Avaleht Vallavalitsus Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungid

E-posti aadress Prindi PDF

Vallavalitsuse istungid toimuvad reeglina kord nädalas.

Dokumendiregister


Vallavalitsuse istungite protokollid

Vallavalitsuse korraldused

Vallavalitsuse määrusedVallavalitsuse istungitel 

29.06.2015

1. Väljastati Jüri Makarovile projekteerimistingimused Nüpli külas Väike-Poslovitsa maaüksusel külas abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

2. Väljastati Maris Kreekile ja Toomas Kreekile projekteerimistingimused Truuta külas Mäeotsa maaüksusel elamu ehitusprojekti koostamiseks.

3. Väljastati Aarne Mitile kirjalik nõusolek Pedajamäe külas Tamme maaüksusel ehitise (abihoone) püstitamiseks.

4. Väljastati Urmas Hiie’le kirjalik nõusolek Vidrike külas Järvemäe maaüksusel ehitise (abihoone) püstitamiseks.

5. Väljastati Urmas Hiie’le kirjalik nõusolek Vidrike külas Järvemäe maaüksusel ehitise (reoveepuhasti) püstitamiseks.

6. Väljastati Urmas Hiie’le ehitusluba Vidrike külas Järvemäe maaüksusel ehitise (üksikelamu, ehitisregistri kood 120245884) täielikuks lammutamiseks.

7. Väljastati OÜ-le PASILA ehitusluba Nüpli külas Väike-Kalda maaüksusel ehitise (tiik) rajamiseks.

8. Määrati sünnitoetus ühele isikule summas 384 eurot.

9. Määrati koduteenused kahele isikule.

10. Määrati haridustoetus 12-le õpilasele kogusummas 1080 eurot.

11. Kinnitati lihthanke „Pühajärve Põhikooli maaküttesüsteemi ehitamine“ tulemused. Tunnistati pakkujad AIT-Nord OÜ (registrikood 11451585), AKTSIASELTS EVIKO (registrikood 10321432) ja Osaühing kyte.ee (registrikood 10821991) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkuja TJ Hooldus OÜ (registrikood 12286071) mittevastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele ning eemaldada pakkuja edasisest hankemenetlusest. Tunnistati pakkujate AIT-Nord OÜ, AKTSIASELTS EVIKO ja Osaühing kyte.ee poolt esitatud pakkumused vastavateks, kuna need vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest (madalaim maksumus) tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja AIT-Nord OÜ poolt esitatud pakkumus summas 107 102,74 eurot ilma käibemaksuta, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.

12. Kinnitati lihthanke „Korterelamu lammutamine“ tulemused.  Tunnistati pakkujad AKTSIASELTS EVIKO (registrikood 10321432), AKTSIASELTS KIVILUKS (registrikood 10147365), AS EG Ehitus (registrikood 11097051), Aspen Grupp OÜ (registrikood 11104843), Eesti Keskkonnateenused AS (registrikood 10277820), JÄÄTMEPROFF OÜ (registrikood 11525846), Osaühing GoTrack (registrikood 11109214), OÜ A.K.Montage (registrikood 10911493), OÜ Purustaja (registrikood 11660828), OÜ Relss (registrikood 11288412) ja TERASTEENUS OÜ (registrikood 10943961) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkuja OÜ AMESTOP (registrikood 10697462) mittevastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele ning eemaldati pakkuja edasisest hankemenetlusest. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest (madalaim maksumus) tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja TERASTEENUS OÜ poolt esitatud pakkumus summas 7 500 eurot ilma käibemaksuta, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.

13. Rahuldati Uuno Kikkase, Leili Kiho, Uuve Miti, Rainer Jõemetsa, Kaie Kõivisto, Sirje – Mai Reinlo hajaasustuse programmi taotlused.

14. Jäeti rahuldamata Jana Saare, Alar Rosentau, Evi Vipi, Hallar Vaagerti, Heino Kikkatalo, Indrek Pähno, Maimo Uibo, Marek Mäe, Rein Tiirmaa, Silvi Tenno, Voldemar Tasa hajaasustuse programmi taotlused.

15. Väljastati OÜ-le ÖKOPESA ehitusluba Otepää külas Kännukuke maaüksusel ehitise (külmavee- ja kanalisatsioonitorustik) rajamiseks.

16. Väljastati Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Koolitare tn 5 maaüksusel ehitise (gümnaasiumi peahoone, ehitisregistri kood 111037368) rekonstrueerimiseks.

17. Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist eelarvereale „Kultuuriüritused“ 50 eurot Vabadussõja Tõrvikukandjate Seltsile 6. septembril 2015. a Tartu linnas Pauluse kalmistul toimuva XXXVII Vabadusristi Päeva aastapäeva tähistamise kulude katmiseks.


19.06.2015

1. Väljastati Kaarnaoru OÜ-le (registrikood 12235122, asukoht Kaarnaoru, Vana-Otepää küla, 67418 Otepää vald) sõidukikaart taksoveoks sõidukiga Škoda Superb (riiklik registreerimismärk 602 BNP).

2. Väljastati Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusele ehitusluba Arula ja Kääriku külas elektroonilise sidevõrgu püstitamiseks.

3. Väljastati Otepää vallale ehitusluba Sihva külas Uue-Kooli maaüksusel ja Kõrre-Ojaääre maaüksusel ehitise (maakütte kollektor) rajamiseks.

4. Väljastati Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskseltsile kasutusluba Otepää vallasiseses linnas Pühajärve tee 2/4 maaüksusel asuva rahvamaja (ehitisregistri kood 111037738) II korruse kasutuselevõtuks.

5. Määrati matusetoetus kahele isikule kogusummas 256 eurot.

6. Määrati sünnitoetus  kolmele isikule kogusummas 1152 eurot.

7. Määrati ühekordne toetus kuuele isikule kogusummas 300 eurot.

8. Määrati koolilõpetaja toetus 47 isikule kogusummas 1764 eurot.

9. Määrata Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli seitsmele lõpetajale haridustoetus kogusummas 580 eurot.

10. Kinnitati lihthanke „Otepää Vallavalitsuse hoone akende vahetus“ tulemused. Tunnistati pakkujad KRESTON EHITUS OÜ (registrikood 11478710), Novabild OÜ (registrikood 11139971) ja Osaühing Agretten (registrikood 10785752) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkujate KRESTON EHITUS OÜ, Novabild OÜ ja Osaühing Agretten poolt esitatud pakkumused vastavateks, kuna need vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest (madalaim maksumus) tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja Novabild OÜ poolt esitatud pakkumus summas 38 613,39 eurot ilma käibemaksuta, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.

11. Anti Nikulin Circus OÜ-le (registrikood 12584398, Pargi tee 12 Viimsi) luba paigaldada ajavahemikuks 23. - 30. juuni 2015. a reklaamplakatid (30 tükki, suurusega 42 cm x 29,5 cm) Otepää vallasiseses linnas asuvate tänavavalgustuspostide külge ja määrata reklaamimaksu suuruseks 230,40 eurot.

12. Anti Võimlemisklubile “Rütmika” (registrikood 80046097, aadress Kalevi 71-8, Tartu linn) projektlaagri tegevusluba võimlemiskooli õppetreeningkogunemise pidamiseks Otepää Gümnaasiumi ruumides (aadress Koolitare 5, Otepää vallasisene linn) ajavahemikul 1. – 10. august 2015. a.

13. Määrati mittetulundusühingule ABC Arendus 29. augustil 2015. a toimuva spordiürituse „Meie Liigume Otepää duatlon / Eesti meistrivõistlused duatlonis“ korraldamiseks toetus summas 350 eurot.

14. Kanti Otepää Vallavalitsuses maha kasutuskõlbmatu vara 7 ühikut, kokku summas 8 475,55 eurot.

15. Määrata vallavanema Kalev Lauli asendajaks tema äraolekul Otepää Vallavalitsuse liikmed vastavalt vallavanema asendamise järjekorrale: 1.1 vallavalitsuse liige Kalev Merisalu; 1.2 vallavalitsuse liige Margit Meikar.

16. Väljastati Alar Koppelile projekteerimistingimused Mägestiku külas Lohu maaüksusel elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.

17. Väljastati LEONHARD WEISS ENERGY AS-ile projekteerimistingimused Vidrike külas Laasitiigi kinnistu liitumise ehitusprojekti koostamiseks.

18. Väljastati LEONHARD WEISS ENERGY AS-ile projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Linnamäe org kinnistu peakaitsme suurendamise ehitusprojekti koostamiseks.

19. Väljastati PIIBER PROJEKT OÜ-le projekteerimistingimused Märdi külas Oja-Trommi paisu kalapääsu ehitusprojekti koostamiseks.

20. Väljastati OÜ-le ÖKOPESA projekteerimistingimused Otepää külas Kännukuke maaüksusel vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitusprojekti koostamiseks.

21. Väljastati Lilian Holtsile ja Peeter Holtsile kasutusluba Truuta külas Mäeveere maaüksusel asuva ehitise (üksikelamu, ehitisregistri kood 120268176) kasutuselevõtuks.

22. Väljastati Marilin Adamsile ja Paul Adamsile ehitusluba Vana-Otepää külas Turu-Järve maaüksusel ehitise (saun, ehitisregistri kood 11024711) rekonstrueerimiseks.

23. Väljastati Anneli Jürgensonile projekteerimistingimused Kastolatsi külas Ülemäe maaüksusel abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

24. Väljastati Anti Antonile projekteerimistingimused Sihva külas Palu-Paula maaüksusel elamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.


08.06.2015

1. Nõustuti Pilkuse külas asuva 11,74 ha suuruse maaüksuse (piiriettepaneku nr AT030807002) Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8.

2. Esitati notarile avaldus 5. augustil 2008. a surnud Helju Eenoki pärimismenetluse algatamiseks.

3. Väljastati Kristi Kirjanenile projekteerimistingimused Sihva külas Palu-Mihkli maaüksusel elamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

4. Väljastati osaühingule Makarov Muusik Nüpli külas Suurekuuse maaüksusel külas elamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimused.

5. Väljastada OÜ-le KESKKONNAPROJEKT projekteerimistingimused Otepää külas Väike-Veske kinnistu liitumise ehitusprojekti koostamiseks.

6. Väljastati Rein-Erik Jõe’le kirjalik nõusolek  Pilkuse külas Pilkuse Vallamaja maaüksusel ehitise (reoveepuhasti) püstitamiseks.

7. Väljastati Rein-Erik Jõe’le ehitusluba Pilkuse Vallamaja maaüksusel ehitise (tiik)  rajamiseks.

8. Väljastati Marge Kimmelile ehitusluba Kaurutootsi külas Ees-Kaurutootsi maaüksusel ehitise (abihoone) püstitamiseks.

9. Väljastati OÜ-le OTEPÄÄ LIHATÖÖSTUS EDGAR ehitusluba Vana-Otepää külas Edgari maaüksusel ehitise (tootmishoone, ehitisregistri kood 111026237) rekonstrueerimiseks.

10. Väljastati OÜ-le OTEPÄÄ LIHATÖÖSTUS EDGAR ehitusluba Vana-Otepää külas Edgari-Hoidla maaüksusel ehitise (remondikorpus, ehitisregistri kood 111032942) rekonstrueerimiseks.

11. Väljastati Elektrilevi OÜ-le ehitusluba Arula külas elektrivõrgu püstitamiseks.

12. Väljastati OÜ-le PASILA kasutusluba Nüpli külas Kaldanurga maaüksusel asuva suvemaja (ehitisregistri kood 120604823) kasutuselevõtuks.

13. Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.

14. Määrati ühele isikule sünnitoetus summas 384 eurot.

15. Määrati ühekordne toetus kuuele isikule kogusummas 283 eurot.

16. Määrati koduteenused kahele isikule.

17. Kanti Otepää Raamatukogus maha 499 eksemplari raamatuid, kokku summas 985,54 eurot.

18. Eraldati  kultuurieelarve reservist kultuuriürituse toetus alljärgnevatele kultuuriühingutele: 1.1 OTEPÄÄ NAISSELTS (registrikood 80037572, taotleja esindaja Ene Raudsepp) 15. augustil 2015. a Otepää Naisseltsi 25. aastapäeva ürituse korraldamiseks 400 eurot; 1.2 mittetulundusühing KARUKÄPP (registrikood 80186254, taotleja esindaja Mari Mõttus) 7. juunil 2015. a toimunud ürituse „Rahvusvahelise õueskudumise päeva tähistamine“ korraldamiseks 35 eurot.

01.06.2015
1. Kinnitati osaühingu OTEPÄÄ MAAMÕÕDUBÜROO 2014. a majandusaasta aruanne.

2. Kinnitati AS-i Otepää Veevärk 2014. a majandusaasta aruanne.

3. Suurendati AS-i Otepää Veevärk aktsiakapitali omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondiemissioon) 36 160 euroni. Olemasoleva 565 aktsia uus nimiväärtus on 64 eurot.

4. Kanti Pühajärve Põhikooli raamatukogus maha 39 eksemplari töövihikuid, summas 163,15 eurot ja 175 eksemplari õpikuid ja tööraamatuid summas 1019,18 eurot.

5. Väljastati Oliver Kruudale projekteerimistingimused Pühajärve külas Neitsi maaüksusel suvemaja ehitusprojekti koostamiseks.

6. Väljastati Aarne Mitile projekteerimistingimused Pedajamäe külas Tamme maaüksusel abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

7. Väljastati Elektrilevi OÜ-le ehitusluba Vana-Otepää külas Alapika alajaama 0,4kV maakaabelliini, kaablikilbi ja liitumiskilbi püstitamiseks.

8. Väljastati Otimäe talu OÜ-le ehitusluba Pilkuse külas Otimäe maaüksusel ehitise (üksikelamu) püstitamiseks.

9. Väljastati Osaühingule LANDEKER-KÕUE kasutusluba Pühajärve külas Väike-Kannistiku maaüksusel asuva ehitise (abihoone, ehitisregistri kood 120733049) kasutuselevõtuks.

10. Väljastati Elsa Susile ja Aarne Raidile kasutusluba Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 8 maaüksusel asuva ehitise (elamu-kauplus, ehitisregistri kood 111031606) kasutuselevõtuks.

11. Määrati Otepää Muusikakooli põhiõppe kiitusega lõpetanud õpilastele haridustoetus alljärgnevalt: 1.1 Iti-Riin Jaagant 40 eurot; 1.2 Kerstin Ojavee 40 eurot.

12. Arvati Jaanus Ilp Otepää esmamainimise 900. aastapäeva tähistamise ettevalmistamiseks moodustatud ajutise vallavalitsuse komisjoni koosseisust välja.


25.05.2015
1. Määrati Sihva külas asuva Otepää-Kääriku-Kurevere katastriüksuse (63601:002:2259) uueks lähiaadressiks 23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee.

2. Väljastati Heino Kikkatalole projekteerimistingimused Sihva külas Härjamäe maaüksusel elamu ehitusprojekti koostamiseks.

3. Väljastati Riina Vilbiksile ehitusluba Nüpli külas Üleoja maaüksusel ehitise (üksikelamu) püstitamiseks.

4. Väljastati Madis Kinksile kirjalik nõusolek Pühajärve külas Tuule maaüksusel ehitise (reoveepuhasti) rajamiseks.

5. Väljastati Madis Kinksile ehitusluba Pühajärve külas Tuule maaüksusel ehitise (juurdepääsutee) rajamiseks.

6. Väljastati Madis Kinksile ehitusluba Pühajärve külas Päikese maaüksusel ehitise (tiik) rajamiseks.

7. Määrati sünnitoetus kaheksale inimesele kogusummas 1536 eurot.

8. Määrata ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.

9. Määrati ühekordne toetus kolmele isikule kogusummas 105 eurot.

10. Lõpetati ühele isikule hooldajatoetuse maksmine.

11. Eraldati Otepää valla 2015. aasta eelarve realt “Üldmajanduslikud arendusprojektid” Valgamaa Lasterikaste Perede Ühingule 200 eurot Vudila mängumaal lastekaitsepäeva ürituse korraldamise toetamiseks.
 

18.05.2015

1. Väljastati OÜ-le Lemmik Mees projekteerimistingimused Sihva külas Aida maaüksusel laoplatsi ehitusprojekti koostamiseks.

2. Väljastati Leonhard Weiss Energy AS-ile projekteerimistingimused Märdi külas Kaasiku kinnistu liitumise ehitusprojekti koostamiseks.

3. Väljastati Elektrilevi OÜ-le kasutusluba Vana-Otepää külas Pooskasuu alajaama 0,4kV maakaabelliini ja kaabli- ja liitumiskilbi kasutuselevõtuks.

4. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isikut.

5. Määrati matusetoetus kolmele isikule kogusummas 384 eurot.

6. Määrati ühele isikule sünnitoetus summas 384 eurot.

7. Määrata ühekordne toetus kolmele isikule kogusummas 251 eurot.

8. Otsustati arvata Siim Kalda Otepää esmamainimise 900. aastapäeva tähistamise ettevalmistamiseks moodustatud ajutise vallavalitsuse komisjoni koosseisust välja.

9. Eraldati Otepää valla 2015. aasta eelarve realt “Üldmajanduslikud arendusprojektid” Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule 2000 eurot Ilmjärve Jumalailmumise kiriku restaureerimistööde kaasrahastamiseks.

10. Eraldati kultuurieelarve reservist kultuuriürituse toetus alljärgnevatele kultuuriühingutele: 1.1 Mittetulundusühing Kell Kümme (registrikood 80189224, taotleja esindaja Roman Baskin) ajavahemikul 16. juuli - 7. august 2015. a etendatava suvelavastuse “Miljonite lemmik” korraldamiseks 800 eurot; 1.2 Mittetulundusühing Leigo Kontserdid (registrikood 80229550, taotleja esindaja Tiiu Tamm) 31. juulil - 1. augustil 2015. a toimuva ürituse „Leigo Järvemuusika 2015“ korraldamiseks 192 eurot.

11. Eraldati Otepää valla 2015. aasta eelarve realt “Üldmajanduslikud arendusprojektid” mittetulundusühingule Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla 100 eurot Valgamaa Noorte Suvekooli läbiviimise toetamiseks.

12. Määrati Rally Estonia Mittetulundusühingule 17. - 19. juulil 2015. a toimuva spordiürituse auto24 Rally Estonia 2015 korraldamiseks toetus summas 1000 eurot.


11.05.2015

1. Väljastati Tartu Spordiseltsile “Kalev” ehitusluba Arula külas Madsa Puhkeküla maaüksusel ehitise (söökla) laiendamiseks.

2. Väljastati Kristel Danielile ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 7 maaüksusel ehitise tehnosüsteemi (küttesüsteem) muutmiseks.

3. Väljastati Madis Niilole ehitusluba Tõutsi külas Metsa maaüksusel ehitise (üksikelamu) rekonstrueerimiseks.

4. Väljastati Toivo Raigile ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Kolga tee 20a maaüksusel  ehitise (üksikelamu) rekonstrueerimiseks.

5. Väljastati mittetulundusühingule Eesti Andmesidevõrk ehitusluba Kastolatsi külas, Otepää külas ja Vana-Otepää külas fiiberoptilise sidevõrgu rajamiseks.

6. Väljastati Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusele kasutusluba Otepää vallas ELA078 Otepää-Sihva-Kooraste mikrotoru süsteemi ja fiiberoptilise sidekaabli kasutuselevõtuks.

7. Anda ühele kodanikule tasu eest üürile Otepää vallasiseses linnas Koolitare 3 asuva korterelamu korter nr 1, suurusega 14,2 m2

8. Täiendati Otepää Vallavalitsuse 2015. aasta hankeplaani.

9. Kinnitati lihthanke Otepää valla tänavate remont 2015 tulemused. Tunnistati pakkujad AS Teede REV-2 (registrikood 11402434), Aktsiaselts Eesti Teed (registrikood 12249762) ja RoadWest OÜ (registrikood 11137400) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkujate AS Teede REV-2, Aktsiaselts Eesti Teed ja RoadWest OÜ poolt esitatud pakkumused vastavateks, kuna need vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest (madalaim maksumus) tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja RoadWest OÜ poolt esitatud pakkumus summas 21 509,60 eurot ilma käibemaksuta, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.04.05.2015

1. Eraldati kultuuriürituse toetus alljärgnevatele kultuuriühingutele: 1.1 mittetulundusühing Otepää Muusikaühing (registrikood 80144138, taotleja esindaja Arno Anton) novembris - detsembris 2015. a toimuva ürituse „Advendikontserdid“  korraldamiseks 300 eurot; 1.2 OTEPÄÄ NAISSELTS (registrikood 80037572, taotleja esindaja Ene Raudsepp) 22. detsembril 2015. a toimuva ürituse „Talvepealinna Talveturg“ korraldamiseks 280 eurot; 1.3 Mittetulundusühing Otepää Pensionäride Ühendus (registrikood 80244615, taotleja esindaja Helle Kuldmaa) 1. oktoobril 2015. a toimuva ürituse „Rahvusvahelise eakate päeva tähistamine“ korraldamiseks 180 eurot; 1.4 OTEPÄÄ NAISSELTS (registrikood 80037572, taotleja esindaja Ene Raudsepp) 8. novembril 2015. a toimuva ürituse „Isadepäev“ korraldamiseks 165 eurot; 1.5 MITTETULUNDUSÜHING PILKUSE KÜLASELTS (registrikood 80144925, taotleja esindaja Reet Tinno) 1. - 2. augustil 2015. a toimuva ürituse „Pilkuse külapäev“ korraldamiseks 160 eurot; 1.6 mittetulundusühing Pillipuu (registrikood 80139172, taotleja esindaja Lille Tali) 21. novembril 2015. a toimuva ürituse „IV Valgamaa Rahvamuusikapäev“ korraldamiseks 50 eurot; 1.7 MITTETULUNDUSÜHING PILKUSE KÜLASELTS (registrikood 80144925, taotleja esindaja Reet Tinno) 1. juunil 2015. a toimuva ürituse „Lastekaitsepäev“ korraldamiseks 50 eurot.

2. Eraldati kultuurieelarve reservist 200 eurot andeka noore kultuuripärli toetuseks. Määrati andeka noore kultuuripärli toetus summas 200 eurot Karl Gustav Krüünvaldile Eesti Meestelaulu Seltsi üle-eestilise poistekoori KALEV koosseisus 21. - 26. septembril 2015. a Kreeka Vabariigis Paralias toimuval rahvusvahelisel koorifestivalil “Music & Sea” osalemiseks.

3. Väljastati Leonhard Weiss Energy AS-ile projekteerimistingimused Vana-Otepää külas Alapika alajaama 0,4 kV kaablivõrgu kaabli liitumiskilbi ning maakaabelliini ehitusprojekti koostamiseks.

4. Väljastati Elektrilevi OÜ-le kasutusluba Otepää vallasiseses linnas Kelmi alajaama 0,4kV maakaabelliini ja liitumiskilbi kasutuselevõtuks.

5. Väljastati Toomas Laanistele kasutusluba Pedajamäe külas Pedajakalda maaüksusel asuva üksikelamu (ehitisregistri kood 120552587) kasutuselevõtuks.

6. Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.

7. Määrati ühele isikule sünnitoetus summas 384 eurot.

8. Määrati ühekordne toetus kahele isikule kogusummas 96 eurot.

9. Anti Prisma NET OÜ-le reklaamikandja paigaldamiseks tasu eest rendile Otepää vallasiseses linnas Munamäe tn 4a kinnistul asuv ca 3,5 m2 suurune maa-ala.

10. Määrati haridustoetus alljärgnevalt: 1.1 13. märtsil 2015. a toimunud vabariikliku konkursi klarneti III vanuserühma I koht - õpilane Mirjam Leopard 100 eurot, juhendaja Külli Teearu 100 eurot, kontsertmeister Ülle Rebane 50 eurot; 1.2 13. märtsil 2015. a toimunud vabariikliku konkursi tromboonide I vanuserühma II koht - õpilane Roland Leopard 70 eurot, juhendaja Arno Anton 70 eurot, kontsertmeister Ülle Rebane 35 eurot; 1.3 13. märtsil 2015. a toimunud vabariikliku konkursi tromboonide I vanuserühma III koht - õpilane Rasmus Leopard 40 eurot, juhendaja Arno Anton 40 eurot, kontsertmeister Ülle Rebane 20 eurot.


Viimati uuendatud Esmaspäev, 29 Juuni 2015 12:59  


Otepää 900 ideekonkursi hääletus

SÜNDMUSTE KALENDER


KONTAKTANDMED
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ
Tel. +372 766 4800
Mob.+372 515 7139
E-post:
vald@otepaa.ee
Avatud E. 8.00-18.00
T. K. ja N. 8.00-17.00
R. 8.00-15.30
LÕUNA 12.00-13.00
Reedel lõuna kell 12.00-12.30

Kuu vallavolikogus

Otepää Vallavolikogu istung toimub 18.augustil 2015 kell 15.00 Otepää Vallavalitsuse III korruse saalis.

Loe lisa...

Kultuurikalender

Nädal vallavalitsuses

27. nädala eelinfo (29.06. -05.07.2015)
Vallavalitsuse istungite kohta vaata infot SIIT
Loe lisa...

Jurist vastab

Tööinspektsioon koostöös Otepää vallavalitsusega on avanud rubriigi "Jurist vastab". Soovime olla abiks nii tööandjale kui ka töötajale uue töölepinguseadusega harjumisel.

Loe edasi

Otepää Teataja