Avaleht Ehitus ja planeerimine Planeeringud Planeeringute avalikustamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) mittealgatamine

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) mittealgatamine

E-posti aadress Prindi PDF
Otepää Vallavolikogu otsustas 21.02.2013.a istungil otsusega nr 1-4-8  mitte algatada Otepää vallas Nüpli külas Suure-Kalda kinnistu detailplaneeringu muutmise keskkonnamõjude strateegilist hindamist. Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Otepää Vallavolikogu. 


Detailplaneeringuala hõlmab Otepää vallas Nüpli külas järgnevaid kinnistuid: Suure-Kalda (katastritunnusega 63602:002:0031), Põhjakalda (katastritunnusega 63602:002:0040), Kaldanurga (katastritunnusega 63602:002:0032), Taga-Kalda (katastritunnusega 63602:002:0034), Lõunakalda (katastritunnusega 63602:002:0038), Väike-Kalda (katastritunnusega 63602:002:0039), Taga-Kalda tee, Lõunakalda tee, Kalda alajaam ja Kalda kaev. Kogu planeeringuala suurus on ca 28 ha. Planeeringuga kavandataval alal kehtib Otepää Vallavalitsuse poolt 09.12.2009.a korraldusega nr 2-4-635 Suure-Kalda detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on muuta alal kehtivat Suure-Kalda kinnistu detailplaneeringut. Põhjuseks on kehtestatud planeeringus ette nähtud ehitusalade sobimatus arvestades maastikku (soine ja ehitamiseks mittesobilik ala). Tiigi rajamisel selgus, et supluskohta ei ole soise pinnase tõttu võimalik rajada planeeritud asukohta. Juurdepääsutee asukohta on muudetud projekteerimise käigus, kuna kehtestatud planeeringuga ette nähtud asukoht oli äärmiselt liiklusohtlikult lahendatud. Detailplaneeringut algatades oli eesmärgiks planeeritaval alal muuta ehitusalade asukohti ja 4 uue ehitusala määramine. Kokku  kavandati 10 elamukrunti, 1 alajaama krunt, 1 puurkaevu krunt  ja 2 teemaa krunti. Soistele aladele planeeritakse tiigid, muudetakse supluskoha asukoht ning nähakse ette tuletõrje veevõtukoht koos ümberpööramise platsiga. Arvestades kinnistu maastikulist situatsiooni on detailplaneeringu koostamise käigus loobutud kahe eraldi  krundi moodustamisest. Uut planeeringu lahendust tutvustati eskiisi avalikul väljapanekul. Kooskõlastamiseks esitati planeeringu lahendus, milles kavandatakse 8 elamukrunti, 1 alajaama krunt, 1 puurkaevu krunt ja 2 teemaa krunti. Soistele aladele planeeritakse tiigid, muudetakse supluskoha asukoht ning nähakse ette tuletõrje veevõtukoht koos ümberpööramise platsiga. Planeeritav ala asub kehtiva Pühajärve valla järgi hajaastutusega alal ja piirneb Otepää Looduspargi piiranguvööndiga. Detailplaneeringuga kavandatav lahendus näeb ette Pühajärve valla üldplaneeringuga kavandatud maa kasutamise juhtotstarbe muutmise elamumaaks, mis on  planeerimisseaduse § 9 lg 7 p 1 kohaselt kehtivat Pühajärve valla üldplaneeringut muutev. 

Lähtudes keskkonnamõju eelhinnangust ja teadaolevatest andmetest ei kaasne planeeritava tegevusega olulist keskkonnamõju ning KSH algatamine ei ole  vajalik. Keskkonnaametiga on otsus kooskõlastatud. Kinnitatud otsusega on võimalik tutvuda Otepää Vallavalitsuses tööajal ja valla kodulehel ning Ametlike Teadaannete lehel alates 26.02.2013 (Info: Enelin Alter,  See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. , 7664820).
Teate avaldamise õiguslik alus: "Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus" § 35 lg 6.

 


Otepää 900 ideekonkursi hääletus

SÜNDMUSTE KALENDER


KONTAKTANDMED
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ
Tel. +372 766 4800
Mob.+372 515 7139
E-post:
vald@otepaa.ee
Avatud E. 8.00-18.00
T. K. ja N. 8.00-17.00
R. 8.00-15.30
LÕUNA 12.00-13.00
Reedel lõuna kell 12.00-12.30

Kuu vallavolikogus

Otepää Vallavolikogu istung toimub 18.augustil 2015 kell 15.00 Otepää Vallavalitsuse III korruse saalis.

Loe lisa...

Kultuurikalender

Nädal vallavalitsuses

27. nädala eelinfo (29.06. -05.07.2015)
Vallavalitsuse istungite kohta vaata infot SIIT
Loe lisa...

Jurist vastab

Tööinspektsioon koostöös Otepää vallavalitsusega on avanud rubriigi "Jurist vastab". Soovime olla abiks nii tööandjale kui ka töötajale uue töölepinguseadusega harjumisel.

Loe edasi

Otepää Teataja