Avaleht Blanketid Elukoht ja rahvastik

Elukoht ja rahvastik

E-posti aadress Prindi PDF
Siin loetletud dokumendivormid palume esitada Otepää Vallavalitsuse kantseleisse, aadressil Lipuväljak 13 Otepää. Antud toimingutega tegeleb vallasekretäri abi (tel. 766 4805).

Oma elukohaandmete õigsust saab kontrollida veebilehel www.eesti.ee valides „kodanikuportaali sisenemine“ ja tuvastada isik ID-kaardi või internetipanga paroolidega.

Surma registreerimine
Millest alustada ? Tulge kohale aadressil Lipuväljak 13, Otepää, Otepää Vallavalitsus.
Surma registreerimiseks esitatakse vallavalitsusele surma registreerimise avaldus seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates. Vallavalitsus registreerib surma kolme tööpäeva jooksul sellekohase avalduse saamisest arvates.
Surma registreerimisel esitatavad dokumendid :
* surnu isikut tõendav dokument;
* arstlik surmateatis;
* avaldaja isikut tõendav dokument.
Võimalusel esitada surnu abielu tõendav dokument. Avaldus ja kõik dokumendid esitada vallavalitsusele eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid esitada koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.
Koostatud surmakande alusel väljastatakse kinnitatud surmatõend. Surmatõendi esmakordsel  väljastamisel riigilõivu ei võeta.

Sünni registreerimine
Millest alustada ? Tulge kohale Lipuväljak 13, Otepää, Otepää Vallavalitsus.
Lapse sünni registreerimiseks esitage vallavalitsusele sünni registreerimise avaldus ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates. Vallavalitsus registreerib sünni seitsme tööpäeva jooksul sünni registreerimise avalduse saamise päevast arvates.
Sünni registreerimiseks vajalikud dokumendid:
* avaldajate isikut tõendavad dokumendid.
Vallavalitsusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid sünnikande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente ( näit. vanemate abieludokument). Avaldused ja kõik dokumendid esitada vallavalitsusele eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid esitatakse vallavalitsusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.
Kui sündi registreerib üks vanematest, siis peab kaasas olema teise vanema avaldus lapse nime soovist.
Sünni registreerimisel koostatakse sünnikanne ja sünni tõendamiseks väljastatakse avaldajaile soovi korral kinnitatud sünnitõend. Sünnitõendi esmakordsel väljastamisel riigilõivu ei võeta.
Viimati uuendatud Esmaspäev, 08 September 2014 15:17  


Otepää 900 ideekonkursi hääletus

SÜNDMUSTE KALENDER


KONTAKTANDMED
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ
Tel. +372 766 4800
Mob.+372 515 7139
E-post:
vald@otepaa.ee
Avatud E. 8.00-18.00
T. K. ja N. 8.00-17.00
R. 8.00-15.30
LÕUNA 12.00-13.00
Reedel lõuna kell 12.00-12.30

Kuu vallavolikogus

Otepää Vallavolikogu istung toimub 18.augustil 2015 kell 15.00 Otepää Vallavalitsuse III korruse saalis.

Loe lisa...

Kultuurikalender

Nädal vallavalitsuses

27. nädala eelinfo (29.06. -05.07.2015)
Vallavalitsuse istungite kohta vaata infot SIIT
Loe lisa...

Jurist vastab

Tööinspektsioon koostöös Otepää vallavalitsusega on avanud rubriigi "Jurist vastab". Soovime olla abiks nii tööandjale kui ka töötajale uue töölepinguseadusega harjumisel.

Loe edasi

Otepää Teataja