« Tagasi

Tähelepanu! Kaugküttevõrgu renoveerimistööd

Seoses kaugküttevõrgu renoveerimistöödega on Otepää linnas liikluskorralduse muudatused.

Alates 10. augustist toimuvad Otepää kesklinna kaugküttevõrgu renoveerimistööd, mille käigus vahetatakse välja üle 1,5 km amortiseerunud torustikku.  Tööd algavad katlamaja juures Kopli 6a ja jätkuvad Kopli tänaval lasteaia poole ja vallamaja poole. Peamiseks tööpiirkonnaks on Kopli tn, Munamäe tn, Lipuväljak, Tehvandi tn. Uus trass läheb kultuurikeskuse ja tervisekeskuse juurde. Tööd kestavad detsembrini (põhiosa oktoobri lõpuni) 2017, ilmselt osa pinnakatete taastamistöid jääb kevadesse 2018.


Tööde maksumus on kokku ligi 450 tuhat eurot, millest 218 333 eurot tuleb KIKi toetusena meetme "Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne" raames ning 218 333 eurot Otepää valla poolse finantseeringuna. Ülejäänu katab AS Otepää Veevärk. Järgnevalt on plaanis 2018. aastal rekonstrueerida Otepää kesklinna katlamaja ning pikendada soojatrassi Tehvandi spordikeskuseni. Tööde teostaja on AS TREV-2 Grupp.

Otepää Veevärk

 

Liiklusskeemid:

Kopli tn 8 - Kopli tn 1a liiklusskeem

Kopli tn 8- Kopli tn 12 liiklusskeem

 
Tähelepanu!
 
Seoses Otepää kesklinna kaugküttevõrgu renoveerimistöödega on Otepää linnas täiendavad liikluskorralduse muudatused. Kopli tänava liiklus muutub ühesuunaliseks alates 30.08. – 29.09.2017
 
Palume mõistvat suhtumist, vabandame ebameeldivuste pärast.