Avaleht Ehitus ja planeerimine Planeeringud Planeeringute avalikustamine Päikese-Tuule kinnistu DP avalikust väljapanekust

Päikese-Tuule kinnistu DP avalikust väljapanekust

E-posti aadress Prindi PDF

Otepää vallas Pühajärve külas asuva Päikese-Tuule kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 29.03-12.04.2012 ning avalik arutelu 23.04.2011.

Avaliku väljapaneku ajal esitas kodanik 17 ettepanekut, vastuväidet ja küsimust, mis puudutasid planeerimisseaduse täitmist, ruumilise planeerimise põhimõtteid ja planeeringu menetlust. Detailplaneeringu avalikul arutelul ettepanekute tegija ei osalnud. Pühajärve küla elanikelt ega piirinaabritelt ettepanekuid ega vastuvõiteid ei esitatud. Avaliku väljapaneku eel, planeeringu koostamise käigus tegid Otepää vallavalitsus ja planeeringuala arendaja naabritega ja kogukonnaga koostööd ning tõstatatud küsimused leidsid lahendused. Otepää vallavalitsus ei arvestanud avaliku väljapaneku ajal kodaniku poolt tehtud ettepanekute ja vastuväidetega ning on ettepanekute tegijale põhjendanud planeeringulahendust ja -menetlust.

Kirjalikud ettepanekud ja vastuväited ning Otepää vallavalitsuse seisukohad on kättesaadavad planeerimisteenistuses (Kadri Ader; 7664820).

Kuna avalikul väljapanekul tehtud ettepanekute ja vastuväidetega ei srvestata, teostab planeeringu üle järelvalvet Valga maavanem.

 


Otepää 900 ideekonkursi hääletus

SÜNDMUSTE KALENDER


KONTAKTANDMED
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ
Tel. +372 766 4800
Mob.+372 515 7139
E-post:
vald@otepaa.ee
Avatud E. 8.00-18.00
T. K. ja N. 8.00-17.00
R. 8.00-15.30
LÕUNA 12.00-13.00
Reedel lõuna kell 12.00-12.30

Kuu vallavolikogus

Otepää Vallavolikogu istung toimub 18.augustil 2015 kell 15.00 Otepää Vallavalitsuse III korruse saalis.

Loe lisa...

Kultuurikalender

Nädal vallavalitsuses

27. nädala eelinfo (29.06. -05.07.2015)
Vallavalitsuse istungite kohta vaata infot SIIT
Loe lisa...

Jurist vastab

Tööinspektsioon koostöös Otepää vallavalitsusega on avanud rubriigi "Jurist vastab". Soovime olla abiks nii tööandjale kui ka töötajale uue töölepinguseadusega harjumisel.

Loe edasi

Otepää Teataja