Eeskirjad ja korrad, taotluste vormid

9.12.16

Siin loetletud dokumendivormid palume esitada Otepää Vallavalitsuse sotsiaalteenistusele, aadressil Lipuväljak 13 Otepää. 

NB! Tutvuge kindlasti toetuste määramise ja maksmise korraga!

Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord  

Toetuste blanketid


Ühekordne toetus

Sünnitoetus

Matusetoetus

Puudega inimese toetuse taotlus 

Kooli- ja lasteaiatoidu toetus

Lasteaiatoidu toetus  (kolme- ja enamalapselised pered)

Koolilõpetaja toetus

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

Hooldekandeasutuses hooldamise toetusToimetulekutoetus

(Otepää Vallavalitsuse 07.07.2011.a. korraldus nr 310)

Koduteenuste osutamisega seonduvad dokumendid: 

 

 

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA