Heakord ja jäätmemajandus

12.01.18

JÄÄTMEMAJANDUS

Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2011 – 2016
 

Otepää valla jäätmehoolduseeskiri 

Otepää valla korraldatud jäätmeveo rakendamise kord 

Jäätmeveost vabastamise taotlus (pdf)

Jäätmeveost vabastamise taotlus (doc)

Eesti Keskkonnateenused AS-le korraldatud jäätmeveo teenuse osutamise õiguse andmine. (Otepää Vallavolikogu otsus 18.10.2012 nr 1-4-68)


Korraldatud jäätmeveo teenustasu suuruse määramine. (Otepää Vallavalitsuse 19.10.2012 korraldus nr 2-4-563) 

Ühise kogumismahuti kasutajate vaheline leping (doc)


Kuhu viia ohtlikud jäätmed?

Otepää turuplatsil asub ohtlike jäätmete vastuvõtupunkt, kuhu eraisik saab tasuta ära anda patareisid, akusid, elavhõbedalampe, värvi- ja lahustijäätmeid, aegunud ravimeid, putukamürke, vanu telereid. Vastuvõtupunkt on avatud teisipäeval kell 9-12 ja neljapäeval kell 15-18. Äriühingutel tuleb ühendust võtta aktsiaseltsiga Epler&Lorenz aadressil Ravila 75, 51014 Tartu, telefon 742 1398.


HEAKORD

Heakorra eeskiri 

Koerte ja kasside pidamise eeskiri (Otepää Vallavolikogu määrus 26.06.2003 nr 1-6-5)

Lemmiklooma registreerimine peale kiibistamist

Veeseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine (Otepää Vallavolikogu 26.01.2012 otsus nr 2)
 ÜHISVEEVÄRK

Otepää valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Otepää valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri


 

SOOJAMAJANDUS

Otepää valla kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA