Avaleht Vallavalitsus Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungid

E-posti aadress Prindi PDF

Vallavalitsuse istungid toimuvad reeglina kord nädalas.

Dokumendiregister


Vallavalitsuse istungite protokollid

Vallavalitsuse korraldused

Vallavalitsuse määrusedVallavalitsuse istungitel 

23.03.2015

1. Jagati Vidrike külas asuv Vidrikemõisa katastriüksus (katastritunnus 63601:003:2172) neljaks katastriüksuseks.

2. Väljastati Kristo Peetsmannile Otepää vallasiseses linnas Palupera tee 17 maaüksusel elamu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimused.

3. Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.

4. Määrati sünnitoetus kolmele isikule kogusummas 576 eurot.

5. Määrati ühekordne toetus neljale isikule kogusummas 228 eurot.

6. Seati Otepää valla kasuks isiklik kasutusõigus Sihva külas asuvale Kõrre-Ojaääre kinnistule (kinnistu registriosa nr 2192140, katastritunnus 63601:002:0029, pindala 7,41 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) maakütte kollektori rajamiseks, remontimiseks, hooldamiseks, kasutamiseks ja likvideerimiseks.

7. Anti Monster Music OÜ-le 22. - 24. juunil 2015. a korraldatava avaliku ürituse “Pühajärve Jaanituli 2015” läbiviimiseks tasuta kasutamiseks Pühajärve laululava ning katastriüksustel 63601:002:3350, 63601:002:3510 ja 63601:002:3520 paiknev maa-ala seni ürituse korraldamiseks kasutatud tavapärastes piirides.

8. Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist 900 eurot eelarvereale „Üldmajanduslikud arendusprojektid“ Otepää esmamainimise 900. aastapäeva tähistamise ideekonkursi auhinnafondi moodustamiseks.

9. Otsustati lähetada vallavanem Kalev Laul 8. aprillil 2015. a välislähetusse Läti Vabariigis Mazsalacas toimuvale Eesti-Läti programmi infoseminarile.

10. Anti Mittetulundusühingule Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi (registrikood 80072321, aadress Ujula 4, Tartu linn) projektlaagri tegevusluba noortelaagri pidamiseks Kääriku Spordikeskuse ruumides (aadress Kääriku, Kääriku küla, Otepää vald) ajavahemikul 1. juuli – 31. august 2015. a.


16.03.2015
1. Kinnitati Vana-Otepää külas asuva Raja maaüksuse erastamise tingimused.

2. Väljastati Leonhard Weiss Energy AS-ile ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Kelmi alajaama 0,4kV maakaabelliini ja liitumiskilbi püstitamiseks.

3. Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.

4. Määrati sünnitoetust kolmele isikule kogusummas 1152 eurot.

5. Moodustati hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks Otepää vallas 5-liikmeline komisjon koosseisus: 1.1 Mairo Kangro (komisjoni esimees); 1.2 Kalev Laul; 1.3 Anneli Salumaa; 1.4 Janno Sepp; 1.5 Vello Vou. Seadi hajaasutuste programmist toetatavate valdkondade prioriteetsus alljärgnevalt: 2.1 prioriteet I (kõrgeim) - veesüsteemide valdkond; 2.2 prioriteet II - kanalisatsioonisüsteemide valdkond; 2.3 prioriteet III - juurdepääsuteede valdkond; 2.4 prioriteet IV (madalaim) - autonoomsete elektrisüsteemide valdkond.

6. Määrati spordiürituste toetus alljärgnevalt: 1.1 MTÜ Karupesa Team - spordiüritus Otepää valla suusapäevakud 2015 - 500 eurot; 1.2 Võimlemisklubi „Rütmika“ - spordiüritus Otepää lahtised meistrivõistlused ilu- ja rühmvõimlemises - 450 eurot; 1.3 MTÜ OTI SPORDIKLUBI - spordiüritus Zahkna Teami auhinnavõistlused laskesuusatamises - 350 eurot; 1.4 MTÜ Karupesa Team - spordiüritus ETV-Swedbanki Noorte Suusasarja Otepää etapp - 200 eurot; 1.5 Otepää Spordiklubi - spordiüritus 61. Otepää Mängud - 200 eurot.

7. Kinnitati alates 1. aprillist 2015. a hallatava asutuse Otepää Avatud Noortekeskus juhatajaks Kätlin Meema.


09.03.2015
1. Kompenseeriti õigusvastaselt võõrandatud maa kahele isikule.

2. Väljastati OÜ-le Keskkonnaprojekt projekteerimistingimused Arula ja Kääriku külas EstWin 008 ELA101 elektroonilise sidevõrgu liinirajatise ehitusprojekti koostamiseks.

3. Väljastati OÜ-le Keskkonnaprojekt projekteerimistingimused Nüpli külas Laane kinnistu peakaitse suurendamise ehitusprojekti koostamiseks.

4. Väljastati Leonhard Weiss Energy AS-ile projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Munamäe tn 9 kinnistu peakaitse suurendamise ehitusprojekti koostamiseks.

5. Väljastati Rein-Erik Jõe’le projekteerimistingimused Pilkuse külas Pilkuse vallamaja maaüksusel tiigi ehitusprojekti koostamiseks.

6. Väljastati UPM-Kymmene Otepää AS-ile ehitusluba Pühajärve külas Tehase maaüksusel ehitise (katlamaja) püstitamiseks.

7. Väljastati UPM-Kymmene Otepää AS-ile ehitusluba Pühajärve külas Tehase maaüksusel ehitise (laohoone, ehitisregistri kood 111032314) rekonstrueerimiseks.

8. Määrati sünnitoetus kahele isikule kogusummas 768 eurot.

9. Määrati ühekordne toetus ühele isikule summas 40 eurot.

10. Kehtestati Otepää vallateedel liikluspiiranguna mootorsõiduki kogukaaluks kuni 8 tonni. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja kehtib kuni 30. aprillini 2015. a.

11. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üheksa isikut.

12. Anti mittetulundusühingule R-Team (registrikood 80353735, aadress Arbu 11-29, Tallinn) projektlaagri tegevusluba noorte spordilaagri pidamiseks Arula Külalistemajas (aadress Arula küla, Otepää vald) ajavahemikul 17. – 23. august 2015. a.

13. Anti Suusaklubile “Jõulu” (registrikood 80065611, aadress Laine 8-9, Pärnu linn) projektlaagri tegevusluba noorte koolivaheaja laagri pidamiseks Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaali ruumides (aadress Lipuväljak 14, Otepää vallasisene linn) ajavahemikul 17. – 22. märts 2015. a

14. Määrati külaseltsidele toetus järgmiselt: 1.1 MTÜ ARULA KÜLASELTS 300 eurot; 1.2 MITTETULUNDUSÜHING VANA-OTEPÄÄ KÜLASELTS 300 eurot; 1.3 Mittetulundusühing Pedajamäe Külaselts 300 eurot; 1.4 Kastolatsi külaseltsing 100 eurot.

15. Määrati koondislase lisatoetus (arvestuslik suurus ühele koondislasele 395,84 eurot) järgmiselt: 1.1 MTÜ Karupesa Team (koondislased Andreas Veerpalu, Anette Veerpalu, Mariel Merlii Pulles) 1187,49 eurot; 1.2 Otepää Spordiklubi (koondislased Andres Saal, Artti Aigro, Kenno Ruukel, Markus Alter, Mihkel Oja) 1979,15 eurot; 1.3 MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄGI (koondislane Carmen Piho) 395,84 eurot; 1.4 Mittetulundusühing SPORDIKLUBI MÄESUUSAKOOL (koondislane Erik Sume) 395,84 eurot; 1.5 Orienteerumisklubi Põlva Kobras (koondislane Kristiine Aluvee) 395,84 eurot; 1.6 MTÜ OTI SPORDIKLUBI (koondislane Grete Gaim) 395,84 eurot.

16. Eraldati kultuuriühingutele pearaha (arvestuslik pearaha määr 29,10 eurot) järgmiselt: 1.1 mittetulundusühing PILLIPUU (rahvapilliorkester, 30 liiget, koefitsient 1,0) 873 eurot; 1.2 mittetulundusühing Otepää Muusikaühing (puhkpilliorkester, 24 liiget, koefitsient 1,2) 838 eurot; 1.3 Mittetulundusühing MTÜ Bossanova (linetantsijad, 25 liiget, koefitsient 0,8) 512 eurot; 1.4 Mittetulundusühing Nuustaku (segarahvatantsurühm, 17 liiget, koefitsient 1,0) 495 eurot; 1.5 Mittetulundusühing Nuustaku (naisrahvatantsurühm, 17 liiget, koefitsient 1,0) 495 eurot; 1.6 MITTETULUNDUSÜHING PÜHAJÄRVE HARIDUSSELTS (rahvatantsurühm Vesiroos, 12 liiget, koefitsIent 1,0) 349 eurot; 1.7 Mittetulundusühing Otepää Kooli Vilistlaskogu (õpetajate naisrahvatantsurühm, 11 liiget, koefitsient 1,0) 320 eurot; 1.8 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Otepää Maarja Kogudus (kirikukoor, 13 liiget, koefitsient 0,8) 303 eurot; 1.9 Mittetulundusühing Otepää Pensionäride Ühendus (eakate lauluansambel Laulurõõm, 12 liiget, koefitsient 0,8) 279 eurot; 1.10 Mittetulundusühing Otepää Pensionäride Ühendus (eakate rahvatantsurühm Tantsurõõm, 12 liiget, koefitsient 0,8) 279 eurot; 1.11 Mittetulundusühing Nuustaku (vokaalansambel Relami, 9 liiget, koefitsient 0,8) 210 eurot.

17. Anti osaühingule Türi Bel-Est nõusolek Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva hoone I korruse ruumide nr 103 ja nr 104 kasutusse andmiseks 12. veebruaril 2014. a sõlmitud äriruumi üürilepingust nr 9.3-1.33-18 tulenevate üürniku õiguste ja kohustuste üleandmiseks ORT TEHNOÜLEVAATUS OÜ-le (registrikood 10532123, aadress Tehase 2, Otepää vallasisene linn, Otepää vald) alates 1. märtsist 2015. a.


02.03.2015
1. Väljastati Eiko Ernitsale Otepää vallasiseses linnas Põllu tn 18 maaüksusel elamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimused.

2. Väljastati Otimäe talu OÜ-le projekteerimistingimused Pilkuse külas Otimäe maaüksusel elamu ehitusprojekti koostamiseks.

3. Väljastati Rein-Erik Jõe’le kirjalik nõusolek Pilkuse külas Pilkuse vallamaja maaüksusel ehitise püstitamiseks.

4. Väljastati UPM-Kymmene Otepää AS-ile ehitusluba Pühajärve külas Tehase maaüksusel ehitise (vineeritehase tootmishoone, ehitisregistri kood 111032311) rekonstrueerimiseks.

5. Väljastati Osaühingule Makarov Muusik ehitusluba Nüpli külas Kivi maaüksusel ehitise (puhkebaas, ehitisregistri kood 111028916) rekonstrueerimiseks.

6. Väljastati Margus Ulstile ehitusluba Kääriku külas Pülme maaüksusel ehitise (tiik) püstitamiseks.

7. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaheksa isikut.

8. Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.

9. Määrati sünnitoetus kolmele isikule kogusummas 1152 eurot.

10. Määrati ühekordne toetus kahele isikule kogusummas 76 eurot.

11. Jäeti rahuldamata ühe isiku avaldus ühekordse toetuse saamiseks, kuna tegemist ei ole vähekindlustatud isikuga.

12. Määrati andeka noore kultuuripärli toetus summas 40 eurot Otepää Muusikakooli õpilasele Kerttu-Liis Levinile Liivimaa Noorteorkestri koosseisus 15. märtsil 2015. a Valka Kultuurikeskuses toimuval kontserdil ja 4. juunil 2015. a Valga-Valka linnapäevadel toimuval kontserdil osalemiseks.

13. Määrati andeka noore kultuuripärli toetus summas 700 eurot mittetulundusühingu PILLIPUU laste rahvamuusikaorkestri Mõmmid liikmete – Andre Kukk, Meriliis Kukk, Änni Perv, Roobert Poska, Hanno Henri Reidolf, Heidi Soonberg, Karl August Soonberg ja Gabriel Õun – osalemiseks rahvamuusikaorkestri Karupojad koosseisus rahvusvahelisel rahvakunstifestivalil 52. Europeade Rootsi Kuningriigis Helsingborgis ajavahemikul 4. – 11. august 2015. a

14. Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist 100 eurot eelarvereale „Toetused kultuuriorganisatsioonidele ja seltsidele“ Loore Alla lauluvõistlusel Laulukarussell 2015 osalemise kulude katmiseks.

15. Anti Optimum semper OÜ-le (registrikood 12012267, aadress Muuga tee 148, Maardu linn) projektlaagri tegevusluba keelelaagri pidamiseks Sokka Puhkekeskuse ruumides (aadress Vidrike küla, Otepää vald) ajavahemikul 2. – 8. august 2015. a.
16. Kutsuti Harald Laidre Sihtasutuse Tehvandi Spordikeskus nõukogu liikme kohalt tagasi. Määrati Kalev Laul Sihtasutuse Tehvandi Spordikeskus nõukogu liikmeks kolmeks aastaks alates 3. märtsist 2015. a.

17. Valiti AS-i Otepää Veevärk 2014. a majandusaasta aruande auditeerijaks Audiitorbüroo Fides OÜ.

18. Määrati noortespordi tegevustoetus järgmiselt: 1.1 MTÜ OTI SPORDIKLUBI 655,45 eurot; 1.2 Otepää Spordiklubi 6609,14 eurot; 1.3 MTÜ Karupesa Team 7810,80 eurot; 1.4 MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄGI 5953,68 eurot; 1.5 Jalgpalliklubi FC Otepää 5571,34 eurot; 1.6 Jalgpalliklubi FC Elva 6153,96 eurot; 1.7 Võimlemisklubi „Rütmika“ 1857,11 eurot; 1.8 Tartu Spordiselts “Kalev” (kergejõustik) 5243,61 eurot; 1.9 Tartu Spordiselts “Kalev” (sulgpall) 1128,83 eurot; 1.10 Mittetulundusühing “Nüpli külakeskus” 1492,97 eurot; 1.11 Mittetulundusühing SPORDIKLUBI MÄESUUSAKOOL 273,10 eurot.

19. Määrati koondislase lisatoetus (arvestuslik suurus ühele koondislasele 431,82 eurot) järgmiselt: 1.1 MTÜ Karupesa Team (koondislased Andreas Veerpalu, Anette Veerpalu, Mariel Merlii Pulles) 1295,45 eurot; 1.2 Otepää Spordiklubi (koondislased Andres Saal, Artti Aigro, Kenno Ruukel, Markus Alter) 1727,27 eurot; 1.3 MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄGI (koondislane Carmen Piho) 431,82 eurot; 1.4 Mittetulundusühing SPORDIKLUBI MÄESUUSAKOOL (koondislane Erik Sume) 431,82 eurot; 1.5 Orienteerumisklubi Põlva Kobras (koondislane Kristiine Aluvee) 431,82 eurot; 1.6 MTÜ OTI SPORDIKLUBI (koondislane Grete Gaim) 431,82 eurot.

20. Anti Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale (registrikood 80052459, aadress Toompuiestee 16, Tallinn, 10137) luba paigaldada ajavahemikuks 2. – 10. märts 2015. a erakonna valimiskampaania reklaam Otepää vallasiseses linnas Munamäe tn 4a kinnistule ja Keskväljaku nurk kinnistule vastavalt asendiplaanile.

21. Tunnistati pakkuja SOL Eesti OÜ (registrikood 10419987) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkuja SOL Eesti OÜ poolt esitatud pakkumus vastavaks, kuna see vastab kõikidele hankedokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest (madalaim maksumus) tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja SOL Eesti OÜ poolt esitatud pakkumus summas 11 997,68 eurot (ilma käibemaksuta), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.

22. Kinnitati Otepää Vallavalitsuse 2015. aasta hankeplaan.

23. Kanti Otepää valla raamatupidamise kontolt „lõpetamata ehitus“ seisuga 31. detsember 2014. a maha 2009. aastal valminud „Otepää kultuurikeskuse renoveerimisprojekt“ maksumusega 29 591,09 eurot. Kanti Otepää valla raamatupidamise kontolt „lõpetamata ehitus“ seisuga 31. detsember 2014. a maha 2011. aastal valminud „Otepää vanurite päevakeskuse eskiisprojekt“ maksumusega 9 010,69 eurot.

24. Anti osaühingule Ilutulestiku Keskus Arnika (registrikood 10336764, aadress Tallinna mnt 69 Viljandi) ilutulestiku korraldamise luba 6. märtsil 2015. a ajavahemikul kell 19:00 - 20:00 Pühajärve külas Pühajärve Spa & Puhkekeskuse territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.


Viimati uuendatud Teisipäev, 24 Märts 2015 16:22  


LUMEINFOSÜNDMUSTE KALENDER

KONTAKTANDMED
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ
Tel. +372 766 4800
Mob.+372 515 7139
E-post:
vald@otepaa.ee
Avatud E. 8.00-18.00
T. K. ja N. 8.00-17.00
R. 8.00-15.30
LÕUNA 12.00-13.00
Reedel lõuna kell 12.00-12.30

Kuu vallavolikogus

Otepää Vallavolikogu istung toimub aprillikuus.

Loe lisa...

Kultuurikalender

Nädal vallavalitsuses

13. nädala eelinfo (23.03. -29.03.2015)
Vallavalitsuse istungite kohta vaata infot SIIT
Loe lisa...

Jurist vastab

Tööinspektsioon koostöös Otepää vallavalitsusega on avanud rubriigi "Jurist vastab". Soovime olla abiks nii tööandjale kui ka töötajale uue töölepinguseadusega harjumisel.

Loe edasi

Otepää Teataja