Avaleht Ehitus ja planeerimine Planeeringud Planeeringute avalikustamine Sõjatamme dp algatamine ja eskiislahenduse avalik arutelu

Sõjatamme dp algatamine ja eskiislahenduse avalik arutelu

E-posti aadress Prindi PDF
Otepää Vallavolikogu otsustas 21.02.2013.a istungil otsusega nr 1-4-7 algatada Otepää vallas Pühajärve külas Sõjatamme maaüksuse detailplaneeringu.


Detailplaneeringu ala hõlmab kogu Sõjatamme kinnistut (katastritunnus 63601:002:1681), mille maa kasutamise sihtotstarve on Maa-ameti geoportaali andmetel käesoleval ajal üldkasutatav maa (Üh, 100 %). Planeeringuala suuruseks on ca 21 ha, millest detailplaneeringuga on hõlmatud ca 4 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine olemasoleva hoonetekompleksi ning parkimisvõimaluste laiendamiseks. Tulenevalt asjaolust, et käesoleval ajal on kogu Sõjatamme kinnistu sihtotstarbeks üldkasutatav maa (Üh 100%), kuid osal territooriumist asub hoonestus, mida kasutatakse tasulise majutusteenuse pakkumiseks, jõudis Otepää Vallavalitsus seisukohale, et Sõjatamme kinnistu on vajalik jagada kaheks katastriüksuseks.  Tulenevalt eelnimetatust jagatakse planeerimise käigus  Sõjatamme kinnistu kaheks – ärimaa sihtotstarbega (Ä 100%)  hoonestusalaks ning üldkasutatava maa sihtotstarbega (Üh 100%) puhkealaks. Planeeritav ala jääb Pühajärve valla üldplaneeringus määratud senise maakasutuse säilitavale alale ehk nn „valgele alale“.  Nimetatud üldplaneeringu kohaselt tuleb maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks nn „valgel alal“  koostada detailplaneering. Seega on otstarbekas algatada käesolev detailplaneering Planeerimisseaduse § 9 lõike 7 punkti 3 alusel kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringuna. Vastu võetud Otepää valla üldplaneeringu kohaselt on detailplaneeringuga hõlmatud  maa-alale kavandatud kaubandus-, toitlustus-, teenindus-, majutushoonemaa, kontori- ja büroohoonemaa. Parkla laiendus jääb vastu võetud Otepää valla üldplaneeringu järgi puhkemaa, haljasala ja parkmetsa maa sihtotstarbega alale. Samuti on vastu võetud, kuid veel kehtestamata Otepää valla üldplaneeringus määratud kaubandus-, toitlustus-, teenindus- ja majutushoonemaale, kontori- ja büroohoone maale ehitamiseks üldise tingimusena võimalus maksimaalselt 3 korruseliste kuni  12 meetrise kõrgusega hoonete rajamine. Detailplaneeringu algatamisel on teada, et soovitakse ehitada kõrgemat hoonet kui 12 meetrit ning seega võib kõne alla tulla  vastu võetud Otepää valla üldplaneeringuga ettenähtud põhilahenduse muutmine.

Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 25.03.2013 kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas (Lipuväljak 13, Otepää).  Eskiislahendusega on võimalik tutvuda alates 04.03.2013 Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee ning tööajal Otepää Vallavalitsuses. (Info: Enelin Alter,  See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. , 7664820)

Detailplaneeringu materjalid

Viimati uuendatud Esmaspäev, 04 Märts 2013 14:22  


Otepää 900 ideekonkursi hääletus

SÜNDMUSTE KALENDER


KONTAKTANDMED
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ
Tel. +372 766 4800
Mob.+372 515 7139
E-post:
vald@otepaa.ee
Avatud E. 8.00-18.00
T. K. ja N. 8.00-17.00
R. 8.00-15.30
LÕUNA 12.00-13.00
Reedel lõuna kell 12.00-12.30

Kuu vallavolikogus

Otepää Vallavolikogu istung toimub 18.augustil 2015 kell 15.00 Otepää Vallavalitsuse III korruse saalis.

Loe lisa...

Kultuurikalender

Nädal vallavalitsuses

27. nädala eelinfo (29.06. -05.07.2015)
Vallavalitsuse istungite kohta vaata infot SIIT
Loe lisa...

Jurist vastab

Tööinspektsioon koostöös Otepää vallavalitsusega on avanud rubriigi "Jurist vastab". Soovime olla abiks nii tööandjale kui ka töötajale uue töölepinguseadusega harjumisel.

Loe edasi

Otepää Teataja