Pealkiri Publitseeri kuupäev
Pühajärve puidutööstuse, Voki katlamaja, Kaalukoja kinnistute ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine 23.04.2018
Marsina maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine 23.03.2018
Roni kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine 23.03.2018
Piirimäe katastriüksuse ja Suur-Poslovitsa maaüksuse detailplaneeringu algatamine 19.02.2018
Metsajärve maaüksuste detailplaneeringu algatamata jätmine 16.02.2018
Detailplaneeringute koostamise lõpetamised 16.02.2018
Metsanurga, Nõlva ja Veere katastriüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine 17.01.2018
Metsanurga, Nõlva ja Veere katastriüksuste detailplaneeringu algatamine 16.01.2018
Kagumohni katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine 06.12.2017
Uue-Juusa katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine 07.11.2016
Uue-Juusa katastriüksuse detailplaneeringu algatamine 07.11.2016
Neitsijärve võõrastemaja katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine 25.05.2016
Neitsijärve võõrastemaja katastriüksuse detailplaneeringu algatamine 25.05.2016
Uue-Jaanimäe kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused 29.03.2016
Uue-Jaanimäe kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu 04.03.2016
Uue-Jaanimäe kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek 26.01.2016
Uue-Jaanimäe kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine 26.01.2016
Otepää külas asuva Vana-Otepää õppe-spordibaas katastriüksuse detailplaneeringu algatamine 30.11.2015
Uue-Jaanimäe kinnistu detailplaneeringu algatamine 02.10.2014