Hajaasustuse programm

3.05.18

Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotlusvoor on avatud                                 

Alates 9.  aprillist 2018 on vallakodanikel võimalik esitada hajaasustuse programmi taotlusi. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada hiljemalt 11. juunil 2018 allkirjastatuna paberil või digitaalselt.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.


Kontaktisikud Otepää vallas:

Otepää ja Nõuni piirkonnas – Mairo Kangro mairo@otepaa.ee, tel 53 033 035;

Puka ja Sangaste piirkonnas – Lea Madissov lea.madissov@otepaa.ee, tel 51 87 285.

 

Lisainfo SIIT

Taotluste dokumendid SIIT

« Tagasi

2014. aasta hajaasustuse programmist toetuse saanud

2014. aasta hajaasustuse programmist toetuse saanud:

1. Margit Prede „Vidrike külas asuvale Mäeotsa kinnistule veesüsteemi ehitamine", toetuse suurus 5768 eurot, omafinantseering 2884 eurot, projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 31. august 2015. 

2. Külli Vuks „Pilkuse külas asuvale Ööbiku kinnistule veesüsteemi ehitamine" , toetuse suurus 1228.30 eurot, toetuse omafinantseering 614,06 eurot, projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 31. detsember 2014. 

3. Erki Saar  „Mäha külas asuvale Tammuri kinnistule kanalisatsioonisüsteemi ehitamine", toetuse suurus 2924,15 eurot, omafinantseering 1461,85 eurot, projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 31. detsember 2014. 

4. Peeter Ein „Pilkuse külas asuvale Uus-Puuraku kinnistule kanalisatsioonisüsteemi ehitamine", toetuse suurus 3358 eurot, omafinantseering 1750 eurot, projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 31. detsember 2014.