« Tagasi

Otepää, Sangaste ja Puka ühinemiskokkulepe on avalikul väljapanekul

Otepää vallavolikogu otsustas oma 4. mai  istungil saata Otepää, Sangaste ja Puka valdade ühinemiskokkuleppe avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek kestab 5. maist kuni 21.maini 2017. 
 
2016. aasta detsembris allkirjastasid Otepää ja Sangaste valdade juhid ühinemislepingu, mille kohaselt ühinesid Otepää ja Sangaste vald ning Palupera vallast Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nõuni, Päidla ja Räbi küla. Vabariigi Valitsus algatas 2017.aasta veebruaris Puka valla osas haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse ning Puka valla ühinemise Otepää valla ja Sangaste vallaga. Puka ja Helme vallad on sõlminud kokkuleppe, mille kohaselt arvatakse Puka Soontaga küla moodustatava Tõrva valla koosseisu. Samuti on Puka ja Rõngu vallad kokku leppinud, et Puka valla Aakre, Palamuste, Pedaste, Purtsi, Pühaste ja Rebaste külad arvatakse moodustatava Elva valla koosseisu. Otepää vallaga ühinevad ülejäänud Puka valla külad (Puka alevik, Komsi, Kähri, Kibena, Meegaste, Ruuna, Kuigatsi, Vaardi, Kolli, Plika, Prange, Põru).
 
Otepää vallavolikogu esimees Siim Kalda märkis, et volikogu istungil otsustati ühehäälselt toetada Vabariigi Valitsuse ettepanekut ning leiti, et tulevikus võiks sujuda koostöö ühineva Puka valla inimestega suurepäraselt. Ühinemiskokkuleppe eelnõus on kokku lepitud ühisvalla toimimise aluspunktid, mis kattuvad möödunud aasta lõpus Sangastega sõlmitud lepinguga. „Kokkuleppe eelnõu kohaselt jääb valla nimeks Otepää, ka keskus on endiselt Otepääl ja volikogus saab olema 17 liiget, kes valitakse ühises ringkonnas," sõnas Siim Kalda. „Puka alevikus luuakse teenuskeskus, mis lisaks  teenuste osutamisele peab tagama  kohalike elanike kaasarääkimise võimaluse. Ühinenud valla uue arengukava vastuvõtmiseni kehtib ühineva Puka valla territooriumil eelmisel aastal kinnitatud Puka valla arengukava," lisas Kalda. 
 
Ühinemiskokkuleppega on võimalik tutvuda Otepää Vallavalitsuses, Otepää Linnaraamatukogus, Pühajärve Raamatukogus ja Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee  5. - 21. mai 2017. a. Otseviide SIIT
Ühinemiskokkuleppe ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 21. mai 2017. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsusele e-posti aadressil vald@otepaa.ee  või postiaadressil Lipuväljak 13,  Otepää vallasisene linn, Otepää vald 67405.