Avaleht Vallavalitsus Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungid

E-posti aadress Prindi PDF

Vallavalitsuse istungid toimuvad reeglina kord nädalas.

Dokumendiregister


Vallavalitsuse istungite protokollid

Vallavalitsuse korraldused

Vallavalitsuse määrusedVallavalitsuse istungitel 

20.04.2015
1. Eraldati kultuuriürituse toetus alljärgnevatele kultuuriühingutele: OTEPÄÄ NAISSELTS (registrikood 80037572, taotleja esindaja Ene Raudsepp) 2. augustil 2015. a toimuva ürituse „XIX Otepää käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päev“ korraldamiseks 700 eurot; mittetulundusühing Otepää Muusikaühing (registrikood 80144138, taotleja esindaja Arno Anton) 24. - 26. juulil 2015. a toimuva ürituse „Pühajärve XVIII Puhkpillipäevad“  korraldamiseks 600 eurot; MTÜ ARULA KÜLASELTS (registrikood 80219861, taotleja esindaja Voldemar Tasa) 15. - 16. juulil 2015. a toimuva ürituse „Ferdi Sannamehe sünniaastapäeva üritused“ korraldamiseks 400 eurot; OTEPÄÄ NAISSELTS (registrikood 80037572, taotleja esindaja Ene Raudsepp) 10. mail 2015. a toimuva ürituse „Emadepäev“ korraldamiseks 165 eurot; mittetulundusühing Otepää Muusikaühing (registrikood 80144138, taotleja esindaja Arno Anton) 10. mail 2015. a toimuva ürituse „Pühajärve Puhkpilliorkester 90“  korraldamiseks 100 eurot.

2. Seati hooldus kahele isikule ja määrati neile hooldajad.

3. Määrati sünnitoetus ühele isikule kogusummas 384 eurot.

4. Määrata ühekordne toetus ühele isikule summas 32 eurot.

5. Otsustati moodustada ajutine vallavalitsuse komisjon järgmises koosseisus: 1.1 Riho Karu - komisjoni esimees; 1.2 Aleksander Sven Esse; 1.3 Sirje Ginter; 1.4 Raivo Kalda; 1.5 Siim Kalda; 1.6 Mairo Kangro; 1.7 Margo Krüünvald; 1.8 Paap Kõlar; 1.9 Kalev Laul; 1.10 Andres Olesk; 1.11 Toomas Pärle; 1.12 Jaanus Raidal. 1.13 Ene Reedi. Volitati komisjoni esimeest esindama Otepää valda suhetes Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaametiga.

6. Pikendati OÜ-ga Merevi Invest sõlmitud vallavara kasutamise lepingut Otepää vallasiseses linnas asuvate Munamäe tn 4a ja Munamäe tn 8a kinnistute kasutamiseks, tähtajaga kuni 2. mai 2020. a.


13.04.2015
1. Väljastati Kadri Karlisele Vidrike külas Järvemaa maaüksusel elamu rekonstrueerimise, sauna, maakeldri, suveköögi püstitamise, kaevu, heitvete kogumis- ja immutussüsteemi ning tiikide rajamise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimused.

2. Väljastati Priit Randamile Mäha külas Uue-Kõrgemäe maaüksusel elamu, abihoone ja juurdepääsutee ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimused.

3. Väljastati Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Pühajärve rannapargi maaüksusel, Ranna tee 1 maaüksusel ja Ranna tee 3 maaüksusel ehitise (Pühajärve rannapargi rajatised) püstitamiseks.

4. Väljastati Margus Tooverile kasutusluba Sihva külas Taali-Juusa maaüksusel asuva ehitise tehnosüsteemi (maaküte) kasutuselevõtuks.

5. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kolm isikut.

6. Määrati sünnitoetus ühele isikule summas 384 eurot.

7. Määrata ühekordne toetus neljale isikule kogusummas 160 eurot.

8. Tagastati Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele 2013. aasta hajaasustuse programmi tagasinõutud riigipoolne toetus summas 890,67 eurot.

9. Anti Ervin Peikile nõusolek vee erikasutuseks Arula külas asuval Arula Vesiveski kinnistul Arula oja paisutamiseks.


06.04.2015
1. Väljastati OÜ-le KESKKONNAPROJEKT projekteerimistingimused Arula külas Püssi F1 kliendiprobleemi lahendamise ehitusprojekti koostamiseks.

2. Väljastati Ainar Kukele projekteerimistingimused Mägestiku külas Varjumetsa maaüksusel abihoone (garaaz) ehitusprojekti koostamiseks.

3. Väljastati Katrin Veere’le ja Kuldar Veere’le Nüpli külas Piiri maaüksusel elamu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimused.

4. Väljastati Marlen Paulile Raudsepa külas Turumari maaüksusel suvila ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimused.

5. Väljastati Kärt Anna Maria Kelderile ehitusluba Arula külas Tapumäe maaüksusel ehitise (üksikelamu) rekonstrueerimiseks.

6. Määrati sünnitoetus ühele isikule summas 384 eurot.

7. Määrati ühekordne toetus kahele isikule kogusummas 53 eurot.

8. Määrati koduteenuseid kahele isikule.

9. Kutsuti AS-i Otepää Veevärk nõukogu liikme kohalt tagasi: 1.1 Toomas Kapp; 1.2 Jaanus Barkala;  1.3 Jüri Kork. Valiti AS-i Otepää Veevärk nõukogu liikmeks kolmeks aastaks alates 7. aprillist 2015. a: 2.1 Rein Pullerits; 2.2 Peeter Pettai; 2.3 Kalev Teder.

10. Otsustati vastu võtta ja avalikule väljapanekule suunata Pühajärve tee 18/20 kinnistu detailplaneering.

30.03.2015
1. Väljastati OSAÜHINGULE AMINA ehitusluba Nüpli külas Setanta maaüksusel asuva ehitise (restoran-külalistemaja, ehitisregistri kood 111026226) täielikuks lammutamiseks.

2. Väljastati OSAÜHINGULE AMINA ehitusluba Nüpli külas Setanta maaüksusel ehitise (hotell) püstitamiseks.

3. Väljastati Otepää vallale ehitusluba Pühajärve külas Kannistiku vkt 1 maaüksusel asuva ehitise (8- korteriga elamu, ehitisregistri kood 120245921) täielikuks lammutamiseks.

4. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kolm isikut.

5. Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.

6. Määrati ühekordne toetus kahele isikule kogusummas 97 eurot.

7. Määrati MTÜ-le KAPPERMÄE SELTS toetus summas 700 eurot.

8. MääratI spordiürituste toetus alljärgnevalt: 1.1 Klubi Tartu Maraton - rahvaspordiürituste sari SEB Tartu Neliküritus 2015 - 3000 eurot; 1.2 Rally Estonia Mittetulundusühing - spordiüritus auto24 Rally Estonia 2015 - 2000 eurot; 1.3 Mittetulundusühing 113km Klubi - spordiüritus TriSmile Triathlon Festival - 2000 eurot; 1.4 Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon - rahvusvaheline laskesuusatamise tiitlivõistlus „IBU Open European Championships Biathlon Otepää 2015“ - 1500 eurot; 1.5 Mittetulundusühing Otepää üritused - spordiüritus Otepää Jooksutuur 2015 - 500 eurot; 1.6 mittetulundusühing Noortesport - spordiüritus Tänavakorvpalli Eesti Meistrivõistlused 2015 Otepää etapp - 500 eurot; 1.7 MTÜ OTI SPORDIKLUBI - spordiüritus XVI Otepää Rattamaraton - 500 eurot; 1.8 Otepää rattaklubi - spordiüritus Otepää GP jalgratta mitmepäevasõit - 500 eurot; 1.9 Mittetulundusühing Kalevi Jalgrattakool - spordiüritus Kalevi Jalgrattakooli noorte mägirattasari/Team Rattapood Cup - 500 eurot; 1.10 Mittetulundusühing S.M.A. Racing - spordiüritus Otepää rahvasprint - 450 eurot; 1.11 Otepää Spordiklubi - spordiüritus 2015 Valgamaa orienteerumiskolmapäevakud - 400 eurot; 1.12 MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄGI - spordiüritus Otepää Mängud - 250 eurot; 1.13 Klubi VOPS - spordiüritus Pühajärve Spinning 2015 Otepää valla meistrivõistlused - 250 eurot; 1.14 Otepää rattaklubi - spordiüritus Otepää GP - 200 eurot; 1.15 OTEPÄÄ ÕHUJÕUD - spordiüritus Tehvandi nädalavõistlus discgolfis - 200 eurot; 1.16 Tartu Spordiselts „Kalev“ - spordiüritus Tartu Kalevi kergejõustikuvõistlus - 200 eurot; 1.17 Otepää Spordiklubi - spordiüritus „Jaani hüppevõistlus“ - 200 eurot; 1.18 Otepää Spordiklubi - spordiüritus Otepää valla meistrivõistlused orienteerumises - 200 eurot; 1.19 Otepää Spordiklubi - spordiüritus Apteekrimäe jooksukahevõistlus 2015 - 150 eurot; 1.20 Tartu Spordiselts „Kalev“ - spordiüritus Otepää lahtised meistrivõistlused kergejõustikus - 100 eurot.

9. Eraldati Otepää valla 2015. aasta eelarve realt “Üldmajanduslikud arendusprojektid” projekti „Kannistiku vkt 1 kortermaja lammutamine“ omaosaluseks 8395 eurot.

10. Muudeti Otepää Vallavalitsuse 10. novembri 2014. a korralduse nr 2-4-537 “Otepää Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine” punkti 1.3.23.03.2015

1. Jagati Vidrike külas asuv Vidrikemõisa katastriüksus (katastritunnus 63601:003:2172) neljaks katastriüksuseks.

2. Väljastati Kristo Peetsmannile Otepää vallasiseses linnas Palupera tee 17 maaüksusel elamu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimused.

3. Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.

4. Määrati sünnitoetus kolmele isikule kogusummas 576 eurot.

5. Määrati ühekordne toetus neljale isikule kogusummas 228 eurot.

6. Seati Otepää valla kasuks isiklik kasutusõigus Sihva külas asuvale Kõrre-Ojaääre kinnistule (kinnistu registriosa nr 2192140, katastritunnus 63601:002:0029, pindala 7,41 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) maakütte kollektori rajamiseks, remontimiseks, hooldamiseks, kasutamiseks ja likvideerimiseks.

7. Anti Monster Music OÜ-le 22. - 24. juunil 2015. a korraldatava avaliku ürituse “Pühajärve Jaanituli 2015” läbiviimiseks tasuta kasutamiseks Pühajärve laululava ning katastriüksustel 63601:002:3350, 63601:002:3510 ja 63601:002:3520 paiknev maa-ala seni ürituse korraldamiseks kasutatud tavapärastes piirides.

8. Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist 900 eurot eelarvereale „Üldmajanduslikud arendusprojektid“ Otepää esmamainimise 900. aastapäeva tähistamise ideekonkursi auhinnafondi moodustamiseks.

9. Otsustati lähetada vallavanem Kalev Laul 8. aprillil 2015. a välislähetusse Läti Vabariigis Mazsalacas toimuvale Eesti-Läti programmi infoseminarile.

10. Anti Mittetulundusühingule Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi (registrikood 80072321, aadress Ujula 4, Tartu linn) projektlaagri tegevusluba noortelaagri pidamiseks Kääriku Spordikeskuse ruumides (aadress Kääriku, Kääriku küla, Otepää vald) ajavahemikul 1. juuli – 31. august 2015. a.Viimati uuendatud Esmaspäev, 20 Aprill 2015 16:38  OTEPÄÄ 900
SÜNDMUSTE KALENDER

KONTAKTANDMED
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ
Tel. +372 766 4800
Mob.+372 515 7139
E-post:
vald@otepaa.ee
Avatud E. 8.00-18.00
T. K. ja N. 8.00-17.00
R. 8.00-15.30
LÕUNA 12.00-13.00
Reedel lõuna kell 12.00-12.30

Kuu vallavolikogus

Otepää Vallavolikogu istung toimub 23.aprill 2015 kell 15.00

Loe lisa...

Kultuurikalender

Nädal vallavalitsuses

17. nädala eelinfo (20.04. -26.04.2015)
Vallavalitsuse istungite kohta vaata infot SIIT
Loe lisa...

Jurist vastab

Tööinspektsioon koostöös Otepää vallavalitsusega on avanud rubriigi "Jurist vastab". Soovime olla abiks nii tööandjale kui ka töötajale uue töölepinguseadusega harjumisel.

Loe edasi

Otepää Teataja