Raamatupidaja

10.08.15

Sale Kiuru
raamatupidaja


  
Haridus 
Haridustase: kesk-eri
Tihemetsa Sovhoostehnikum, raamatupidamine
 

Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses
01.04.2013 raamatupidaja
01.01.2008 - 01.04.2013 vanemraamatupidaja
22.10.1999 - 01.01.2008 Otepää Vallavalitsus, raamatupidaja
01.01.1996 - 22.10.1999 Otepää Linnavalitsus, raamatupidaja


Töökohustused 
korraldab töötasude arvestamist, maksude arvestamist töötasudelt ning andmete ja aruannete esitamist statistika- ja maksuametile, koostab õiendeid töötasude kohta; 
korraldab töötajate haigekassas arvele võtmist ja arvelt maha võtmist ning töövõimetuslehtede täitmist ja edastamist haigekassale; 
korraldab lastemuusikakooli ja lasteaedade lastevanematetasude arvestust; 
koostab arved asutustele ja isikutele osutatud teenuste ja tööde osas; 
vormistab kassa sissetuleku- ja väljaminekuorderid ning vastutab kassa sissetulekute ja väljaminekute õige sisestamise eest, trükib kassaraamatu, mille kannete õigsust kinnitab oma allkirjaga; 
peab sularaha arvestust ja vastutab selle õigsuse eest; 
teeb igakuuliselt järgmised väljatrükid: kassa memoriaalorder, ostjate kanded, palgalehed, palgalipikud, tasuliikide tabelid; 
võtab osa aastaaruande koostamisest. 

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA