Avaleht Üldinfo Asukoht ja kaardid

Asukoht ja kaardid

E-posti aadress Prindi PDF

Otepää vald asub Valga maakonnas. Valla üldpindala on 217 km2. Valda ümbritsevad Valga maakonnas Palupera, Puka ja Sangaste vallad, Võru maakonnas Urvaste vald ja Põlva maakonnas Kanepi ja Valgjärve vallad.

Otepää vald paikneb Otepää kõrgustikul, mille koguulatuseks on 1180 km2. Valla territooriumil on valitsev vahelduv kupliline moreenmaastik, suurte kuppelmägede ning rohkete järvedega (ca 55). Suurim neist on Pühajärv. Kõrgeimad tipud on Kuutsemägi (217 m) ja Harimägi (212 m). Kõrgustiku servaaladel on kõrgusvahed küll väikesed, kuid reljeef on samuti väga liigestatud. Omapärase ja väärtusliku maastiku kaitseks on loodud suuremat osa valla territooriumist hõlmav Otepää Looduspark, mis hõlmab 22 430 hektarilist maa-ala.

Otepää peamiseks vaatamisväärtuseks on kupliline maastik, enam tähelepanuväärivateks paikadeks peetakse Otepää linnamäge, Hobustemäge, Väike Munamäge, Apteekrimäge, Armuallikat jt. Oluliseks puhkealaks on Pühajärv ja selle ümbrus – Pühajärve park, rand ja matkarajad. Teistest vaatamisväärsustest on olulisemad Otepää Maarja Luteri kirikuhoone (koos nn. “Talvekirikuga”), Vabadussõjas langenute mälestussammas, Tehvandi spordikeskus, Märdi veskitamm, Energiasammas, Pühajärve sõjatamm jt.

Otepää Looduspark asub Valga maakonna põhjaosas Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste valla maadel ja hõlmab 1180 km2 suurusest Otepää kõrgustikust 230 km2 (19%) ning on oma territooriumi poolest suurim maastikukaitseala Eestis. Looduspargi territooriumist jääb välja Otepää linn.

Otepää looduspargi kaitse-eesmärk on Otepää kõrgustikule iseloomuliku kuppelmaastiku ja bioloogilise mitmekesisuse, kohaliku elulaadi ja kultuuripärandi ning alalhoidliku looduskasutuse säilitamine, uurimine ja tutvustamine.

Looduspargi kaitset korraldab Keskkonnaamet. Looduspargi üheks tegevuse prioriteediks on turistide suunamiseks ning maastiku säästliku arengu tagamiseks olemasolevate matkaradade korrastamine, uute rajamine ning tähistamine. Renoveeritud on Pühajärve matkarada, samuti Pühajärve läheduses kulgev Murrumetsa matkarada. Prioriteetseteks tegevusteks on ka erinevate puhkekohtade korrastamine ja uute rajamine, sh nende jäätmekäitluse tagamine. Eesmärgiks on looduskeskkonna säästlik kasutamine ja turistide hajutamine, pereturismi ja säästliku turismiga tegeleva väikeettevõtluse arendamine.Otepää kaart (interaktiivne Regio kaart)

Otepää linnakaart (pdf)

Otepää ümbruse kaart (pdf)


Pühajärv suvel. Foto: Otepää vallavalitsus.

Viimati uuendatud Neljapäev, 10 Oktoober 2013 15:13  


Otepää 900 ideekonkursi hääletus

SÜNDMUSTE KALENDER


KONTAKTANDMED
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ
Tel. +372 766 4800
Mob.+372 515 7139
E-post:
vald@otepaa.ee
Avatud E. 8.00-18.00
T. K. ja N. 8.00-17.00
R. 8.00-15.30
LÕUNA 12.00-13.00
Reedel lõuna kell 12.00-12.30

Kuu vallavolikogus

Otepää Vallavolikogu istung toimub 18.augustil 2015 kell 15.00 Otepää Vallavalitsuse III korruse saalis.

Loe lisa...

Kultuurikalender

Nädal vallavalitsuses

27. nädala eelinfo (29.06. -05.07.2015)
Vallavalitsuse istungite kohta vaata infot SIIT
Loe lisa...

Jurist vastab

Tööinspektsioon koostöös Otepää vallavalitsusega on avanud rubriigi "Jurist vastab". Soovime olla abiks nii tööandjale kui ka töötajale uue töölepinguseadusega harjumisel.

Loe edasi

Otepää Teataja