« Tagasi

Rahvaküsitlus Otepää, Puka ja Sangaste valdade ühinemise kohta

23. - 24. aprillil 2017. a toimub Otepää vallas rahvaküsitlus, et selgitada välja elanike arvamus Vabariigi Valitsuse algatatud Otepää valla, Puka valla ja Sangaste valla kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise kohta.
 
Küsitlusel saavad osaleda vähemalt 16-aastaseks saanud isikud, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel seisuga 1. aprill 2017. a Otepää vallas.
 
Küsitlusel tuleb vastata ühele küsimusele "Kas toetate Otepää valla, Puka valla ja Sangaste valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?" Vastusevariantideks on „Jah" ja „Ei". Rahvaküsitluse käigus saab vastaja anda ühe hääle. 
 
Rahvaküsitlus viiakse läbi elektrooniliselt ja küsitluspunktis järgmiselt:
1) elektrooniline rahvaküsitlus toimub veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee  23. aprillil 2017. a kell 8:00 kuni 20:00. Otseviide SIIT
 
2) rahvaküsitlus küsitluspunktis toimub Otepää Kultuurikeskuses (aadressil Otepää vallasisene linn Virulombi tn 2, kontakttelefon 515 7139) 23. - 24. aprillil 2017. a kell 10:00 kuni 18:00. 
 
NB! Rahvaküsitlusel osalemiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument!