Eeskirjad ja korrad, taotluste vormid

27.12.16

Siin loetletud dokumendivormid palume esitada Otepää Vallavalitsuse kantseleisse, aadressil Lipuväljak 13 Otepää. Planeeringuküsimustega tegeleb planeerimisspetsialist. Ehitusjärelvalve küsimuste ning ehitusregistri pidamisega tegeleb maa-ja ehitusspetsialist.

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamise Otepää vallas

Detailplaneeringu algatamise avaldus (täidetav pdf)

Kaevetööde eeskiri

Kaevetööde taotluse blankett

Teatiste, ehitus- ja kasutusloa, projekteerimistingimuste  ja nende taotluste vormid (www.ehr.ee)

Katastriüksuse jagamise taotlus esitatakse vabas vormis. Lisainfo: 766 4822

Maamaksuvabastus esitatakse vabas vormis. Lisainfo: 766 4822

Puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus (www.keskkonnaamet.ee)

Raieloa taotlus (www.keskkonnaamet.ee)

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA