Eeskirjad ja korrad, taotluste vormid

25.10.17

Siin loetletud dokumendivormid palume esitada Otepää Vallavalitsuse kantseleisse, aadressil Lipuväljak 13 Otepää või saata elektrooniliselt vald@otepaa.ee

Planeeringuküsimustega tegeleb planeerimisspetsialist. Ehitusjärelvalve küsimuste ning ehitusregistri pidamisega tegeleb maa-ja ehitusspetsialist.

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamise Otepää vallas

Detailplaneeringu algatamise avaldus (täidetav pdf)

Kaevetööde eeskiri

Kaevetööde taotluse blankett

Teatiste, ehitus- ja kasutusloa, projekteerimistingimuste  ja nende taotluste vormid (www.ehr.ee)

Katastriüksuse jagamise taotlus esitatakse vabas vormis. Lisainfo: 766 4822

Maamaksuvabastus esitatakse vabas vormis. Lisainfo: 766 4822

 

Puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse ja raieloa taotluse saamiseks palume pöörduda Keskkonnaameti poole. (www.keskkonnaamet.ee)

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA