Sügisel alustab Otepää vallas kooliteed 47 last

5.05.16
27. aprillil 2016 toimus Otepää vallavalitsuses Otepää valla koolidesse esimesse klassi õppima asuvate laste taotluste läbivaatamise komisjoni istung. Otepää vallas avatakse kolm esimese klassi komplekti – kaks Otepää Gümnaasiumis ja üks klassikomplekt Pühajärve Põhikoolis.
Otepää Gümnaasiumisse soovis minna õppima  41 last ja Pühajärve Põhikooli 6 last.
 
Vallavalitsus esitab esimesse klassi õppima asuvate laste nimekirjad munitsipaalkoolide kaupa koolide direktoritele. 
 
Vastavalt Otepää Vallavalitsuse  24.04.2013 määrusele nr 2 "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord" avalikustatakse esimesse klassi vastuvõetute nimekirjad koolide kaupa Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee hiljemalt 30. aprilliks.
 
Pühajärve Põhikool
1. Ruudi Suviste
2. Urmo Künnapuu
3. Matilda Leopard
4. Loreida Tammjärv
5. Jaarek Mölder
6. Tormi Vesse Õispuu
 
Otepää Gümnaasium 
1. Kärt Lubi
2. Janeli Poppy Liiva
3. Riina Rihanne Haavel
4. Kiltri Johannes Naaber
5. Mats Kruuse
6. Paul Pukk
7. Martiina Mätas
8. Karl Marek Kamla
9. Yevgeniy Poltoranin
10. Heili Voog
11. Keven Andressoo
12. Ronja Margusson
13. Marta-Loore Ladva
14. Heigo Kikkas
15. Maria Raud
16. Anette Männiste
17. Kristel Kõivisto
18. Lisandra Loigu
19. Marten Paavo
20. Pert-Peeter Täär
21. Kirke Saar
22. Elmar Unn
23. Kedi-Ly Villemson
24. Mariel Lemmats
25. Rasmus Rätsepso
26. Alo Piho
27. Ida Vahrušev
28. Keity Jalajas
29. Romet Traumann
30. Kenneth Kamla
31. Pilleriin Ermel
32. Laura Pirnipuu
33. Sander Märss
34. Lisete Liivamägi
35. Säde Lee Hitrov
36. Carolina Indira Solna
37. Karl-Gunnar Paalman
38. Lisete Solo
39. Rosali Eelnurm
40. Keili Nigol
41. Sten Hiir
 
2015. aasta kevadel oli 1. klassi astujaid 48 last, 1.septembril 2015 alustas kooliteed 52 last. 

Vastuvõtt Otepää Gümnaasiumisse ja Pühajärve Põhikooli 2016

Meie valla laste- ja noortesõbralikud koolid ootavad uusi uudishimulikke ja õpihimulisi õppureid.

VASTUVÕTT 1. KLASSI
Võtame vastu kõik koolikohustuslikud lapsed, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri järgi Otepää vald. Lapsed, kelle elukoht ei ole Otepää vald, võtame vastu vabade kohtade olemasolul. Laps on koolikohustuslane, kui ta on saab 7-aastaseks hiljemalt 1. oktoobriks 2016.
Esimesse klassi õppima asuva lapse vanem või seaduslik esindaja esitab Otepää Vallavalitsusele vormikohase avalduse hiljemalt 15. aprilliks 2016Vaata avalduse vormi Otepää valla kodulehel: www.otepaa.ee
 
Avaldus tuua vallavalitsuse sekretärile Lipuväljak 13, II korrus või digitaalselt allkirjastatud avaldus saata e-posti aadressile: vald@otepaa.ee.
 
Dokumente 1. klassi astuvate laste vanematelt võtab Otepää Gümnaasium vastu 3. – 30. juunil 2016 ja Pühajärve Põhikool 1. aprillist kuni 30. juunini 2016.
 
VASTUVÕTT 10. KLASSI
Peamised sisseastumistingimused on põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne vähemalt 3,6 palli ning vähemalt „rahuldav" käitumishinne. Dokumendid sisseastumiseks saab esitada kandidaat, kes on eelnevalt läbinud õppenõustamise. Õppenõustamisele saab kooli kodulehe kaudu registreerida alates maikuu keskpaigast.
Kümnendasse klassi õppima asuva lapse vanem või seaduslik esindaja esitab Otepää Gümnaasiumi vormikohase avalduse 16. – 30. juunil või 9. – 22. augustil 2016.
 
VASTUVÕTUINFO
Vaata koolide vastuvõtutingimusi ja uudista, mida huvitavat tehakse Otepää Gümnaasiumis (www.nuustaku.edu.ee) ja Pühajärve Põhikoolis (www.pyhajarve.edu.ee).
Küsimuste korral võta julgesti ühendust!
 
Janika Laur
Otepää Vallavalitsuse hariduse-, kultuuri- ja spordinõunik
5239139, janika.laur@otepaa.ee

Vastuvõtukatsed Otepää Muusikakooli

5.05.16
 
Otepää Muusikakoolis on LAHTISTE USTE PÄEV teisipäeval, 17. mail kell 12.00- 17.00. Võimalik on tutvuda muusikakooliga, külastada tunde ning saada infot õppimisvõimaluste kohta.
 
Otepää Muusikakooli vastuvõtukatsed toimuvad neljapäeval, 2. juunil 2016 kell 10.00-18.00 muusikakooli II korrusel. Ette palun valmistada üks laul.
 
Otepää Muusikakoolis on võimalik õppida klaverit, viiulit, akordioni, klassikalist kitarri, trompetit, trombooni, metsasarve, altsarve, tuubat, klarnetit ja plokkflööti.
 
Muusikalisse eelkooli ootame lapsi alates lasteaia viimasest rühmast (järgmise õppeaasta seisuga).
Täpsem info e-mailil muusikakool@otepaa.ee või tel. 765 5109, 5303 3037