Kohalike omavalitsuste volikogude valimised 2017

Otepää valla valimiskomisjon

Esimees: Janno Sepp
Aseesimees: Kristina Reigo
Liikmed: Anita Kallis, Ülle Veeroja, Monika Otrokova.
Asendusliikmed: Kalev Vähi, Mairo Kangro.
 
Otepää valla valimiskomisjoni asukoht on Otepää vallasisene linn, Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse kabinet nr 211. 
 
 
Otepää Vallavolikogu valimisteks on moodustatud üks 17-mandaadiline valimisringkond nr 1, mis hõlmab Otepää valla, Puka valla ja Sangaste valla ühinemisel moodustuva Otepää valla
haldusterritooriumi.
 
 

Dokumendid