Haldusjaotus, külad ja rahvastik

3.01.17

 

Otepää valla territooriumi moodustab Otepää linn ning 21 küla. Otepää linna territoorium on kaardil halli värviga viirutatud ala.

2015. a sügisel alustati Otepää linna piiride muutmise protsessiga. Muutunud on Otepää linna ning Otepää, Kastolatsi, Pühajärve ja Nüpli külade piirid. Määrus „Valga maakonna Otepää valla Otepää linna ning Otepää, Kastolatsi, Pühajärve ja Nüpli küla lahkmejoonte määramine"  Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/120092016001

 


Otepää valla külavanema statuut

Arula küla veebipäevik

Seisuga 01.01.2017  elab Otepää vallas kokku 3936 elanikku, neist  mehi 1922, naisi 2014. 
 
Otepää linnas elab 2245 elanikku, külades 1691 elanikku.
 
Eelmisel aastal sündis 40 last, neist 21 poissi ja  19 tüdrukut. Suri 54 inimest, neist  25 meest ja  29 naist. 
 
Otepää vallas elab 1 inglane, 1 juut, 1 poolakas, 1 rumeenlane, 2 sakslast, 23 soomlast,  1 tatarlane, 4 ukrainlast, 1 ameeriklane, 1 uusmeremaalane, 48 venelast ja 1 vepsalane. 
 
Vallast lahkus 138  inimest, juurde tuli 130 vallakodanikku. 
 
*Andmed pärinevad Rahvastikuregistrist. 

 


Külavanemate kontaktid. Elanike arv seisuga 01.01.2017


Külavanemate listi aadress: kylavanem@otepaa.ee 
 

Küla nimi Elanikke Külavanem Telefon E-post
Arula 75 Voldemar Tasa 5150092 talu@lutsu.ee / 
koduleht:http://arulakyla.blogspot.com/
Ilmjärve 44 Urmas Tuubel 5230213 tuub@hot.ee
Kassiratta 23      
Kastolatsi 64 Helken Sunts 5282043 helken.sunts@eesti.ee  
Kaurutootsi 34      
Koigu 20      
Kääriku 45      
Mägestiku 44      
Mäha 24 Jüri Kork 5021508 jkork@hot.ee
Märdi 45      
Nüpli 139 Kuldar Veere 5029693 kuldar.veere@raitwood.ee
Otepää küla 25      
Pedajamäe 87 Heleena Jõgi  5256650 heleen.ee@mail.ee
Pilkuse 153 Miia Pallase 5076285 miia@pyhajarve.edu.ee
Pühajärve 162      
Raudsepa 36      
Sihva 339 Eve Koser 53635223 evekoser@gmail.com
Truuta 14 Aarne Päärson  5341447 aarnepaarson@hot.ee
Tõutsi 71 Peeter Kangur 5286547 pk@pyhajarve.edu.ee  
Vana-Otepää 130 Peeter Sokk 5185521  -
Vidrike 87 Ivika Nõgel 5115914 partnerlus@partnerlus.ee
Otepää linn 2245      
Otepää vald
(elanike arv
valla täpsusega)
33      
KOKKU 3936      


*Rahvastikuregistri andmed

 

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA