Pealkiri Publitseeri kuupäev
Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine 14.06.2017
Detailplaneeringute koostamise lõpetamised 14.06.2017
Poslovitsa-Soo kinnistu ja Poslovitsa-Ranna kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek ja avaliku arutelu korraldamine 19.05.2017
Tennisevälja 1 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine 19.05.2017
Tennisevälja 1 kinnistule (GMP Clubhotel) juurdeehitatava mahu eskiislahenduse ja detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise menetluse avalik arutelu 21.04.2017
Järve-Peetri katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine 03.04.2017
Järve-Peetri katastriüksuse detailplaneeringu algatamine 03.04.2017
Poslovitsa-Soo kinnistu ja Poslovitsa-Ranna kinnistu detailplaneeringu planeeritava ala piiride kitsendamine 17.03.2017
Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused 13.03.2017
Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu 23.02.2017
Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avalik arutelu 16.01.2017
Savikoja maaüksuse detailplaneeringu algatamine 09.01.2017
Uue-Juusa katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine 07.11.2016
Uue-Juusa katastriüksuse detailplaneeringu algatamine 07.11.2016
Neitsijärve võõrastemaja katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine 25.05.2016
Neitsijärve võõrastemaja katastriüksuse detailplaneeringu algatamine 25.05.2016
Uue-Jaanimäe kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused 29.03.2016
Uue-Jaanimäe kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu 04.03.2016
Uue-Jaanimäe kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek 26.01.2016
Uue-Jaanimäe kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine 26.01.2016
Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 2