Avaleht Vallavalitsus Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungid

E-posti aadress Prindi PDF

Vallavalitsuse istungid toimuvad reeglina kord nädalas.

Dokumendiregister


Vallavalitsuse istungite protokollid

Vallavalitsuse korraldused

Vallavalitsuse määrusedVallavalitsuse istungitel

10.11.2014
1.    Väljastati Magnar Alevile projekteerimistingimused Pühajärve külas ühisveevärgiga liitumise ehitusprojekti koostamiseks.

2.    Väljastati Elektrilevi OÜ-le ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Kasesalu alajaama 0,4kV maakaabelliini, kaablikilbi ja liitumiskilbi püstitamiseks.

3.    Väljastati Elektrilevi OÜ-le ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Vaateratta alajaama 0,4kV maakaabelliini, kaablikilbi ja liitumiskilbi püstitamiseks.

4.    Väljastati Marko Palmile ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 13 maaüksusel ehitise (üksikelamu, ehitisregistri kood 111037115) rekonstrueerimiseks.

5.    Väljastati Marko Palmile ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 13 maaüksusel ehitise (saun, ehitisregistri kood 111033758) rekonstrueerimiseks.

6.    Väljastati Triin Peipsile ehitusluba Vana-Otepää külas Metsa-Kopli maaüksusel ehitise (üksikelamu) püstitamiseks.

7.    Väljastati OÜ-le Otepää Lihatööstus Edgar kasutusluba Vana-Otepää külas Edgari-Küüni maaüksusel ja Edgari maaüksusel asuva ehitise tehnosüsteemi (reoveepuhasti, ehitisregistri kood 220678980) kasutuselevõtuks.

8.    Tagastati Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele 2014. aasta hajaasustuse programmi toetusteks eraldamata jäänud vahendid summas 360,85 eurot.

9.    Kinnitati Erki Saare hajaasustuse programmi lõpparuanne summas 4386 (neli tuhat kolmsada kaheksakümmend kuus) eurot. Maksti Erki Saarele hajaasustuse programmi toetuslepingu punkt 3.2.1 alusel välja toetus summas 292,42 (kakssada üheksakümmend kaks ja 42 senti) eurot.

10.    Kinnitati Külli Vuksi hajaasustuse programmi lõpparuanne summas 1842,36 (üks tuhat kaheksasada nelikümmend kaks ja 36 senti) eurot. Maksti Külli Vuksile hajaasustuse programmi toetuslepingu punkti 3.2.1 alusel välja toetus summas 122,83 (ükssada kakskümmend kaks ja 83 senti) eurot.

11.    Määrati ühele isikule sünnitoetus summas 384 eurot.

12.    Kinnitati Otepää Lasteaia hoolekogu koosseis järgmiselt: 1.1 Mereli Mändmets (Krõlli rühma vanemate esindaja); 1.2 Priit Voolaid (Kaisukaru rühma vanemate esindaja); 1.3 Gerli Laul (Sajajalgse rühma vanemate esindaja); 1.4 Janek Sakkis (Lepatriinu rühma vanemate esindaja); 1.5 Katre-Liis Treufeldt (Mesimummi rühma vanemate esindaja); 1.6 Maarja Raud (Otikese rühma vanemate esindaja); 1.7 Jana Mae (Pähklipureja rühma vanemate esindaja); 1.8 Herko Sunts (Maru-Müra rühma vanemate esindaja); 1.9 Külliki Pikk (Mürakarude rühma vanemate esindaja); 1.10 Karin Uibopuu (Pähklikese maja töötajate esindaja); 1.11 Liana Vihm (Võrukaela maja töötajate esindaja); 1.12 Merlin Müür (Otepää valla esindaja).

13.    Eraldati mittetulundusühingule Pühajärve Haridusselts (registrikood 80072628, asukoht Sihva küla Otepää vald) vallaeelarves arendusprojektideks ette nähtud vahenditest 200 eurot koolitusprogrammi „Noorte enesekindluse tõstmine ja positiivse eluhoiaku saavutamine“ läbiviimise kaasfinantseerimiseks.

03.11.2014

1.    Väljastati Eltel Networks AS-ile projekteerimistingimused Pühajärve külas ELA078 Pühajärve optilise juurdepääsuvõrgu ehitusprojekti koostamiseks.

2.    Väljastati Erki Saarele kasutusluba Mäha külas Tammuri maaüksusel asuva ehitise tehnosüsteemi (imbväljak, ehitisregistri kood 220711420) kasutuselevõtuks.

3.    Väljastati OÜ-le AH Seenior kasutusluba Pühajärve külas Lehe maaüksusel asuva ehitise (üksikelamu, ehitisregistri kood 120590079) kasutuselevõtuks.

4.    Määrati ühele isikule sünnitoetus summas 384 eurot.

5.    Määrati ühekordne toetust ühele isikule summas 92 eurot.

 

Viimati uuendatud Esmaspäev, 17 November 2014 10:32  SÜNDMUSTE KALENDERKONTAKTANDMED
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ
Tel. +372 766 4800
Mob.+372 515 7139
E-post:
vald@otepaa.ee
Avatud E. 8.00-18.00
T. K. ja N. 8.00-17.00
R. 8.00-15.30
LÕUNA 12.00-13.00
Reedel lõuna kell 12.00-12.30

Kuu vallavolikogus

Järgmine Otepää vallavolikogu istung toimub 20.novembril 2014 2014 kell 15.00.

Loe lisa...

Kultuurikalender

Nädal vallavalitsuses

47. nädala eelinfo (17.11 -23.11.2014)
Vallavalitsuse istungite kohta vaata infot SIIT
Loe lisa...

Jurist vastab

Tööinspektsioon koostöös Otepää vallavalitsusega on avanud rubriigi "Jurist vastab". Soovime olla abiks nii tööandjale kui ka töötajale uue töölepinguseadusega harjumisel.

Loe edasi

Otepää Teataja