Pealkiri Publitseeri kuupäev
Otepää Ajaloo Teemapargi detailplaneeringu muutmise detailplaneeringu koostamise lõpetamine 26.04.2017
Kassiristi kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine 26.04.2017
Tennisevälja 1 kinnistule (GMP Clubhotel) juurdeehitatava mahu eskiislahenduse ja detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise menetluse avalik arutelu 21.04.2017
Aaraini detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine 21.04.2017
Tartu mnt 2 katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine 10.04.2017
Merilini kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine 10.04.2017
Piirimäe kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine 10.04.2017
Järve-Peetri katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine 03.04.2017
Järve-Peetri katastriüksuse detailplaneeringu algatamine 03.04.2017
Poslovitsa-Soo kinnistu ja Poslovitsa-Ranna kinnistu detailplaneeringu planeeritava ala piiride kitsendamine 17.03.2017
Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused 13.03.2017
Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu 23.02.2017
Tartu mnt 2 katastriüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused 30.01.2017
Tartu mnt 2 katastriüksuse detailplaneeringu avalik arutelu 19.01.2017
Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avalik arutelu 16.01.2017
Savikoja maaüksuse detailplaneeringu algatamine 09.01.2017
Tartu mnt 2 katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avalik arutelu 12.12.2016
Uue-Juusa katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine 07.11.2016
Uue-Juusa katastriüksuse detailplaneeringu algatamine 07.11.2016
Tartu mnt 2 katastriüksuse (Tervisekeskus) detailplaneeringu lahendust tutvustav avalik arutelu 25.10.2016
Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 3