Avaleht Vallavalitsus Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungid

E-posti aadress Prindi PDF

Vallavalitsuse istungid toimuvad reeglina kord nädalas.

Dokumendiregister


Vallavalitsuse istungite protokollid

Vallavalitsuse korraldused

Vallavalitsuse määrusedVallavalitsuse istungitel 

16.02.2015
1. Kehtestati Tehase kinnistu katlamaja detailplaneering.

2. Väljastati Väino Põllumäe’le projekteerimistingimused Nüpli külas Ingermanni maaüksusel lauda rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.

3. Väljastati AS-ile Eesti Telekom kasutusluba Pühajärve külas asuva ELA078 Pühajärve juurdepääsuvõrgu (ehitisregistri kood 220719574) kasutuselevõtuks.

4. Määrati ühele isikule sünnitoetus summas 384 eurot.

5. Määrati ühele isikule ühekordne toetus summas 64 eurot.

6. Määrati kuuele isikule koduteenuseid.

7. Otsustati saata vallavanem Kalev Laul 18. veebruaril 2015. a välislähetusse Läti Vabariiki Cesisesse, eesmärgiga edendada piiriülest koostööd.

8. Pikendati OÜ-ga Aripalte sõlmitud üürilepingut Otepää Gümnaasiumi hoone I korrusel asuvate ruumide (pindala 72,7 m2) kasutamiseks, tähtajaga kuni 25. veebruar 2020. a.

09.02.2015
1. Nõustuti Kääriku külas asuva 6,13 ha suuruse maaüksuse (piiriettepaneku nr AT1501080039) Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8.

2. Määrati Nüpli külas asuva Tehvandi põik 3 katastriüksuse (katastritunnus 63602:002:1413) sihtotstarbeks 100% elamumaa (001;E).

3. Väljastati Kristi Kirjanenile ja Kaur Kirjanenile Vidrike külas Pisi-Inni maaüksusel elamu (ehitisregistri kood 120076136) laiendamise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimused.

4. Väljastati Maris Kreekile ja Toomas Kreekile Truuta külas Mäeotsa maaüksusel elamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimused.

5. Väljastati Kärt Anna Maria Kelderile projekteerimistingimused Arula külas Tapumäe maaüksusel elamu laiendamise ja rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.

6. Väljastati Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Tenniseplatsi maaüksusel ehitise (multifunktsionaalne spordiplats) püstitamiseks.

7. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isikut.

8. Jäeti rahuldamata üks avaldus kooli- ja lasteaiatoidu toetuse määramiseks, kuna tegemist ei ole vähekindlustatud perekonnaga.

9. Määrati ühele isikule sünnitoetus summas 384 eurot.

10. Määrati ühekordne toetus ühele isikule summas 64 eurot.

11. Kanti Pühajärve Põhikooli raamatukogus maha 151 töövihikut, summas 535,77 eurot ja 302 eksemplari õpikuid ja tööraamatuid summas 1939,97 eurot.

12. Kinnitati Peeter Eina hajaasustuse programmi lõpparuanne.

13. Pikendati OÜ-ga Aripalte sõlmitud üürilepingut Otepää Gümnaasiumi hoone I korrusel asuvate ruumide (pindala 72,7 m2) kasutamiseks, tähtajaga kuni 25. veebruar 2020. a.

02.02.2015
1. Väljastati Ell Hangole projekteerimistingimused Nüpli külas Vahe-Palava maaüksusel üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.

2. Väljastati Elektrilevi OÜ-le ehitusluba Vana-Otepää külas Pooskasuu alajaama 0,4kV maakaabelliini, kaablikilbi ja liitumiskilbi püstitamiseks.

3. Väljastati Elektrilevi OÜ-le ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Lille alajaama 0,4kV maakaabelliini ja liitumiskilbi püstitamiseks.

4. Väljastati Kristjan Rebasele kasutusluba Pühajärve külas Savikoja tn 3 maaüksusel asuva suvila (ehitisregistri kood 120685770) kasutuselevõtuks.

5. Määrati 100% kooli- ja lasteaiatoidu toetus seitsmele vähekindlustatud perede lastele, määrati 75% kooli- ja lasteaiatoidu toetus kümnele vähekindlustatud perede lastele, määrati 50% kooli- ja lasteaiatoidu toetus viiele vähekindlustatud perede lastele.
 
6. Jäeti rahuldamata üks avaldus kooli- ja lasteaiatoidu toetuse määramiseks, kuna tegemist ei ole vähekindlustatud perekonnaga.
7. Määrati matusetoetus kahele isikule kogusummas 256 eurot.

8. Määrati sünnitoetus neljale isikule kogusummas 960 eurot.

9. Määrati ühekordne toetus kolmele isikule kogusummas 139 eurot.

10. Anti Orienteerumisklubile Põlva Kobras (registrikood 80016512, aadress Käisi 11, Põlva linn) projektlaagri tegevusluba noororienteerujate talvelaagri pidamiseks Pühajärve Põhikooli ruumides (aadress Sihva küla, Otepää vald) ajavahemikul 26. – 31. detsember 2015. a.

11. Anti Suusaklubile “Jõulu” (registrikood 80065611, aadress Laine 8-9, Pärnu linn) projektlaagri tegevusluba noorte koolivaheaja laagri pidamiseks Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaali ruumides (aadress Lipuväljak 14, Otepää vallasisene linn) ajavahemikul 10. – 16. juuli 2015. a.

12. Anti Suusaklubile “Jõulu” (registrikood 80065611, aadress Laine 8-9, Pärnu linn) projektlaagri tegevusluba noorte koolivaheaja laagri pidamiseks Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaali ruumides (aadress Lipuväljak 14, Otepää vallasisene linn) ajavahemikul 14. – 20. august 2015. a.

13. Anti SPORDIKLUBILE “DO” (registrikood 80051098, aadress Laulupeo pst 19, Tartu linn) projektlaagri tegevusluba suvelaagri pidamiseks Marguse Puhkekeskuses (aadress Nüpli küla, Otepää vald) ajavahemikul 25. juuni – 4. juuli 2015. a.

14. Muudeti Otepää Vallavalitsuse 24. novembri 2014. a korralduse nr 2-4-553 “Otepää Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine” punkti 1.2 ja sõnastati see järgmiselt: „1.2 Peeter Kangur (Otepää Vallavolikogu esindaja);“

 

26.01.2015
1. Väljastati Marge Kimmelile projekteerimistingimused Kaurutootsi külas Ees-Kaurutootsi maaüksusel abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

2. Väljastati Marilin Adamsile projekteerimistingimused Vana-Otepää külas Turu-Järve maaüksusel üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.

3. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest seitse isikut.

4. Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.

5. Määrati ühekordne toetus kahele isikule kogusummas 82 eurot.

6. Moodustati ajutine vallavalitsuse komisjon Otepää esmamainimise 900. aastapäeva tähistamise ettevalmistamiseks. Kinnitati komisjon järgmises koosseisus: 1. Kalev Laul – komisjoni esimees; 2. Sirje Ginter; 3. Jaanus Ilp; 4. Siim Kalda; 5. Urmas Kuldmaa; 6. Aivar Nigol; 7. Monika Otrokova; 8. Jaanus Raidal; 9. Ene Reedi.

7. Anti Rally Estonia Mittetulundusühingule (registrikood 80295452, aadress Veerenni 56a, Tallinn, 11313) luba paigaldada motospordiürituse „auto24 Rally Estonia 2015“ reklaam Otepää vallasiseses linnas asuvale Tartu-Võru kinnistule ajavahemikuks 16. jaanuar 2015. a – 20. juuli 2015. a.

8. Anti Ruf Eesti Aktsiaseltsile (registrikood 10324175, aadress Kadaka tee 52 Tallinn) ilutulestiku korraldamise luba 27. jaanuaril 2015. a ajavahemikul kell 20:00 - 21:30 Nüpli külas Tehvandi Spordikeskuse territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.

9. Anti Orienteerumisklubile Põlva Kobras (registrikood 80016512, aadress Käisi 11, Põlva linn) projektlaagri tegevusluba noororienteerujate sügislaagri pidamiseks Pühajärve Põhikooli ruumides (aadress Sihva küla, Otepää vald) ajavahemikul 18. – 23. oktoober 2015. a.

10. Moodustati alatise vallavalitsuse komisjonina Otepää valla mootorsaani komisjon, mille ülesandeks on: 1. Otepää piirkonna mootorsaaniradade arengukava kaasajastamine; 2. mootorsaaniradade võrgustiku rajamise korraldamine. Kinnitati komisjon järgmises koosseisus: 1. Paap Kõlar – komisjoni esimees; 2. Siim Kalda; 3. Jaanus Kokkonen; 4. Juhan Kärson; 5. Kalev Laul; 6. Kalev Lemmik; 7. Merlin Müür; 8. Aivo Pärn; 9. Jaanus Raidal.

Viimati uuendatud Kolmapäev, 25 Veebruar 2015 08:56  


LUMEINFOSÜNDMUSTE KALENDER

KONTAKTANDMED
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ
Tel. +372 766 4800
Mob.+372 515 7139
E-post:
vald@otepaa.ee
Avatud E. 8.00-18.00
T. K. ja N. 8.00-17.00
R. 8.00-15.30
LÕUNA 12.00-13.00
Reedel lõuna kell 12.00-12.30

Kuu vallavolikogus

Otepää Vallavolikogu istung toimub 19.märtsil 2015 kell 15.00

Loe lisa...

Kultuurikalender

Nädal vallavalitsuses

9. nädala eelinfo (23.02. -01.03.2015)
Vallavalitsuse istungite kohta vaata infot SIIT
Loe lisa...

Jurist vastab

Tööinspektsioon koostöös Otepää vallavalitsusega on avanud rubriigi "Jurist vastab". Soovime olla abiks nii tööandjale kui ka töötajale uue töölepinguseadusega harjumisel.

Loe edasi

Otepää Teataja