« Tagasi

Otepää Aukodanik Riita Aader pidas juubelit

9. aprillil tähistas oma 70. juubelit Otepää valla aukodanik Riita Aader. 
 
Riita  Aader juhtis Otepää Naisseltsi tegevust üle 20 aasta.  Otepää Naisselts on silma paistnud mitmesuguste ürituste korraldamisega. Näitena võib siinkohal välja tuua Talvepealinna pidustuste ajal toimuva Talveturu ja augustis läbi viidava käsitöölaada. Nii talvepealinna  üritustel kui augustikuu laatasid korraldades  on toodud Otepääle  tegusust ja loodud positiivset mainet. Otepää Naisselts korraldab ka aasta ema ja aasta isa tunnustusüritust koostöös Otepää vallaga. 
 
Riita Aader on kontaktisik mitmete organisatsioonide vahel, hoolitsedes lastekodu laste heaolu ja käekäigu  eest, aga ka humanitaarabi kättetoimetamisel paljudele puudust tundvatele  töötutele, paljulapselistele peredele. Riita Aader on vallakodanike hinnangul alati täpne, korralik ja entusiastlik, temaga koostööd teha on  nauditav. Ta on tegus, abivalmis ja aktiivne Otepää elanik. Riita Aader pälvis Aukodaniku tiitli 2012. aastal. 
 
Riita Aaderit käisid õnnitlemas vallavanem Kalev Laul ning haridus- kultuuri- ja spordinõunik Janika Laur. 
 
Fotod: Monika Otrokova