« Tagasi

Maavanem tunnustas tublisid valgamaalasi

Valga maavanem Margus Lepik andis vabariigi aastapäeva eel üle tänukirjad väga erinevatel elualadel tegutsevatele inimestele. Tänades neid aktiivse ellusuhtumise ja maakonna jaoks tehtud arenduste ja edenduste eest.  Tänukirjade saajate seas oli ka palju otepäälasi.
 
Täname Sind pikaajalise panuse eest kohaliku omavalitsuse töö korraldamisel ja kogukonna hoidmisel ning elukeskkonna edendamisel Valgamaal:
 
Hille Tamman
Mart Vanags
Kalev Härk
Ivar Unt
Rain Ruusa
Madis Gross
Kalmer Sarv
Agu Kabrits
Rein Randver
Rando Undrus
Kaido Tamberg
 
Täname Sind pikaajalise, pühendunud ja kohusetundliku teenistuse eest maavalitsuses:
 
Tiiu Tõugjas
Leili Saluveer
Marika Muru
 
Täname Sind pikaajalise ja tunnustustvääriva panuse eest Valgamaa kultuurielu edendamisel:
 
Helgi Pung
Valdeko Kalamees
 
Täname Sind ideerikaste kunstiesemete valmistamise ja kunstiharrastuse propageerimise eest Valgamaal
Reet Heinla
 
Täname Sind pikaajalise ja tänuväärse panuse eest kohaliku ajaloo talletamisel läbi fotograafia:
 
Ülav Neumann
 
Täname Sind tähelepanuväärse tööpanuse eest kohaliku elu ja oluliste sündmuste kajastamisel üle-eestilises meedias:
Ragnar Kond
 
Täname Sind vabatahtlikku töö eest spordi- ja noorsootöö valdkonnas:
Dea Margus
 
Täname Sind pühendunud  töö eest Valgamaalase tegevtoimetajana ja kohaliku elu kajastamisel ajakirjanduses:
Jaan Rapp
 
Täname Sind tervise heaks tehtud töö ja tervislike eluviiside väärtustamise eest Valgamaal:
Külliki Siilak
Maiu Kivi
 
Täname Sind kauaaegse ja  viljaka tegevuse eest muusikakultuuri edendamisel Valgamaal:
Arno Anton
 
 
Täname Sind pühendunud panuse eest petanque'i kui spordiala ja harrastuse arendamise eest ning ettevõtluse arendamisel Valgamaal:
Tõnu Sõrmus
 
 
Täname Sind sotsiaalselt aktiivse ja avatud eluhoiaku ning märkimisväärse panuse eest noorte karjäärinõustamisel:
Jelena Kalames
 
 
Täname Sind sotsiaalselt aktiivse ja avatud eluhoiaku ning igakülgse karjääriinfo vahendamise eest noortele:
Tuuli Mekk
 
 
Täname Sind hooliva koostöö eest era-, omavalitsus- ja mittetulundussektoriga ning maakonna arengule tõhusal kaasaaitamisel:
Tiina Ivask
 
 
Täname Sind aktiivse kaasaaitamise eest kohalikel  ja maakondlikel  üritustel ning  tunnustame panuse eest noorsootöös:
Maarja Mägi
 
Täname teid Valgamaa kultuuripärandi renoveerimise, ettevõtluskeskkonna arendamise ja ettevõtluse toetamise eest:
Tiina ja Tõnu Saarmann
 
Täname Sind pikaajalise ja hea koostöö eest:
Ellen Eglit
Eda Külaots
 
Täname Sind märkimisväärse panuse eest Valgamaa ettevõtluse arendamisel ja jätkusuutlikkuse tagamisel:
Ülle Vilo
 
Täname Sind hea koostöö ja turismisektori arendamise eest Valgamaal:
Signe Hunt
 
Täname Sind sporditegevuse toetamise ja IT- sektori edendamise eest Valgamaal
Margo Pärnaku
 
Täname Sind vabatahtliku tegevuse eest spordivaldkonnas ja ettevõtluse arendamisel Valgamaal
Märt Rebane
 
Täname Sind kauaaegse ja  tulemuslik töö eest ettevõtluses ja kohaliku elu edendamisel Valgamaal
Leonhard Karpats
Eduard Koger
Ivo Ukris
Kaupo Roop
Märt Jürgens
Martin Maask
Toomas Starke
Tiina Rõõmus
 
Täname Sind tulemusliku töö eest ettevõtluses ja kohaliku elu edendamisel ning hoidmisel Valgamaal
Monika Morel
Marika Kütt
Krista Tiido
Karin Nurmsalu
 
Täname Sind põllumajandussektori toetamise ja arendamise eest Valgamaal
Kalle Kits
 
Täname sind uute ettevõtlusliikide toomise eest maakonda ning tunnustame abi eest  kohaliku elu edendamisel
Andres Balodis
Tõnis Balodis
Jaan Balodis
 
Täname Sind Valgamaa elu rikastamise eest nii kultuuri- kui ärimaailmas
Olav Napritson
 
Täname Sind suurepärase töö eest ettevõtluskeskkonna kujundamisel läbi õpilasfirmade loomise ja toetamise
Anneli Kattai
 
Täname Sind spordielu rikastamise ja vabatahtliku töö eest maakonnas
Meelis Kattai
 
Täname Sind sotsiaalselt aktiivse ja avatud eluhoiaku ning märkimisväärne panus eest omavalitsuste liidu ja arenguagentuuri töö korraldamisel Valgamaal
Rein Org
 
Täname Sind pikaajalise koostöötöö ning maakonna looduskeskkonna - ja varade väärtustamise eest
Tanel Tiirats
 
Täname Sind maakonna projektides osalemises ja vabatahtliku töö eest Eesti Punase Risti liikumises ning elu ja tervise kaitsmise Valgamaal
Aina Pääro
Katrin Karus
 
 
Täname Sind kohaliku elu toetamise ja raadioettevõte tegevuse eest Valgamaa
Tõnu Sirol
 
Täname Sind pikaajalise töö ees Valga keskraamatukogus juhtimisel ja kohaliku hariduselu edendamisel
Endla Schasmin
 
Täname Sind pikaajalise ja eduka tootmistegevuse ning  ettevõtluse arendamise eest Valgamaal
Ulvi Üpraus
 
 
Täname Sind pikaajalise töö eest Tehvandi spordikeskuse arendamisel ja Valgamaa positiivse maine kujundamisele kaasaitamise eest
Alar Arukuusk
 
Täname Sind kauaaegse ja  tulemusliku töö eest sotsiaaltöövaldkonnas
Kaie Tuubel
 
Täname Sind pikaajalise, pühendunud ja kohusetundliku teenistuse eest riigisektoris
Kaie Karist
 
Täname Sind pikaajalise töö eest põllumajanduses ning maaelu arendamisel Valgamaal
Raul Jeets
Uno Teemägi
 
 
Kaja Mõts
Valga Maavalitsus