Avaleht Vallavalitsus Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungid

E-posti aadress Prindi PDF

Vallavalitsuse istungid toimuvad reeglina kord nädalas.

Dokumendiregister


Vallavalitsuse istungite protokollid

Vallavalitsuse korraldused

Vallavalitsuse määrusedVallavalitsuse istungitel 

19.01.2015
1. Väljastati  Elsa Susile ja Aarne Raidile kirjalik nõusolek Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 8 maaüksusel ehitise (elamu-kauplus, ehitisregistri kood 111031606) tehnosüsteemide muutmiseks.

2. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 14 isikut.

3. Määrati ühekordne toetus viiele isikule kogusummas 160 eurot.

4. Määrati ühele isikule sünnitoetus summas 384 eurot.

5. Väljastati OÜ-le Urmi (registrikood 12389931, asukoht Pühajärve tee 18-3, Otepää vallasisene linn, 67403 Otepää vald) taksoveoluba.

6. Väljastati OÜ-le Urmi (registrikood 12389931, asukoht Pühajärve tee 18-3, Otepää vallasisene linn, 67403 Otepää vald) sõidukikaart taksoveoks sõidukiga Citroen C5 (riiklik registreerimismärk 430 BCY).

7. Anti osaühingule Ilutulestiku Keskus Arnika (registrikood 10336764, aadress Tallinna mnt 69 Viljandi) ilutulestiku korraldamise luba 6. veebruaril 2015. a ajavahemikul kell 21:00 - 21:30 Otepää vallasiseses linnas Ranna tee 1 territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.

8. Anti ühele isikule tasu eest üürile Otepää vallasiseses linnas Kopli 8 asuva korterelamu korter nr 15.

9. Muudeti Otepää Vallavalitsuse 22. detsembri 2014. a korralduse nr 2-4-615 “Kultuurieelarve reservist raha eraldamine ja andeka noore kultuuripärli toetuse määramine” punkti 2, asendades sõna “Luigele” sõnaga “Lukkile”.

10. Muudeti  Otepää Vallavalitsuse 9. jaanuari 2015. a korralduse nr 2-4-12 “Võru Spordikoolile projektlaagri tegevusloa andmine” punkti 1, asendades aastaarvu “2014” aastaarvuga “2015”.

11. Määrati mittetulundusühingule S.M.A. Racing 7. veebruaril 2015. a toimuva autospordivõistluse „Otepää Talvine Rahvasprint 2015“ korraldamiseks toetus summas 350 eurot.

12. Kanti 15 nõuet lootusetuks ja Otepää Vallavalitsuse bilansist välja.

09.01.2015
1. Moodustati Otepää vallas Otepää Vallavolikogu valimistel, Riigikogu valimistel, Euroopa Parlamendi valimistel ja rahvahääletusel hääletamise korraldamiseks üks valimisjaoskond - valimisjaoskond nr 1. Hääletamisruumi asukoht on Otepää Linnaraamatukogu, aadressil Lipuväljak 13, Otepää vallasisene linn, Otepää vald.

2. Vabastati  korraldatud jäätmeveoga liitumisest 20 isikut.

3. Anti Võru Spordikoolile (registrikood 75020017, asukoht Fr. R. Kreutzwaldi 16, Võru linn) tegevusluba murdmaasuusatamise osakonna õppuritele Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaali ruumides (aadress Lipuväljak 14, Otepää vallasisene linn) projektlaagri pidamiseks ajavahemikul 6. – 11. juuli 2015. a.

4. Anti Võru Spordikoolile (registrikood 75020017, asukoht Fr. R. Kreutzwaldi 16, Võru linn) tegevusluba murdmaasuusatamise osakonna õppuritele Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaali ruumides (aadress Lipuväljak 14, Otepää vallasisene linn) projektlaagri pidamiseks ajavahemikul 3. – 8. august 2015. a.

5. Eraldati Maali Pruulile 31. jaanuaril 2015. a toimuva ürituse „Otepää Downhill Snow Battle“ korraldamiseks kultuuriürituse toetus summas 150 eurot.

6. Anti Pühajärve laululava mittetulundusühingule Otepää üritused tasuta kasutamiseks 6. veebruaril 2015. a kell 8:00-24:00.
7. Anti Ruf Eesti Aktsiaseltsile (registrikood 10324175, aadress Kadaka tee 52 Tallinn) ilutulestiku korraldamise luba 16. jaanuaril 2015. a ajavahemikul kell 20:00 - 21:30 Nüpli külas Tehvandi Spordikeskuse territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.

8. Määrati matusetoetus kahele isikule kogusummas 256 eurot.

9. Kinnitati Jaak Eensalu hajaasustuse programmi lõpparuanne summas 3 564 (kolm tuhat viissada kuuskümmend neli) eurot.


05.01.2015
1. Väljastati Siim Antonile projekteerimistingimused Pilkuse külas Veskimäe maaüksusel üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.

2. Väljastati Leonhard Weiss Energy AS-ile projekteerimistingimused Vana-Otepää külas Pooskasuu alajaama maakaabelliini, kaabli- ja liitumiskilpide elektriprojekti koostamiseks.

3. Väljastati AS-ile SAMI ehitusluba Sihva külas Ülikooli Residents maaüksusel ehitise (ülikooli residents, ehitisregistri kood 120618235) rekonstrueerimiseks.

4. Väljastati Otepää vallale kasutusluba Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 maaüksusel asuva ehitise (administratiivhoone, ehitisregistri kood 111037369) kasutuselevõtuks.

5. Otsustati vastu võtta Tehase kinnistu katlamaja detailplaneering ja mitte algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine.
6. Määrati Otepää Võrkpalliklubile 10. jaanuaril 2015. a toimuva võrkpalliturniiri „Otepää valla XVI Karikavõistlused võrkpallis“ korraldamiseks toetus summas 350 eurot.

7. Määrati ühekordne toetus kahele isikule kogusummas 64 eurot.

8. Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.

9. Määrati sünnitoetust kahele isikule kogusummas 768 eurot.

Viimati uuendatud Esmaspäev, 19 Jaanuar 2015 17:57  


LUMEINFOSÜNDMUSTE KALENDER

KONTAKTANDMED
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ
Tel. +372 766 4800
Mob.+372 515 7139
E-post:
vald@otepaa.ee
Avatud E. 8.00-18.00
T. K. ja N. 8.00-17.00
R. 8.00-15.30
LÕUNA 12.00-13.00
Reedel lõuna kell 12.00-12.30

Kuu vallavolikogus

Otepää Vallavolikogu istung toimub 29. jaanuaril 2015 kell 15.00 Otepää Vallavolikogu III korruse saalis, Lipuväljak 13.

Loe lisa...

Kultuurikalender

Nädal vallavalitsuses

5. nädala eelinfo (26.01. -01.02.2015)
Vallavalitsuse istungite kohta vaata infot SIIT
Loe lisa...

Jurist vastab

Tööinspektsioon koostöös Otepää vallavalitsusega on avanud rubriigi "Jurist vastab". Soovime olla abiks nii tööandjale kui ka töötajale uue töölepinguseadusega harjumisel.

Loe edasi

Otepää Teataja