Otepää vald

 
Otepää Vallavalitsus
Tel. 766 4800; 515 7139
Lipuväljak 13, Otepää 67405
Avatud:
E - N 8.00-17.00
LÕUNA 12.00 -12.30
Reedel 8.00-14.00 
ILMA LÕUNATA
 
Arvelduskontod:
SEB Pank   EE351010202008200001
Swedbank  EE192200221016248664
Registrikood: 75001566
 

 

TEENUSKESKUSTE LAHTIOLEKUAJAD

Vastuvõtuaegadeks palume ette registreerida tel. 766 4800 või e-postil: vald@otepaa.ee

Vastavalt Otepää valla sisekorraeeskirjale lühendatakse tööaja kestust riigipühadele eelneval tööpäeval kahe tunni võrra, uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja esimesele jõulupühale eelneval tööpäeval nelja tunni võrra. Tööaja kestust lühendatakse reedesel päeval ka juhul, kui riigipüha langeb pühapäevale või esmaspäevale.

 

Otepää vallavalitsuse ülesandeks on korraldada Otepää vallas sotsiaalabi ja –teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, territoriaalplaneerimist, vallasisest ühistransporti ning valla teede ja tänavate korrashoidu. Samuti on Otepää vallavalitsuse ülesandeks korraldada koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamine.

Volikogu võtab vastu määrusi ja otsuseid. Määrused sisaldavad üldkohustuslikke ettekirjutusi, otsuseid tehakse üksikküsimustes.

 

 

Nädal vallavalitsuses

25. nädala eelinfo (18.06 – 24.06.2018)

Loe lisa...

Vallavalitsuse istungitel

Kuu vallavolikogus

Otepää Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval 20. juunil 2018 kell 15:00 Otepää Vallavalitsuse III korruse saalis (Lipuväljak 13).

Loe lisa...

Jurist vastab

Tööinspektsioon koostöös Otepää vallavalitsusega on avanud rubriigi "Jurist vastab". Soovime olla abiks nii tööandjale kui ka töötajale uue töölepinguseadusega harjumisel.

Loe edasi