepää Aedlinna Seltsingule luba korraldada Otepää vallasiseses linnas Pühajärve rannapark kinnistul Aedlinna Arena ümbruses 15. juunil 2014. a kell 10:00 - 14:00 avalik üritus „Aedlinn ärka“.
14. Anti mittetulundusühingule S.M.A. Racing (registrikood 80337995, aadress Munamäe 14-9 Otepää vallasisene linn Otepää vald) luba korraldada Mägestiku külas, Pedajamäe külas ja Otepää vallasiseses linnas 12. juulil 2014. a kell 8:00 kuni 19:00 avalik üritus – autospordivõistlus „Otepää Rahvasprint“.
15. Anti  Kerge Puhkus OÜ-le luba korraldada Nüpli külas asuvas Marguse Puhkekeskuses ajavahemikul 20. juuni 2014. a kell 14:00 - 21. juuni 2014. a kell 04:00 avalik üritus „AS Giga suvepäevad“.
16. Anti Talvest suveni OÜ-le (registrikood 12253930, aadress Anso 9 Nüpli küla Otepää vald) luba korraldada Nüpli külas Otepää Wakepargis 14. juunil 2014. a kell 10:00 - 24:00 avalik üritus „Veelaua ja veesuusa Eesti meistrivõistluste 1. etapp“.
17. Anti vallavalitsuse liikmele Margit Predele 2014. aasta puhkus järgmiselt: 07.07.-13.07.2014 ja 21.07.-27.07.2014.
18. Määrati Eesti lipulugu tutvustava bareljeefi ideekonkursi auhinnafondist stipendiumid järgmistele ideekonkursil osalejatele: 1.1 Gea Sibola Hansen 3000 eurot; 1.2  Vergo Vernik 2000 eurot.
19. Määrati haridustoetus kahele isikule kogusummas 140 eurot.

04.06.2014
1. Määrati Otepää vallasiseses linnas Virulombi tänava teenindamiseks moodustatavatele katastriüksustele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt moodustatud plaanidele.
2. Määrati Otepää vallasiseses linnas Piiri tänava teenindamiseks moodustatavatele katastriüksustele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt moodustatud plaanidele.
3. Määrati Otepää vallasiseses linnas Lille tänava teenindamiseks moodustatavatele katastriüksustele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt moodustatud plaanidele.
4. Määrati Otepää vallasiseses linnas Pikk tänava teenindamiseks moodustatavale katastriüksusele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt moodustatud plaanile.
5. Määrati Otepää vallasiseses linnas Pärna tänava teenindamiseks moodustatavale katastriüksusele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt moodustatud plaanile.
6. Määrati Otepää vallasiseses linnas Õuna tänava teenindamiseks moodustatavale katastriüksusele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt moodustatud plaanile.
7. Määrati Otepää vallasiseses linnas Kalda tänava teenindamiseks moodustatavale katastriüksusele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt moodustatud plaanile.
8. Määrati Otepää vallasiseses linnas Aia tänava teenindamiseks moodustatavale
katastriüksusele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt moodustatud plaanile.
9. Väljastati Toomas Ladvale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Pikk tn 22a maaüksusel (katastritunnus 55601:005:0015) üksikelamu püstitamiseks.
10. Väljastati Tarmo Ladvale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Pikk tn 22 maaüksusel (katastritunnus 55601:005:0014) üksikelamu püstitamiseks.
11. Väljastati Ain Rahnelile ehitusluba Vidrike külas Köörimäe vkt 4 maaüksusel (katastritunnus 63601:003:2486) üksikelamu püstitamiseks.
12. Väljastati Ain Rahnelile ehitusluba Vidrike külas Köörimäe vkt 9 maaüksusel (katastritunnus 63601:003:2492) ehitise püstitamiseks.
13. Väljastati Siret-Kai Laurile ja Andrus Laurile ehitusluba Vidrike külas Köörimäe vkt 8 maaüksusel (katastritunnus 63601:003:2491) üksikelamu püstitamiseks.
14. Väljastati Helge Allikale ehitusluba Vana-Otepää külas Mõtsapika maaüksusel (katastritunnus 63602:001:0050) üksikelamu püstitamiseks.
15. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isikut.
16. Määrati haridustoetust 12 isikule kogusummas 660 eurot.
17. Määrati ühele isikule sünnitoetus suuruses 384 eurot.
18. Määrati ühele isikule matusetoetus  summas 128 eurot.
19. Otsustati omandada Otepää vallasiseses linnas olev Lipuväljak T5 katastriüksus.
20. Tunnistati lihthanke "Otepää valla tänavate remont 2014“ hindamiskomisjoni otsused. Tunnistati pakkujad AS Kagu Teed ja OÜ Üle vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkuja Elva Kommunaal Grupp OÜ mittevastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkujate AS Kagu Teed ja OÜ Üle poolt esitatud pakkumused vastavaks, kuna need vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja AS Kagu Teed poolt esitatud pakkumus summas 60 180,08 eurot ilma käibemaksuta, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
21. Anti Jako Linkile ilutulestiku korraldamise luba 7. juunil 2014. a ajavahemikul kell 23:50 kuni 23:59 Mäha külas asuva Otepää Golf Club territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
22. Anti Otepää Kultuurikeskusele (registrikood 75027658, aadress Virulombi 2, Otepää vallasisene linn, Otepää vald) luba korraldada Otepää külas Otepää Kirikumõisas 15. juunil 2014. a kell 18:00 kuni 20:00 avalik üritus – Laulupeo tule tulemine „Külast-külla, käest-kätte“.
23. Anti  Otepää Motoklubile (registrikood 80087475, aadress Lipuväljak 11, Otepää vallasisene linn, Otepää vald) luba korraldada Otepää valla haldusterritooriumil ajavahemikul 13. juuni 2014. a kell 12:00 kuni 15. juuni 2014. a kell 12:00 avalik üritus - rahvusvaheline mootorratturite kokkutulek „Otepää Tour“, sh motoparaad 14. juunil 2014. a algusega kell 12:00 marsruudil Annimatsi kämping - Otepää keskväljak.
24. Anti Riho Kollistile (isikukood 37805182764) luba korraldada Raudsepa külas Marjamäe 2 kinnistul 14. juunil 2014. a kell 14:00 kuni 19:00 avalik üritus „Mootorrataste mäkketõus“.
25.  Anti Goldwing Club Finlandile luba korraldada Tehvandi Spordikeskuse laskesuusatamise kompleksis ajavahemikul 24. juuli 2014. a kell 12:00 kuni 27. juuli 2014. a kell 12:00 avalik üritus - rahvusvaheline mootorratturite kokkutulek „Baltic Sea Treffen 2014“.
26. Kinnitati AS-i Otepää Veevärk 2013. aasta majandusaasta aruanne.
27. Kinnitati osaühingu Otepää Maamõõdubüroo 2013. aasta majandusaasta aruanne.
28.  Eraldati kultuurieelarve reservist kultuuriürituse toetus 55 eurot mittetulundusühingule Karukäpp (registrikood 80186254, aadress Tamme pst 13 Otepää vallasisene linn Otepää vald) ürituse „Rahvusvahelise õueskudumise päeva tähistamine“ korraldamiseks.
29. Määrati andeka noore kultuuripärli toetus summas 100 eurot ühele isikule.

Viimati uuendatud Esmaspäev, 16 Juuni 2014 16:55  SÜNDMUSTE KALENDERKONTAKTANDMED
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ
Tel. +372 766 4800
Mob.+372 515 7139
E-post:
vald@otepaa.ee
Avatud E. 8.00-18.00
T. K. ja N. 8.00-17.00
R. 8.00-15.30
LÕUNA 12.00-13.00
Reedel lõuna kell 12.00-12.30

Kuu vallavolikogus

10.07.2014 toimus Otepää Vallavolikogu erakorraline istung, mille otsuste õiguspärasuse üle algatas Valga maavanem oma initsiatiivil 11.07.2014 järelevalve.

Loe lisa...

Kultuurikalender

Nädal vallavalitsuses

25. nädala eelinfo (16.06 -22.06.2014)
Vallavalitsuse istungite kohta vaata infot SIIT
Loe lisa...

Jurist vastab

Tööinspektsioon koostöös Otepää vallavalitsusega on avanud rubriigi "Jurist vastab". Soovime olla abiks nii tööandjale kui ka töötajale uue töölepinguseadusega harjumisel.

Loe edasi

Otepää Teataja