Otepää valla poolt makstavad toetused

 
Jrk Toetuse liik

Õigustatud isikud

Vajalikud dokumendid Esitamise tähtaeg Toetuse suurus
1. Sünnitoetus Lapsevanem Sünnitõend, taotlus   384/192
2. Matusetoetus   Surmatõend, taotlus   128
3. Puudega inimese täiendav toetus raske puudega inimesele Raske puudega inimene Ekspertiisiotsus, taotlus Vastavalt vajadusele 8,95
4. Puudega inimese täiendav toetus sügava puudega inimesele Sügava puudega inimene Ekspertiisiotsus, taotlus Vastavalt vajadusele 19,17
5. Hooldajatoetus raske puudega inimese puhul Raske puudega inimese hooldaja Ekspertiisiotsus, taotlus Vastavalt vajadusele 15,34
6. Hooldajatoetus sügava puudega inimese puhul Sügava puudega inimese hooldaja Ekspertiisiotsus, taotlus Vastavalt vajadusele 25,56
7. Esmakordselt kooli mineva lapse toetus Lapsevanem Koolitõend, taotlus 01.10 100
8. Koolilõpetaja toetus põhikooli lõpetajale Laps või lapsevanem Tunnistus/tõend, taotlus   32
9. Koolilõpetaja toetus gümnaasiumi lõpetajale Laps või lapsevanem Tunnistus/tõend, taotlus   45
10. Ühekordne toetus kuni 19a lapse prillide ostuks Lapsevanem Kuludokument, taotlus   64 aastas
11. Ühekordne toetus küttepuude ostmiseks Erivajadustega või vanaduspensioniealisele isikule ülalpidamiskohustuslaste puudumisel Kuludokument, taotlus   64 aastas
12. Ühekordne toetus ravi ja rehabilitatsioonivahendite ostmiseks Erivajadustega või vanaduspensioniealisele isikule ülalpidamiskohustuslaste puudumisel ja isikud kes ei saa puudega in täiendavat toetust Nimeline kuludokument, taotlus   32 aastas
13. Kooli- ja lasteaiatoidu toetus Lapsele, kui perekonnas on kolm või enam last ja vähekindlustatud perekonna lapsele Taotlus (esitatakse iga õppeaasta algul septembrikuu jooksul) 01.10 100%

 

 
 
Riiklikud toetused:
Majanduslikes raskustes peredel on võimalus taotleda vajaduspõhist peretoetust – lisainfo lastekaitsespetsialistilt või  sotsiaalteenistusest.
Raske- ja sügava puudega lastel on võimalik kasutada riiklikku lapsehoiuteenust - lisainfo lastekaitsespetsialistilt või  sotsiaalteenistusest.
Majanduslikus toimetulekuraskustes inimestel on võimalik taotleda toimetulekutoetust – lisainfo sotsiaalteenistusest.