« Tagasi

Otepää Vallavolikogu eraldas SA Otepää Tervisekeskusele lisavahendeid

21. septembril 2017 toimunud Otepää Vallavolikogu istungil otsustati anda SA-le Otepää Tervisekeskus tervisekeskuse kaasajastamise projektile omafinantseeringu tasumiseks lisagarantii summas kuni 180 000 eurot.
 
SA Otepää Tervisekeskus pääses eelmise aasta sügisel Vabariigi valitsuse poolt kinnitatud esmatasandi tervisekeskuste rajamise ideekavandite nimekirja. Sihtasutus esitas Rahandusministeeriumile projektitaotluse, mis sai positiivse rahastusotsuse, sellega eraldati projektile 690 000 eurot. Otepää Vallavolikogu 16. novembri 2016. istungil anti projekti omafinantseeringu tasumiseks garantii summas kuni 300 000 eurot. Peale riigihangete läbiviimist selgus, et hanke maht ületab planeeritud eelarvet 180 000 eurot. Otepää Vallavolikogu otsustas anda projekti läbiviimiseks lisagarantii. 
„Otepää Tervisekeskuse kaasajastamine on olnud pikk protsess. Tervisekeskus saab õige pea ühineva Otepää valla esmaseks terviseasutuseks, mis hakkab teenindama kõiki elanikke, seega on hädavajalik, et Tervisekeskus oleks kaasajastatud," sõnas Otepää Vallavolikogu esimees Siim Kalda. 
Projekti raames on kavas lammutada tervisekeskuse krundil olevad vanad apteegi ja haigla hooned ning nende asemele ehitada uus hoone. Uues hoones hakkaksid paiknema perearstid, füsioteraapia osakond, ämmaemandaabi ja koduõenduse teenus. Otepää Tervisekeskuse praegusesse hoonesse on plaanis rajada eakate päevakeskus, laiendada hooldusosakonda, edasi jääb tööle hambaraviosakond, röntgen ja labor. 
 
SA Otepää Tervisekeskuse projekti „Otepää esmatasandi tervisekeskuse kaasajastamine (2014-2020.2.04.16-0002)" rahastab Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme tegevus nr 2.4.2 „Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi teenused" ja Otepää vald.  Ehitustööde valmimisaeg on 2018.aasta lõpp.