« Tagasi

Valgamaa pärandihoidja tunnustuse pälvisid ka mitu otepäälast

Reedel, 12. mail toimus Nõuni kultuurimajas Valgamaa pärandihoidjate ja aasta ema tänuüritus. 
Hõbesõle elutöö eest aastate pikkuse rahvakultuuri arendamise eest Valgamaal sai Galina Babitš. 
 
Valgamaa Rahvakultuuri- ja käsitöö keskseltsi annab traditsiooniliselt iga kevad välja pärandihoidjate sõlgesid ning sellel aastal oli sõlesaajaid kuus. 
 
Galina Babitš on aktiivne seltsielu eestvedaja ja eakatele vaba aja tegevuste organiseerija. 
Ta korraldab erinevatest rahvustest eakatele suurepäraseid sündmusi Valga linnas. Seisab hea selle eest, et eakad oleksid pidevas arengus ja  liikumises. Ta on asutanud ansambli, mille paljurahvuselises peres  õpitakse erinevate rahvuste laule ja tantse ning saadakse teadmisi erinevatest kultuuridest. 
Selle tunnustuseks premeeriti teda pärandihoidjate sõlega elutöö eest.
 
Rahvatantsu valdkonna pideva arendamise ja väga heade loominguliste tulemuste eest Valgamaal sai pärandihoidja sõle Ain Veebel,  kes on rahvatantsurühma eestvedaja, juhendaja, tantsude looja ning rahvatantsijate järelkasvu eest hoolitseja.
 
Rahvamuusika valdkonna pideva arendamise eest Valgamaal sai pärandihoidja sõle otepäälane Kalle Raidsalu, kes on rahvapille mänginud lapsest saati ja õpetanud nendel mängimise selgeks ka oma viiele lapsele.  Kalle Raidsalu on olnud eestvedajaks vabariiklikul suguvõsaorkestrite kokkutulekutel. Samuti on ta lõõtspillipäevade korraldaja.
 
Käsitöö valdkonna pideva arendamise ja väga heade loominguliste tulemuste eest Valgamaal saab Pärandihoidja sõle Ave Kruusmaa. Ta on Kunstikodu asutaja, Otepää kooli sümboolika ja juubeliraamatu kujundaja. Otepää gümnaasiumi meenete kujundaja ja   valmistaja ning koolipäevikute kaante kujundamise konkursi eestvedaja. Otepää gümnaasiumiastme õppemooduli LOOVUS väljatöötaja ja eestvedaja. Samuti on Kruusmaa kujundanud Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskseltsi logo ja sümboolika.   Ta on pühendunud ja põhjalik käsitööõpetaja, kes toetab isikupäraseid lahendusi ja lahenduskeskset eluviisi.
 
Pärandihoidja sõle kultuuri valdkonna pideva arendamise eest Valgamaal sai Kalle Vister, kes on seltskonda alati oodatud, sest kui vaja mängib pilli ja laulab. Kui vaja teeb näitemängu või lööb tantsu. Lisaks kultuuri  täis vabale ajale on ta ka hinnatud moderaator maakonna üritustel ja juba mitmeid aastaid tööülesannete tõttu kultuurisündmuste korraldajaks maakonnas. 
Kalle Vister on maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja.
 
Lootustandva noore rahvakunstniku pärandihoidja sõle sai Otepää Gümnaasiumi õpilane Karl August Soonberg. Ta on aktiivne muusik ja ära märgitud koolis omaloomingulisel võistlusel.  Ta õpetab ka noorematele lastele pillimängu. Käib orkestritega pidevalt esinemas nii Otepääl, Valgamaal, üleriigilistel üritustel kui ka Europeadedel. 
 
Lisaks andis maavanem Margus Lepik tänuüritusel üle ka eripreemia imelisele, väikesele, kuid tragile ja armsale multitalendile Oliver Kõvaskile.  Maavanem kinkis Oliverile Eesti trikoloori kaunistusega puidust kikilipsu. „Sa oled vahva poiss ja meil kõigil on sinult palju õppida. Ära muutu ja ma olen kindel, et me kuuleme sinust veel palju ka edaspidi. Edu ja ole sama vahva ning tragi kogu elu," ütles maavanem Oliverile.
 
Fotol: Kalle Raidsalu ja Karl August Soonberg, foto: Valga Maavalitsus
 

 
Kaja Mõts
Valga Maavalitsus
Avalike suhete juht