Vastuvõtt Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli 2017

VASTUVÕTT OTEPÄÄ GÜMNAASIUMI JA PÜHAJÄRVE PÕHIKOOLI 2017
 
Otepää valla lastesõbralikud koolid ootavad uusi õpihimulisi lapsi.
 
VASTUVÕTT 1. KLASSI
 
Esimesse klassi õppima asuva lapse vanem või seaduslik esindaja esitab, lapsele elukohajärgse kooli määramiseks, avalduse Otepää Vallavalitsusele hiljemalt 15. aprilliks 2017. Vaata avalduse vormi Otepää valla kodulehel: www.otepaa.ee.
 
Avaldus tuua vallavalitsuse sekretärile Lipuväljak 13, II korrus või saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile: vald@otepaa.ee.
 
Dokumente 1. klassi astuvate laste vanematelt võtab Otepää Gümnaasium vastu 7. – 30. juunil 2017. Pühajärve Põhikooli ei ole täiendavat avaldust vaja esitada.
 
VASTUVÕTT 10. KLASSI
 
Peamised sisseastumistingimused on põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne vähemalt 3,6 palli ja vähemalt „rahuldav" käitumishinne. Dokumendid sisseastumiseks saab esitada kandidaat, kes on eelnevalt läbinud õppenõustamise. Õppenõustamisest teavitatakse kooli kodulehel 30. aprilliks ja sinna saab registreeruda kooli kodulehe kaudu alates 15. maist. 
 
VASTUVÕTUINFO
 
Vaata koolide vastuvõtutingimusi ja uudista, mida huvitavat tehakse Otepää Gümnaasiumis (www.nuustaku.edu.ee) ja Pühajärve Põhikoolis (www.pyhajarve.edu.ee).
 
Janika Laur
Otepää Vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja spordinõunik
5239139, janika.laur@otepaa.ee