Kehtivad üldplaneeringud

25.01.18

 

Otepää valla territooriumil kehtib käesoleval ajal neli üldplaneeringut ja üks osaüldplaneering: 

Jrk nr

Üldplaneeringu nimetus

Kehtestamise aeg

1.

Otepää valla üldplaneering

01.10.2013. a määrus nr 1-6-14

2.

Palupera valla üldplaneering

20.12.2011. a otsus nr 1-1/25

3.

Puka valla üldplaneering

22.06.1999. a määrus nr 17

4.

Puka aleviku osaüldplaneering

24.01.2002. a määrus nr 1

5.

Sangaste valla üldplaneering

20.06.2006. a otsus nr 33

 

Otepää valla üldplaneering, Palupera valla üldplaneering, Puka valla osaüldplaneering ja Sangaste valla üldplaneering on kättesaadav digitaalselt valla veebilehel (vt vasakult menüüst) ja paberkandjal Otepää vallavalituse planeerimisteenistuses. Puka valla üldplaneeringu seletuskiri on kättesaadav digitaalselt valla veebilehel (Ehitus- ja planeerimine -> Planeeringud -> Puka valla üldplaneering) ja maakasutuskaart on kättesaadav paberkandjal Otepää Vallavalitsuse planeerimisteenistuses.
 
Täiendav info: planeerimisteenistuse juhataja Enelin Alter, 766 4820; 5307 1297