Avaleht Vallavalitsus Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungid

E-posti aadress Prindi PDF

Vallavalitsuse istungid toimuvad reeglina kord nädalas.

Dokumendiregister


Vallavalitsuse istungite protokollid

Vallavalitsuse korraldused

Vallavalitsuse määrusedVallavalitsuse istungitel 

15.12.2014
1. Kehtestati Otepää Gümnaasiumi teenuste hinnad.

2. Määrati Otepää vallasiseses linnas Kalda tn 12 asuva katastriüksuse (katastritunnus 55601:003:1420) sihtotstarbeks 100% elamumaa (001;E).

3. Väljastati Margus Ulstile projekteerimistingimused Kääriku külas Pülme maaüksusel tiigi ehitusprojekti koostamiseks.

4. Väljastati Romek Lutsule kirjalik nõusolek Pedajamäe külas Lutsu maaüksusel ehitise (üksikelamu, ehitisregistri kood 120242375) tehnosüsteemide muutmiseks.

5. Väljastati Eesti Vabariigile ehitusluba Otepää külas ja Pilkuse külas Köstrimäe-Tõikamäe sidetrassi rajamiseks.

6. Väljastati Otepää vallale ehitusluba Otepää külas ja Pilkuse külas Köstrimäe-Tõikamäe jalg- ja jalgrattatee rajamiseks.

7. Väljastati Kristi Alevile ehitusluba Pühajärve külas Aasa maaüksusel ehitise (Aasa kinnistu liitumine ühisveevärgiga) püstitamiseks.

8. Väljastati Riigimetsa Majandamise Keskusele kasutusluba Nüpli külas Metsajärve maaüksusel asuva ehitise (Pühajärve matkarada, ehitisregistri kood 220287877) kasutuselevõtuks.

9. Väljastati Riigimetsa Majandamise Keskusele kasutusluba Pühajärve külas Aakre metskond 57 maaüksusel asuva ehitise (Pühajärve matkarada, ehitisregistri kood 220287877) kasutuselevõtuks.

10. Väljastati AS-ile Eesti Telekom kasutusluba Nüpli külas Olümpiakeskus Tehvandi//Valga mnt 12 maaüksusel asuva sidekanalisatsiooni trassi (ehitisregistri kood 220712243) kasutuselevõtuks.

11. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest järgmised kuus isikut.

12. Väljastati AS-ile Eesti Telekom kasutusluba Nüpli külas Olümpiakeskus Tehvandi//Valga mnt 12 maaüksusel asuva sidekanalisatsiooni trassi (ehitisregistri kood 220712243) kasutuselevõtuks.

13. Kinnitati lihthanke „Avalik liinivedu Otepää vallasisesel bussiliinil“ tulemused. Tunnistada pakkujad AS GoBus (registrikood 10085032) ja osaühing ESNO Otepää (registrikood 10695552) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkujate AS-i GoBus ja osaühing ESNO Otepää poolt esitatud pakkumused vastavaks, kuna need vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest (madalaim liinikilomeetri maksumus) tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja AS-i GoBus poolt esitatud pakkumus summas 0,78 eurot/km ilma käibemaksuta, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.

14. Anti Ruf Eesti Aktsiaseltsile (registrikood 10324175, aadress Kadaka tee 52 Tallinn) ilutulestiku korraldamise luba 19. detsembril 2014. a ajavahemikul kell 22:50 - 24:00 Pühajärve külas Pühajärve Spa & Puhkekeskuse territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.

15. Anti osaühingule Ilutulestiku Keskus Arnika (registrikood 10336764, aadress Tallinna mnt 69 Viljandi) ilutulestiku korraldamise luba ajavahemikul 22. detsember 2014. a kell 23:30 kuni 23. detsember 2014. a kell 01:30 Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 1d territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.

16. Anti osaühingule Ilutulestiku Keskus Arnika (registrikood 10336764, aadress Tallinna mnt 69 Viljandi) ilutulestiku korraldamise luba ajavahemikul 31. detsember 2014. a kell 24:00 kuni 1. jaanuar 2015. a kell 00:10 Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 1d territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.

17. Määrati ühekordne toetus kuuele isikule kogusummas 232 eurot.

18. Määrati sünnitoetus kolmele isikule kogusummas 768 eurot.

19. Kanti ajalehe „Otepää Teataja“ toimetuses maha üks riiul, summas 17,58 eurot.

20. Kanti Pühajärve Raamatukogus maha 14 ühikut väheväärtuslikku vara, kokku summas 1229,16 eurot.

21. Otsustati lõpetada arvates 1. detsembrist 2014. a EPICENTER KINNISVARA TARTU OÜ (registrikood 12655732, aadress Riia tn 4 Tartu linn 51004) reklaamimaksu maksmise kohustus seoses paigaldatud reklaami kõrvaldamisega.

08.12.2014

1. Peeti võimalikuks jagada Truuta külas asuv Rehemäe katastriüksus (katastritunnus 63602:003:0751) kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele järgmiselt: 1.1 katastriüksuse (pindala 2,9478 ha) kohanimeks Rehemäe, koha-aadressiks Rehemäe, Truuta küla, sihtotstarve – maatulundusmaa (011;M); 1.2 katastriüksuse (pindala 1,8636 ha) kohanimeks Murimäe, koha-aadressiks Murimäe, Truuta küla, sihtotstarve – maatulundusmaa (011;M).

2. Väljastati aktsiaseltsile Pühajärve Puhkekodu ehitusluba Pühajärve külas Sõjatamme maaüksusel ehitise (Pühajärve puhkekeskuse veekeskus ja hotellikorpus, ehitisregistri kood 120076005) rekonstrueerimiseks.

3. Väljastati aktsiaseltsile Pühajärve Puhkekodu ehitusluba Pühajärve külas Sõjatamme maaüksusel ehitise (parkla, ehitisregistri kood 220245866) rekonstrueerimiseks.

4. Väljastati Leonhard Weiss Energy AS-ile projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Pärna tn 7 kinnistu peakaitse suurendamise elektriprojekti koostamiseks.

5. Väljastati Peeter Einale kasutusluba Pilkuse külas Uus-Puuraku maaüksusel asuva ehitise tehnosüsteemi (imbväljak, ehitisregistri kood 220711423) kasutuselevõtuks.

6. Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest viis isikut.

7. Kinnitati lihthanke „Elektrienergia ostmine aastaks 2015“ tulemused. Tunnistati pakkujad Eesti Energia Aktsiaselts (10421629), Elektrimüügi AS (12320632), Imatra Elekter Aktsiaselts (10224137), Nordic Power Management OÜ (11504072) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest (madalaim teenustasu hind MWh kohta elektrienergia müümisel börsi hinnaga) tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja Elektrimüügi AS poolt esitatud pakkumus summas 0,54 eurot MWh kohta ilma käibemaksuta, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.

8. Otsustati anda Eesti Laskesuusatamise Föderatsioonile (registrikood 80086033, aadress Pirita tee 12 Tallinn) luba paigaldada ajavahemikuks 1. detsember 2014. a – 4.  veebruar 2015. a spordivõistluse „IBU Open European Championships Biathlon Otepää 2015“  reklaamplakatid Otepää vallasiseses linnas riigimaantee nr 46 Tatra-Otepää-Sangaste ja riigimaantee nr 71 Rõngu-Otepää-Kanepi ristmikule olemasolevatele reklaami eksponeerimiseks mõeldud asukohtadele.

9. Kanti Otepää Gümnaasiumis maha 1 ühik väheväärtuslikku vara, summas 997,02 eurot. Kanti Otepää Gümnaasiumi õpilaskodus maha 6 ühikut väheväärtuslikku vara, kokku summas 298,79 eurot.

10. Kanti Otepää Vallavalitsuses maha 40 ühikut väheväärtuslikku vara, kokku summas 7601,09 eurot.

11. Nimetati mittetulundusühingus Eesti-Läti Instituut Otepää valla poolseks liikmeõiguste teostajaks Kalev Laul.

Viimati uuendatud Esmaspäev, 15 Detsember 2014 17:54  


LUMEINFOSÜNDMUSTE KALENDER


KONTAKTANDMED
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ
Tel. +372 766 4800
Mob.+372 515 7139
E-post:
vald@otepaa.ee
Avatud E. 8.00-18.00
T. K. ja N. 8.00-17.00
R. 8.00-15.30
LÕUNA 12.00-13.00
Reedel lõuna kell 12.00-12.30

Kuu vallavolikogus

Järgmine Otepää vallavolikogu istung toimub 18.detsembril 2014 2014 kell 15.00.

Loe lisa...

Kultuurikalender

Nädal vallavalitsuses

52. nädala eelinfo (22.12 -28.12.2014)
Vallavalitsuse istungite kohta vaata infot SIIT
Loe lisa...

Jurist vastab

Tööinspektsioon koostöös Otepää vallavalitsusega on avanud rubriigi "Jurist vastab". Soovime olla abiks nii tööandjale kui ka töötajale uue töölepinguseadusega harjumisel.

Loe edasi

Otepää Teataja