Avaleht Ehitus ja planeerimine Planeeringud Planeeringute avalikustamine Palupera tee 45 dp vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Palupera tee 45 dp vastuvõtmine ja avalik väljapanek

E-posti aadress Prindi PDF
Otepää Vallavalitsus otsustas 20.02.2013.a istungil korraldusega nr 2-4-99 vastu võtta ja suunata avalikule väljapanekule Otepää linnas Palupera tee 45 kinnistu detailplaneeringu.


Detailplaneeringu ala hõlmab Palupera tee 45 kinnistut (katastritunnus 55601:001:0140), mille maa kasutamise sihtotstarve on elamumaa (E, 100%). Kinnistu pindala on 4847 m². Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Palupera tee 45 kinnistu krundijaotuse ja ehitusõiguste väljaselgitamine. Krundi ehitusõiguseks on planeeritud: pereelamumaa (100%), hoonete suurim lubatud arv krundil on 1 elamu ja kuni 2 abihoonet, elamu maksimaalne kõrgus 8,5 m ja abihoonel 5 m. Parkimine lahendatakse omal krundil. PlanS § 22 lõige 1 punkt 1 sätestab: „Kohalik omavalitsus võib detailplaneeringu koostamisel loobuda käesoleva seaduse § 12 lõikes 1 ja §-des 18-21 sätestatud planeeringu vastuvõtmise ja avalikustamise nõuete täitmisest, asendades need planeeritava maa-ala naaberkinnisasjade omanike kirjalike nõusolekutega, mille puudumisel langetab otsuse kohalik omavalitsus, arvestades naaberkinnisasja omanike seisukohtadega, kui detailplaneering koostatakse olemasoleva hoonestatud maa-alal kuni kolme üksikelamu, suvila või aiamaja krundi planeerimiseks“. Planeerijal ja omanikul ei õnnestunud saavutada kokkulepet naaberkinnisasjade omanikega, seetõttu on otstarbekas korraldada planeeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek, tuginedes PlanS §-le 18 - 21. Planeeringala asub kehtiva Otepää linna generaalplaani kohaselt ühepereelamute maal. Kinnistu on hoonestatud elamu ja kõrvalhoonega. Otepää Vallavalitsus leiab, et kavandatav tegevus on Otepää linna generaalplaaniga kooskõlas.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.03.2013 – 09.04.2013. Detailplaneering on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee (Areng ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine) ning tööajal Otepää Vallavalitsuses.

Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringute kohta. Palume ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult posti või elektronposti teel Otepää Vallavalitsusele üldaadressidel (Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, Otepää 67405 või See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ). Kirjale tuleb kindlasti lisada oma postiaadress või e-posti aadress, kuhu soovite vastust (Info: Enelin Alter,  See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. , 7664820).

Detailplaneeringu materjalid

Viimati uuendatud Teisipäev, 19 Märts 2013 13:25  


Otepää 900 ideekonkursi hääletus

SÜNDMUSTE KALENDER


KONTAKTANDMED
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ
Tel. +372 766 4800
Mob.+372 515 7139
E-post:
vald@otepaa.ee
Avatud E. 8.00-18.00
T. K. ja N. 8.00-17.00
R. 8.00-15.30
LÕUNA 12.00-13.00
Reedel lõuna kell 12.00-12.30

Kuu vallavolikogus

Otepää Vallavolikogu istung toimub 18.augustil 2015 kell 15.00 Otepää Vallavalitsuse III korruse saalis.

Loe lisa...

Kultuurikalender

Nädal vallavalitsuses

27. nädala eelinfo (29.06. -05.07.2015)
Vallavalitsuse istungite kohta vaata infot SIIT
Loe lisa...

Jurist vastab

Tööinspektsioon koostöös Otepää vallavalitsusega on avanud rubriigi "Jurist vastab". Soovime olla abiks nii tööandjale kui ka töötajale uue töölepinguseadusega harjumisel.

Loe edasi

Otepää Teataja