Avaleht Ehitus ja planeerimine Planeeringud Planeeringute avalikustamine Tornimäe DP vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avalik arutelu

Tornimäe DP vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avalik arutelu

E-posti aadress Prindi PDF
Otepää Vallavolikogu otsustas 21.02.2013.a istungil otsusega nr 1-4-6 vastu võtta ja suunata avalikule väljapanekule Otepää vallas Pilkuse külas asuva Tornimäe detailplaneeringu.


Detailplaneeringu ala hõlmab Otepää vallas Pilkuse külas asuva Aakre metskond nr 53 kinnistut (katastritunnus 63602:003:1420). Naaberkinnistutel Astra (katastritunnus 63602:003:0720), Tõikamäe (katastritunnus 63602:002:0371) ja Orase (katastritunnus 63602:003:0420) asuvad olemasolevad / rekonstrueeritavad / planeeritavad juurdepääsuteed. Detailplaneeringu ala suurus on ca 76 ha. Detailplaneeringu algatamisel oli otsusesse märgitud ka Astra, Tõikamäe ja Orase kinnistud, kuid need jäävad siiski planeeringualast välja. Mainitud kinnistutelt toimub vaid juurdepääs moodustatavale Tornimäe kinnistule ning need on riigi poolt omandatud või omandamisel, mistõttu on langenud ära vajadus servituutide seadmiseks. Detailplaneeringu algatamisel oli eesmärk kaitseväe hoone või rajatise maa kasutuse sihtotstarbelise krundi moodustamine Eesti ja NATO kaitsevõime tõstmiseks õhuseire radarposti rajamiseks. Lisaks oli vajalik juurdepääsuteede ja helikopteri maandumisplatsi ning meeskonnaelamu asukoha määramine ja vajadusel eraldi kruntide moodustamine. Planeeringu koostamise käigus loobuti planeeringualale helikopteri maandumisplatsi ja meeskonnaelamu määramisest, et vähendada raadamise mahtu Otepää looduspargi alal. Meeskonnaelamu lahendatakse Väike-Juhani kinnistul  (katastritunnus 63602:002:0005) paikneva  elamu  rekonstrueerimise ja laiendamisega ning helikopteri maandumisplats rajatakse Orase kinnistu (katastritunnus 63602:003:0420) sellele osale, mis asub väljaspool Otepää looduspargi piiranguvööndit.

Mõlemad kinnistud kuuluvad Kaitseministeeriumi valitsemisele. Seega on detailplaneeringu koostamise protsessis muutunud osaliselt Otepää Vallavolikogu 21.06.2012. a otsuses nr 1-4-41 sõnastatud planeeringu koostamise eesmärk. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jäänud kaitseväe hoone või rajatise maa kasutuse sihtotstarbelise krundi moodustamine Eesti ja NATO kaitsevõime tõstmiseks õhuseire radarposti rajamiseks ning selle  teenendamiseks vajalike juurdepääsuteede planeerimine. Detailplaneeringuga jagatakse Aakre metskond nr 53 maaüksus 6-ks krundiks: 1 riigikaitsemaa krunt, 2 transpordimaa krunti ning 3 maatulundusmaa krunti. Riigikaitsemaa krundile on planeeringuga kavandatud Otepää radarposti ja seda teenindavate ehitiste rajamine. Krundi planeeritud suurus on 49 998 m² ning sihtotstarve riigikaitsemaa (R, 100%). Radarihoone lubatud maksimaalne kõrgus 40 m ja abihoonel 12 m. Teemaa krundid on ette nähtud tagamaks juurdepääsu Otepää radarpostile lääne- ja idasuunas. Kruntide planeeritud suurus kokku on 40256 m² ning  kasutamise sihtotstarve on transpordimaa (L, 100%). Detailplaneeringu on kooskõlastanud Riigimetsa Majandamise Keskus, Terviseameti Lõuna talitus, Maanteeameti Lõuna regioon, Maa-amet, Lõuna-Eesti Päästekeskus ja Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon. Koostööd on tehtud Elektrilevi OÜ Kagu-Eesti regiooniga. Detailplaneeringuga kavandatav toob kaasa Pühajärve valla üldplaneeringuga kavandatud maa kasutamise juhtotstarbe muutmise. Planeerimisseaduse § 9 lõike 7 punkti 1 kohaselt on see kehtivat Pühajärve valla üldplaneeringut muutev.  Detailplaneering on kooskõlas vastu võetud Otepää valla üldplaneeringuga (Otepää Vallavolikogu 19.04.2012. a otsus nr 1-4-27).

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 22.03.2013 – 19.04.2013. Avalikul väljapanekul kirjalikult esitatud ettepanekutest ja vastuväidetest annab Otepää Vallavalitsus ülevaate 25.04.2013 kell 17.00 Otepää Vallavalitsuse volikogu saalis toimuval avalikul arutelul (Lipuväljak 13, III korrus). Detailplaneering on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee (Areng ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine) ning tööajal Otepää Vallavalitsuses.

Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringute kohta. Palume ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult posti või elektronposti teel Otepää Vallavalitsusele üldaadressidel (Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, Otepää 67405 või See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ). Kirjale tuleb kindlasti lisada oma postiaadress või e-posti aadress, kuhu soovite vastust (Info: Enelin Alter,  See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. , 7664820).

Detailplaneeringu materjalid

Viimati uuendatud Kolmapäev, 17 Aprill 2013 14:05  


Otepää 900 ideekonkursi hääletus

SÜNDMUSTE KALENDER


KONTAKTANDMED
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ
Tel. +372 766 4800
Mob.+372 515 7139
E-post:
vald@otepaa.ee
Avatud E. 8.00-18.00
T. K. ja N. 8.00-17.00
R. 8.00-15.30
LÕUNA 12.00-13.00
Reedel lõuna kell 12.00-12.30

Kuu vallavolikogus

Otepää Vallavolikogu istung toimub 18.augustil 2015 kell 15.00 Otepää Vallavalitsuse III korruse saalis.

Loe lisa...

Kultuurikalender

Nädal vallavalitsuses

27. nädala eelinfo (29.06. -05.07.2015)
Vallavalitsuse istungite kohta vaata infot SIIT
Loe lisa...

Jurist vastab

Tööinspektsioon koostöös Otepää vallavalitsusega on avanud rubriigi "Jurist vastab". Soovime olla abiks nii tööandjale kui ka töötajale uue töölepinguseadusega harjumisel.

Loe edasi

Otepää Teataja