Avaleht Sport Ametnikud

Spordispetsialist

E-posti aadress Prindi PDF
Harald Laidre
Spordispetsialist

Asendab Avo Sambla (0,75 kohta). E-post: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
 tel. 766 4806

See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
tel. 766 4806;  5886 5315
Raekoda, kabinet 206
Vastuvõtuajad: E: 9.00-12.00;  14.00-17.30


Haridus
Haridustase: keskharidus
2008-2009 Tallinna Ülikooli Täiendkoolitus koolipedagoogika kursused
2005 Tallinna Ülikool treenerikutse
1996-1997 Tartu Ülikooli kergejõustiku õpetamise metoodika
1978-1979 Viljandi Kultuurikool, eriala - muusika
1969-1972 Tõrva Keskkool


Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses
14.10.2013 spordispetsialist


Ametijuhend

1.Üldosa
1.1 Ametikoha nimetus: spordispetsialist
1.2 Ametisse nimetamine: vallavanem
1.3 Kellele allub: haridus- ja kultuuriteenistuse juhatajale
1.4 Struktuurüksus: haridus- ja kultuuriteenistus
1.5 Alluvad: -
1.6 Asendab: -
1.7 Keda asendab: -
1.8 Ametikoha eesmärk: Otepää valla spordielu koordineerimine ja korraldamine

2. Teenistuskohustused
Spordispetsialisti teenistuskohustused on:
2.1 Otepää valla sporditöö arengukava elluviimine;
2.2 spordiklubide kasvule, arengule ja koostööle kaasa aitamine läbi aktiivse kommunikatsiooni, ümarlaudade korraldamise, vastutuse ja vahendite jagamise;
2.3 valmistada ette spordivaldkonna otsuseid, eelnõusid ja lepinguid;
2.4 spordiklubidele toetuste eraldamise protsesside läbiviimine ja kontrolli teostamine toetuse kasutamise üle;
2.5 spordiürituste aastakalendri koostamine ja pidev avalikkuse informeerimine;
2.6 valla spordiürituste läbiviiimine;
2.8 spordivaldkonna andmete edastamine registritele;
2.9 spordirajatiste haldamise ja korrashoiu tagamine;
2.11 vallavanema ning haridus- ja kultuuriteenistuse juhataja antud ühekordsete ülesannete täitmine;

3. Õigused
Sporditöö spetsialistil on õigus:
3.1 kasutada oma töös vallale kuuluvat vara ja vahendeid;
3.2 saada vallavalitsuselt ja selle struktuuriüksustelt dokumente ja muud materjali ning infot, mis on vajalikud teenistusülesannete täitmiseks ja oma pädevuses olevate küsimuste lahendamiseks;
3.3 saada tööks vajalikku tehnilist abi;
3.4 saada tööks vajalikku teavet ja täienduskoolitust;
3.5 teha omapoolseid ettepanekuid oma pädevusse kuuluva valdkonna töö paremaks korraldamiseks;

4. Vastutus
Sporditöö spetsialist vastutab:
4.1 oma tööülesannete täpse ja õige täitmise eest;
4.2 ametialase info sihipärase ja otstarbeka leviku, ametialaste saladuste ja dokumentide hoidmise eest, mis on temale seoses teenistusega vallavalitsuses teatavaks saanud;
4.3 tema kasutusse antud vara jm vahendite säilimise ja korrasoleku ning sihipärase kasutamise eest;

5. Ametijuhendi muutmine
Sporditöö spetsialisti ametijuhendit võib muuta:
5.1 vallavanem vastastikusel kokkuleppel töötajaga;
5.2 ametijuhendi aluseks olevate õigusaktide muutumisel.

Viimati uuendatud Reede, 06 Märts 2015 15:33  

Vabad töökohad

Otepää Gümnaasium otsib inglise keele õpetajat ja raamatukoguhoidjat.

Otepää Lasteaed võtab tööle õppealajuhataja, liikumisõpetaja, muusikaõpetaja ja lasteaiaõpetaja.

Otepää Muusikakool võtab tööle muusikaloo õpetaja ja lauluõpetaja.


Loe lisa...EESTI LIPP 131

OTEPÄÄ 900

SÜNDMUSTE KALENDER


KONTAKTANDMED
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ
Tel. +372 766 4800
Mob.+372 515 7139
E-post:
vald@otepaa.ee
Avatud E. 8.00-18.00
T. K. ja N. 8.00-17.00
R. 8.00-15.30
LÕUNA 12.00-13.00
Reedel lõuna kell 12.00-12.30

Kuu vallavolikogus

Otepää Vallavolikogu istung toimub 18.juunil 2015 kell 15.00

Loe lisa...

Kultuurikalender

Nädal vallavalitsuses

22. nädala eelinfo (25.05. -31.05.2015)
Vallavalitsuse istungite kohta vaata infot SIIT
Loe lisa...

Jurist vastab

Tööinspektsioon koostöös Otepää vallavalitsusega on avanud rubriigi "Jurist vastab". Soovime olla abiks nii tööandjale kui ka töötajale uue töölepinguseadusega harjumisel.

Loe edasi

Otepää Teataja