« Tagasi

RMK plaanid metsaraieks Apteekrimäel

Meil kõigil on oma mets, kuhu me oleme harjunud käima või millega meil on lähedane suhe. Kui me aga ühel ilusal päeval avastame, et see on maha raiutud, tekitab see meis viha ja kurbust. Ehkki enamuse puuliikide eluiga võrreldes inimesega on tunduvalt pikem, on neilgi oma piir.


Ka Apteekrimäe ümbruses Teie kinnistutega piirnev ja kõigile kasutatav riigimets on jõudnud vanusesse, kus seda on vaja uuendada. Seetõttu on RMK planeerinud majandada metsi, mis piirnevad Teie kinnistutega või on kasutatavad liikumisradadena. Osaliselt puudub meil vajadus looduskaitselistel põhjustel metsa majandada, sinna me raieid ei planeeri.


Metsaosad (kogupindalaga ca 24 hektarit), mille osas tahame Teiega raiet arutada, on kujutatud juuresoleval skeemil tumedamalt. Kirjeldatud metsaosade puhul on tegu peamiselt kuusemetsaga, mille tervislik seisund on vajanud mitmel korral sanitaarraiet, kuid uue metsa saamiseks sellest ei piisa.


Vanade metsade lageraiet nimetatakse uuendusraieks. Selle eesmärgiks on heade eelduste loomine uuele metsapõlvele.


Lageraie puhul jätame raiealale püsti säilikpuud elustiku mitmekesisuse tagamiseks. Uuendame need alad raiele järgneval aastal.


Selline on hetkel RMK plaan skeemil kujutatud metsaga. Kuid RMK ootaks meelsasti ka Teie arvamust nende raiete ja meie plaanide sobivuse kohta. Oma arvamusi võib saata e-kirjaga aadressile risto.sepp@rmk.ee või helistades telefonile 676 7147 või 513 0147.


Lisaks eelnevale teeme ettepaneku asjast huvitatud inimestele tulla metsa kohapeale, et arutada metsameestega tööde korraldamist. Selleks ootame Teid arutelule (Küülikufarmi teel skeemil näidatud kohas) 01. detsembril 2017 kell 13 00.

Kohtumiseni metsas.

Risto Sepp
Metsaülem

Skeem